Järgmise aasta linnaeelarve tõstab hooldustöötajate palka 20 protsenti

Tallinna 2020. aasta linnaeelarve kohaselt tõuseb lasteajaõpetajate abide palk 50 euro võrra. Poole võrra suureneb ka raske ja sügava puudega täiskasvanute tugiisikute osutatavate teenuse maht ja teenuse tunnitasu tõuseb senise 6 euro asemel 10 eurole.

Pilt: Scanpix/ Foto on illustreeriv

Järgmise aasta linnaeelarve tõstab hooldustöötajate palka 20 protsenti

Toimetaja: Sandra Lepik

Tallinna 2020. aasta linnaeelarve kohaselt tõuseb lasteajaõpetajate abide palk 50 euro võrra. Poole võrra suureneb ka raske ja sügava puudega täiskasvanute tugiisikute osutatavate teenuse maht ja teenuse tunnitasu tõuseb senise 6 euro asemel 10 eurole.

Tallinna Linnavolikogu võttis vastu Tallinna 2020. aasta eelarve, mis panustab laste ja perede vajadustele ning nende heaolu parendamisele.

Järgmise aasta linnaeelarve üldmahuks kujunes ligi 824 miljonit eurot. Linnavolikogu esimees Tiit Terik ütles, et eelarve teiseks lugemiseks esitasid fraktsioonid 81 muudatusettepanekut. "Esitatud muudatusettepanekutest kiitis volikogu täielikult või osaliselt heaks 11 ettepanekut, mis suurendasid eelarvemahtu kokku pea miljoni euro võrra," sõnas volikogu esimees.

Alustatakse 13 kooli ja lasteaia uuendamisega

Teriku sõnul teeb äsja avaldatud PISA tulemuste valguses rõõmu, et haridusvaldkond on jätkuvalt linnaeelarve prioriteet. Haridusvaldkonna tegevuskulud moodustavad ühtekokku 40 protsenti järgmise aasta linnaeelarvest ehk ligi 263 miljonit eurot koos riigipoolse toetuste-eraldusega. Haridusvaldkonna investeeringute mahuks on kavandatud ligi 49 miljonit eurot, ühtekokku alustatakse järgmisel aastal 13 kooli ja lasteaia renoveerimistöödega.

Erinevate kiusamise ennetus- ja sekkumisprogrammide rakendamiseks koolides on ette nähtud üle 50 000 euro. Järk-järgult korrastatakse ja rekonstrueeritakse mänguväljakuid, et luua arengu- ja mängimisvõimalused erivajadustega lastele ja nende perede jaoks. Raske ja sügava puudega laste tugiisiku teenuse tagamiseks on ette nähtud ligi 2 miljonit eurot, mis kaetakse osaliselt Tallinna Televisiooni vabalevikanalina sulgemise kokkuhoiu arvelt.

Ühe muudatusettepanekuna soovis opositsioon tõsta lasteaiaõpetaja abide palka 50 euro võrra. "Vaatamata sellele, et Tallinn on igal aastal tõstnud lasteaiaõpetajate palku, peaks nende palgakasv olema tõesti kiirem," nentis Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. "Antud juhul kattub meie arusaam opositsiooni ettepanekuga ning on hea meel seda ühiselt ellu viia."

Hooldustöötajaid ootab 20-protsendiline palgatõus

Sotsiaalhoolekandes on linnaeelarves tagatud erinevate linnaelanike sihtgruppide sotsiaalne toimetulek ja võimalused ühiskonnas aktiivselt osaleda. Nii on ette nähtud teenused ja toetused nii lastega peredele, eakatele, erivajadustega inimestele kui ka teistele abivajajatele.

Hooldustöötajatel on järgmisel aastal oodata 20-protsendist palgatõus ning kuna riiklikult on lahendamata õendusteenuse osutamine suurtes hooldekodudes, siis rahastab linn oma eelarvest koduõendusteenust nii kroonilistele haigetele kodus kui ka Iru Hooldekodus elavatele klientidele. Poole võrra suureneb ka raske ja sügava puudega täiskasvanute tugiisikute osutatavat teenuse maht ja teenuse tunnitasu tõuseb senise 6 euro asemel 10 eurole.

Teede ja tänavate valdkonnas on prioriteetideks kvartalisiseste teede ja kõnniteede remondid, selleks on planeeritud kaheksa miljonit eurot, mis on kolm miljonit eurot enam kui möödunud aastal. Ühtekokku panustab linn sellesse valdkonda ligi 70 miljonit eurot. Muuhulgas jätkatakse kergliiklusteede ja terviseradade rajamist, et laiendada nii suurte kui väikeste linlaste võimalusi liikumisharjumuste suurendamiseks ja vaba aja veetmiseks.

Salme Kultuurikeskus saab uue kuue

Heakorra valdkonnas jätkub parkide ja rohealade korrastamine, selleks on eelarves ligi kolm miljonit eurot. Samuti jätkub linnaosades kogukonnakeskse põllumajanduse arendamine. 

Üheks mahukamaks investeeringuprojektiks on Tallinna Linnateatri arendustööd, milleks on kavandatud ühtekokku 5,7 miljonit eurot. Seoses Tallinna Linnateatri ajutise mängupaiga vajadusega teatrikvartali põhjaliku ümberehitamise ajaks viiakse Salme Kultuurikeskuses läbi ulatuslikud rekonstrueerimistööd, milleks on  järgmisel aastal kavandatud ligi 800 000 eurot.

Tallinna Loomaaia tiigrioru rajamiseks on kavandatud 1,5 miljonit eurot ning Tallinna Botaanikaaia investeeringuteks 5,5 miljoni eurot, mis näeb ette nii palmimaja rekonstrueerimise kui ka ja majandushoone suuremahulised ehitustööd.

Laadimine...Laadimine...