Invasõitu saab nüüd tellida ka internetist

Nüüd saavad ratastooliga liikujad jt puuetega inimesed tellida enda sõidutamist ja muid teenuseid ning taotleda toetusi internetist.

Pilt: Termaki Autopargi AS

Invasõitu saab nüüd tellida ka internetist

Ivo Karlep

Nüüd saavad ratastooliga liikujad jt puuetega inimesed tellida enda sõidutamist ja muid teenuseid ning taotleda toetusi internetist.

Selleks on aadress https://sotsiaaltransport.tallinn.ee/login . Iseteeninduskeskkonnast võib kodust lahkumata saada kätte ka tehtud otsuse, kas taotlus on rahuldatud. Samuti on seal kirjas teenuste kasutamise tingimused, näiteks tasuta sõidu rahalised piirmäärad jm teave. Keskkonda saab sisse logida ID-kaardi või mobiil-ID abil.


"Sellist võimalust peale Tallinna mujal Eestis veel ei ole, pealinn on sellega teistest omavalitsustest mitu sammu ees," ütles  abilinnapea Aivar Riisalu. "Uus ja nüüdisaegne infosüsteem muudab sotsiaaltransporditeenuse kasutamise oluliselt lihtsamaks ja kiiremaks, sest pole vaja enam minna linnaosavalitsusse ja täita pabereid."


Linna sotsiaal- ja tervishoiuameti vanemspetsialist Tiia Tiik selgitas, et abivajajatel on võimalik endale tellida just puuetega inimestele mõeldud liinivedu, juhuvedu või taksot. "On ka niisuguseid inimesi, kes aeg-ajalt vajavad kõiki kolme," selgitas Tiik.


Puuetega inimesi sõidutavad Tulika Takso ja linnale kuuluv Termaki Autopargi AS.


Sõiduks dialüüsile või kooli


Liini- ja juhuvedu saab taotleda vähemalt kolmeaastane raske või sügava liikumis-, nägemis- või vaimse kõrvalekaldega tallinlane, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist ja kes vajab teenust regulaarselt tööle, hoolekande- või õppeasutusse või dialüüsile sõitmiseks. Koos taotlusega tuleb esitada sõidusoov.


Invataksot saab taotleda vähemalt kolmeaastane raske või sügava liikumispuudega tallinlane, kes kasutab väljaspool kodu liikumiseks ratastooli, käimislauda, käimistooli või käru. Samuti sügava nägemispuudega isik, kellel puudub täielikult nägemine ja kelle puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist.


Tiik rõhutas, et tänavu peavad kõik transpordi taotlejad oma senise avalduse uuendama, kuna 1. jaanuarist muutus puuetega inimeste sotsiaaltransporditeenuse senine korraldus. Inimestele, kes on olnud enne 31. detsembrit 2018 sotsiaaltranspordi kasutajad, kehtib 30. juunini veel üleminekuaeg, aga  pärast seda  lõpeb kõigile teenuse kasutamine vanadel tingimustel.


Inimesel, kes soovib sõita ka pärast 30. juunit 2019, tuleb esitada kirjalik taotlus oma rahvastikuregistri järgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale.


Juhul, kui interneti kasutamine käib üle jõu või pole üldse arvutit, saab ta seda teha endiselt elukoha järgses linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnas kohapeal.


Suvel kaotavad takso-talongid kehtivuse


Tiigi kinnitusel on inimesed hakanud päris agaralt ka internetist tellimusi esitama, kuigi tähtaeg ei kuku veel homme-ülehomme. "Üks probleem liiniveol oli see, et lapsevanem taotles enda nimel teenust, aga kui taotlus on lapse jaoks, siis tuleb see esitada ikka lapse nimel ja ennast märkida kontaktisikuks," selgitas Tiik. "Inimesed peavad arvestama, et  meie sotsiaalabi liinitransport on eritransport kooli ja hoolekandeasutustesse, päevakeskustesse ja dialüüsravile. See töötab kogu aeg. Kuid selle kõrval on võimalik tellida ka paindlikumat individuaaltransporti. Me oleme hakanud oma klientidele saatma ka teavituskirju, et nad oma avaldused hiljemalt juuni lõpuks ikka uuendaks."  


Kõigil on alati ka võimalus pöörduda kas linna sotsiaalameti töötja või oma linnaosa sotsiaaltöötaja poole.


Väike probleem võib tekkida ka senistel invatakso kasutajatel, nentis Tiik. Nimelt kaotavad suvel kehtivuse kõik senised taksotalongid, kuigi nende peale võib olla märgitud teine kehtivusaeg. Taksoteenuse kasutamisel on ka muudatusi, mida tiik palus samuti uurida kas internetist või küsida oma linnaosa sotsiaaltöötaja käest. Samuti tuleks lisateavet hankida neil ratastooliga liikujatel, kel on soov tellida ratastoolidele kohaldatud individuaalset transporti, mille puhul kehtivad eritingimused.

Laadimine...Laadimine...