Ka Saue elanikud saavad Pääsküla jäätmejaama kasutada

Tallinnaga sõlmitud leping laseb ka Saue linna elanikel tuua Pääsküla jäätmejaama näiteks kuni kuus sajaliitrist kotitäit biolagunevaid aia- ja haljastujäätmeid, kuni kuus sajaliitrist kotitäit rõivaid, töötlemata puitu ja muud.

Ka Saue elanikud saavad Pääsküla jäätmejaama kasutada

Tallinnaga sõlmitud leping laseb ka Saue linna elanikel tuua Pääsküla jäätmejaama näiteks kuni kuus sajaliitrist kotitäit biolagunevaid aia- ja haljastujäätmeid, kuni kuus sajaliitrist kotitäit rõivaid, töötlemata puitu ja muud.

Saue linn kannab selle eest 5% Pääsküla jäätmejaama kuludest. Sarnane koostööleping on varasemalt sõlmitud ka Saue vallaga, kes kannab samuti 5% jäätmejaama o kuludest. Saue vallaga teeb Tallinn koostööd alates 2008. aastast. Pääsküla jäätmejaam avati 2006. aastal ning hetkel opereerib seda Ragn-Sells AS.

 

Lepingu kohaselt võetakse Raba tn 40 asuvas jäätmejaamas Saue linna elanikelt tasuta vastu ühelt toojalt korraga kuni kuus sajaliitrist kotitäit biolagunevaid aia- ja haljastujäätmeid, kuni kuus sajaliitrist kotitäit rõivaid, töötlemata puitu, mis ei ole töödeldud värvide, lakkide vms, vanametalli, papp- ja kartongpakendeid, vanapaberit, pakendijäätmeid, plastijäätmed, komplektseid elektri- ja elektroonikaseadmeid, ühelt toojalt kuni 8 velgedeta sõiduauto rehvi, sorteeritud ehitus- ja lammutusjäätmeid (sh betoon, tellised, plaadid ja keraamikatooted, kipsi- ja isolatsioonimaterjalid), lehtklaasi, kasutuskõlblikku mööblit ning ohtlikke jäätmeid.

 

Lisaks saab tasu eest ära anda sortimata ehitusjäätmeid, suurjäätmeid (nt kasutuskõlbmatut vana mööblit), rõivaid (koguses, mis ületab 0,6 m3), eterniiti, biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid (kogus, mis ületab 0,6 m3) ja muid kasutuskõlbmatuid sortimata jäätmeid.

Laadimine...Laadimine...