Kaks teenekat haridustöötajat pälvisid Tallinna raemedali

Tallinna linnavalitsus otsustas tunnustada raemedaliga Aide Varet kauaaegse viljaka ja  silmapaistva tegevuse eest Tallinna Vormsi Lasteaia juhtimisel ning Natalja Lapikovat kauaaegse silmapaistva tegevuse eest hariduse valdkonnas.

Pilt: Dmitri Povilaitis

Kaks teenekat haridustöötajat pälvisid Tallinna raemedali

Tallinna linnavalitsus otsustas tunnustada raemedaliga Aide Varet kauaaegse viljaka ja  silmapaistva tegevuse eest Tallinna Vormsi Lasteaia juhtimisel ning Natalja Lapikovat kauaaegse silmapaistva tegevuse eest hariduse valdkonnas.

Aide Vare töötab Tallinna Vormsi Lasteaia direktori (juhataja) ametikohal alates lasteaia avamisest 1. oktoobril 1992. Seega on ta juhtinud Tallinna Vormsi Lasteaeda 25 aastat ja selle perioodi jooksul on lasteaiast kujunenud lastele turvalisust, armastust, kodusust, loovust pakkuv, ühiskonna väärtusi ja rahvuskultuuri traditsioone kandev lasteasutus, kus on kujundatud last igakülgselt arendav ja perekondi toetav kasvukeskkond.

Tallinna Vormsi Lasteaias töötab asjatundlik, motiveeritud personal, pedagoogid on  algatusvõimelised ja teevad oma tööd sihipäraselt. Töö lastega on sisuline ja mõtestatud ning pälvinud lastevanemate rahulolu ja tunnustuse.

Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna vanemspetsialist Natalja Lapikova pälvis raemedali kauaaegse silmapaistva tegevuse eest hariduse valdkonnas. Natalja Lapikova on Tallinna Haridusametis töötanud alates 1. märtsist 2002.

Lapikova töövaldkond on seotud lõimumise valdkonna ja eestikeelse õppe toetamisega haridusasutustes. Lapikova on keelekümbluse juhtkomitee liige ning valdkonna  eestvedaja Tallinna vene õppekeelega koolides.

Lapikova eestvedamisel koostati vene õppekeelega koolide eesti keeles õpetamise Tallinna mudel, mis toetas koolide eestikeelsele aineõpetusele üleminekut koolides. Ta on olnud eestikeelsele aineõpetuse riikliku programmi rakendamiseks põhikoolis ja vajalike koolituste korraldamise koordinaator Tallinnas. Natalja on kaasatud multikultuurse hariduse põhimõtete rakendamise korraldamisse, tema on koordineerinud uusimmigrantide õpetuse küsimusi. Natalja koordineerida ja nõustada on olnud vene õppekeelega koolide koolijuhid ja personal. Natalja on oma töös põhjalik, asjatundlik spetsialist, kes  oskab leida häid lahendusi keerulistes olukordades. Hinnatud  spetsialistina on ta alati leidnud kodanike küsimustele professionaalseid vastuseid, selgitanud põhjalikud seadusest tulenevaid õigusi ja kohustusi. Heade koostööoskustega Natalja on hinnatud kolleeg.

Raemedal antakse Natalja Lapikovale ja Aide Varele üle 30. mail 2018 Tallinna Lillepaviljonis õppeaasta pidulikul lõpetamisel.

Laadimine...Laadimine...