5 kommentaari

Vello

Vasta kommentaarile

Ja kui kogu teema üle natuke järele mõelda, on huvitav, et nõutakse teenuse säilimist, mille eest aga ükski neist, kes seda nõuavad ja antud teenust ainsatena ka reaalselt kasutavad maksta ei taha: ei lehe tellijad ega selle väljaandjad nagu ka riik härra peaministriga eesotsas oodates, et seda peaks tegema ettevõte mille see sama riik ise on muutnud riigiasutusest tavaliseks aktsiaseltsiks, mis peaks oma tegevuses lähtuma just eelkõige, et üldse võiks ja saaks normaalselt toimida, samadest reeglitest nagu teised samal turul toimivad ettevõtted. Ehk siis kui peaminister soovib teenuse senisel kujul ja mahus jätkumist peab ta leidma ka vahendid selle ostmiseks hinnaga, mis on sellise teenuse kvaliteetseks ja soovitud mahus osutamiseks vajalik. Ja keegi ei keela muidugi selleks kasutada ka antud ettevõttest omanikuna välja võetavat kasumit, kui sellist peaks muidugi leiduma aga mitte kohustama ettevõtet lihtsalt kandma kulud ja leidma selleks vajaliku raha siis kust tahes. Kui just nõukogude aegne väärastunud majandusmudel meil endiselt au sees pole ja edasi ei toimi.

tallatee

Vasta kommentaarile

Otsustavad ikka need, kes vastutavad määravate varaliste, ja ka isiklike mittevaraliste, huvide kaitstuse eest.

Oehh

Vasta kommentaarile

Kes sinu käest küsis, Jura? Võiksid vahel pool suud kinni hoida, paistaksid targem välja.
Sel juhul tuleb esmaspäev lehevaba päev teha, sest praegu tegeldakse tööseadusandluse massilise rikkumisega, postikandjad ei saa teist vaba päeva sest asendajaid ei ole võtta. Minu trepikojas elab õbluke naine, kes pole viimased 2 aastat isegi puhkust täies ulatuses saanud(!). Varem saadi abi koolinoorte toel, nüüd ei taha nooredki hommikul kell 3 ennast voodist välja sundida selle palga eest.

Vello

Vasta kommentaarile

Jüri ja teised tema kaastöötajad võivad ju nädalavahetustel ühiskondlikus korras posti kojukandega tegeleda. Nagu nõukogude aegsed timurlased. Saaksid ka natuke üleliigseid kilosid vähemaks ja nakataksid isikliku eluga teisigi, kes arvavad, et igasugune teenindustöö vaid miinimumpalka väärt on!

Laadimine...Laadimine...