Kaitseväe õppuste kõrvale tormiõppused

Foto on illustratiivne.

Pilt: Kaitsevägi
Eesti

Kaitseväe õppuste kõrvale tormiõppused

Pealinn

Ülemöödunud nädalavahetuse torm tõi Elektrilevile peamiselt Lõuna-Eestis 750 000 eurot kahju ja puhus uuesti lõkkele igihalja vaidluse, kui suures ulatuses peavad ettevõtted ja üksikisikud end ise tormi vastu kindlustama.

Mõistagi räägitakse maksumaksja õigustatud ootusest kiirele hädaabile. Teisalt peaksid näiteks ettevõtted ise püüdma generaatorite soetamise kaudu riske  maandada, sest tormi näol on ikkagi tegemist ootamatu ja vääramatu jõuga. Märksa halvem, et paljudes meditsiiniasutusteski puudub nüüdisaegne nn alternatiivelektri võimalus ja Võru haigla oli päästnud vanast tankimootorist ehitatud generaator. Riigikontrolör Janar Holm kirjutas juba 2018. aasta juunis auditi, et seis on rabe ning elektriga varustamine lihtne katkema, iseseisev toimevõime aga olemas vaid vähestes kohtades, ja seegi ebapiisav. Asjaolu taustal, et tormi tõttu lakkas töötamast Luhamaa piiripunkt, tekib paratamatult küsimus,  milleks pumbata üle 2% sisetoodangust riigikaitsesse, muuhulgas kõikvõimalikku sõjatehnikasse, kui riigi põlvilipanekuks piisab lihtsalt elektrikatkestustest. Eriti sel taustal, et samal ajal kui kriisi sattus vaid Lõuna-Eesti, pidi Elektrilevi mängu panema remondiressursi üle kogu maa.

Laadimine...Laadimine...