India kohus mõistis laevakaitsjad õigeks

India Chennai kohus mõistis kõik 35 laevakaitsjat, kes olid esitanud apellatsiooni oma süüdimõistmisele, õigeks, teatas Briti meedia. "Välisministeerium ja saatkond teevad omalt poolt kõik, et aidata kaasa meeste kiirele naasmisele oma perede juurde," ütles välisminister Sven Mikser.

Pilt: Scanpix
Välismaa Eesti

India kohus mõistis laevakaitsjad õigeks

India Chennai kohus mõistis kõik 35 laevakaitsjat, kes olid esitanud apellatsiooni oma süüdimõistmisele, õigeks, teatas Briti meedia. "Välisministeerium ja saatkond teevad omalt poolt kõik, et aidata kaasa meeste kiirele naasmisele oma perede juurde," ütles välisminister Sven Mikser.

"Mul on väga hea meel, et kohus rahuldas laevakaitsjate apellatsioonikaebuse, mida oleme oodanud väga kaua," ütles vahendas BNS Mikseri sõnu.

"Kindlasti on see rõõmustav uudis nii laevakaitsjatele kui ka nende lähedastele ning loodame, et nende jaoks on see erakordselt keeruline olukord nüüd lahenemas," sõnas välisminister.

Eesti konsul sõidab Chennaisse täna õhtul, et meestega esimesel võimalusel kohtuda.

Väidetavalt on India prokuratuuril võimalus otsus siiski edasi kaevata 90 päeva jooksul

Apellatsiooni arutamine India kohtus algas uuesti tänavu novembri algul pärast ligi aasta möödumist sellest, kui laevakaitsjad oma argumendid kaebuse osas möödunud aasta oktoobris esitasid, vahendas BNS.

India Tamil Nadu osariigi politsei arreteeris 2013. aasta 18. oktoobril piraaditõrjelaeva Seaman Guard Ohio 35 meeskonnaliiget, kelle hulgas oli indialaste kõrval ka 23 välismaalast - 14 Eesti kodanikku, kuus britti ja kolm ukrainlast. Sama aasta detsembris esitati kogu kinnipeetud meeskonnale süüdistus ebaseaduslikus kütusetankimises, ebaseaduslikus relvade käitlemises ja ebaseaduslikus territoriaalvetesse sisenemises.

Vahepeal mitu kohtuastet läbinud kohtuasja saatis India ülemkohus tagasi alama astme Tuticorini kohtusse, mis tegi oma otsuse 2016. aasta 11. jaanuaril, määrates süüalustele relvadega riiki sisenemise eest viieaastase vanglakaristuse.

Sama aasta jaanuari lõpus otsustasid laevakaitsjad kohtuotsuse edasi kaevata ning samas taotlesid ka kautsjoni vastu vabastamist. Kohus lükkas kautsjonitaotluse 29. veebruaril tagasi, kuid otsustas jätkata laevakaitsjate edasikaebuse menetlemist. Kohtuistungid kaebuse osas algasid India kohtus alles 2016. aasta oktoobris ning kohus lõpetas Eesti laevakaitsjate apellatsioonikaebuse kuulamised 30. novembril, kuid otsust ei ole siiani tehtud.

Eesti ja India on sõlminud omavahel kahe riigi vahelise karistatud isikute üleandmise kokkuleppe, mis hakkas märtsi alguses ka kehtima. Leppe kohaselt saavad Eesti ja India teineteisele üle anda kodanikke, keda pole karistatud surmanuhtlusega ja kes pole süüdi mõistetud sõjakuriteos. Inimese suhtes tehtud kohtuotsus peab olema lõplik. Üheks üleandmise tingimuseks on, et tegu, mille eest kohapeal karistus määrati, peab olema kuriteona karistatav ka vastasriigis. Üleandmine on lubatud, kui karistust on jäänud kanda rohkem kui kuus kuud.

Pärast üleandmist peab inimene jätkama mõistetud karistuse kandmist. Riikidel on õigus anda armu, amnestiat või kergendada karistust kooskõlas oma riigi põhiseadusega.

Lepingut ei saa siiski rakendada enne, kui laevakaitsjate kohtuotsus on jõustunud, mis tähendab laevakaitsjate poolt edasikaebamisprotsessi lõppemist.

Laadimine...Laadimine...