Kaitsevägi paneb naised proovile ja annab võimaluse teha karjääri

"Mõistan meeste mõttemaailma ja nende huumorit veidi paremini kui varem, sest nii meestekeskses keskkonnas polnud varem viibinud," rääkis seitse aastat tagasi ajateenistuse läbinud nooremleitnant Anna Oras.

Pilt: Scanpix

Kaitsevägi paneb naised proovile ja annab võimaluse teha karjääri (1)

Lennart Käämer

"Mõistan meeste mõttemaailma ja nende huumorit veidi paremini kui varem, sest nii meestekeskses keskkonnas polnud varem viibinud," rääkis seitse aastat tagasi ajateenistuse läbinud nooremleitnant Anna Oras.

Sel nädalal alustab Kaitseressursside Ameti kutsel ajateenistust ligi 1700 noormeest ning 10 neidu.

Naiste ajateenistusse asumine pole midagi uut. Põhjuseid, miks neiud kaitseteenistusse siirduvad, on kaitseväe peastaabis töötava leitnant Kristel Maasikmetsa sõnul seni kogetu põhjal kaks. "Soov end proovile panna ning valida kaitseväelase karjäär ja asuda õppima kõrgemasse sõjakooli," rääkis ta.

Uus vaade elule

"Kõrgema sõjakooli ja lahingukooli lõpetanud naised asuvad teenistusse kaitseväe väeosadesse samamoodi nagu nende meeskolleegid. Samuti teenivad naised välisoperatsioonidel. Naised on olnud nii meedikud, soomukijuhid, sidemehed, teabeohvitserid," rääkis Maasikmets.

"Mõistan meeste mõttemaailma ja nende huumorit veidi paremini kui varem, sest nii meestekeskses keskkonnas polnud varem viibinud," rääkis seitse aastat tagasi ajateenistuse läbinud nooremleitnant Anna Oras.

Lisaks väärtustas Oras saadud oskuseid, kuidas kriitilistes olukordades toimida ja meeskonnatööd.

Ajateenistusse siirduvaid naisi ootavad ees samad katsumused, mis mehi.

"2013. aasta 1. aprillist kehtima hakanud uus Kaitseväeteenistuse seadus võimaldab naistel võtta vabatahtlikult kaitseväekohustuse läbida ajateenistust ja reservteenistust meestega samadel alustel," rääkis Maasikmets.

Kõik on võrdsed

Meeste ja naiste asetamine samadele alustele tagab nii kõigi kaitseväelaste võrdse kohtlemise kui ka kõigile võrdsete võimaluste andmise, samuti suurendab kutseliste kaitseväelaste värbamisvälja.

"Ühetaoline ajateenistus tagab, et kõik kaitseväelased alustavad samalt tasemelt, neile on antud võrdsed võimalused oma tugevusi ja võimeid näidata ning hiljem kaitseväelises karjääris edeneda," selgitas Maasikmets.

Ajateenistuses on Maasikmetsa sõnul kõik võrdsed hoolimata päritolust, rahvusest, soost, elukohast, lõpetatud koolidest.

"Ajateenistus on baas, kus valitakse välja sõjalised juhid. Tulevastele juhtidele on rakendatud Kaitseressursside ameti poolt psühholoogiline/kutsesobivuse eeltest – mõlemale soole samadel alustel. Samuti ei ole erisusi ka tervisenõuetes," sõnas Maasikmets.

Kaks erinevust Maasikmets siiski välja tõi. Naiste üldfüüsilise testi normid on meestest erinevad ja naised saavad kaitseväekohustusest loobuda kolme kuu jooksul pärast kohustuse võtmist. Pärast seda tuleb kohustus lõpuni käia. 

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...