Kakumäe Rahva Selts pöördus Haabersti hõberemmelga kaitsjate poole: arvestage kaaslinlastega!

"Praegune Haabersti ringristmiku renoveerimine on kauaoodatud projekt ja kohalike elanike arvates vägagi vajalik. Me mõistame hõbepaju kaitsele kogunenud aktiviste, aga praeguses ehitusfaasis ei ole selline tegevus kaaslinlaste suhtes arvestav," leiab selts.

Pilt: Scanpix

Kakumäe Rahva Selts pöördus Haabersti hõberemmelga kaitsjate poole: arvestage kaaslinlastega! (1)

"Praegune Haabersti ringristmiku renoveerimine on kauaoodatud projekt ja kohalike elanike arvates vägagi vajalik. Me mõistame hõbepaju kaitsele kogunenud aktiviste, aga praeguses ehitusfaasis ei ole selline tegevus kaaslinlaste suhtes arvestav," leiab selts.

"Kakumäe Rahva Selts on oma tegutsemisel alati pidanud silmas loodustsäästva  elukeskkonna toetamist ja säilimist. Oleme talgutel korrastanud oma kodukanti, aga samas toetame alati mõistlikku linnakeskkonna arengut," seisab avalikus pöördumises.

"Praegune Haabersti ringristmiku renoveerimine on kauaoodatud projekt ja kohalike elanike arvates vägagi vajalik. Me mõistame hõbepaju kaitsele kogunenud aktiviste, aga praeguses ehitusfaasis ei ole selline tegevus kaaslinlaste suhtes arvestav. Haabersti ringristmiku planeerimisfaasis oli võimalik esitada oma arvamusi ja vastuväiteid, praegune tegevus ei ole konstruktiivne. Kõik, kes on viimasel ajal selle puu juures käinud ,võivad kinnitada, et hetkel seal toimuv tegevus meenutab pigem seitsmekümnendatele omast hipikommuuni, mitte tõsiselt võetavat looduskeskkonna kaitset. Tallinna linn vajab rohealasid, aga linn vajab ka toimivat taristut. Ringristmiku renoveerimine on ääretult vajalik projekt ja selle takistamine ei ole mõistlik ega vajalik. Senised ummikud ja sellega seonduv autode heitgaaside saaste on kindlasti mõjutanud looduskeskkonda rohkemal määral kui praegu puu kaitsele kogunenud aktivistid seda tunnistada soovivad.

Kakumäe Rahva Seltsil on ettepanek võtta vanalt pajult 100 istikut ja need viia üle Eestimaa erinevatesse kohtadesse. Sellisel juhul kestaks selle puu eluiga Eestimaal veel kaua. Oleme nõus igati kaasa aitama sellele tegevusele ja olema nõu ja jõuga abiks istikute jagamisel. Selline samm kingiks Eestimaale 100 hõbepaju!

MTÜ Kakumäe Rahva Seltsi juhatus kavatseb tutvustada oma ideed paju juurde kogenenud aktivistidele täna kell 19.30."

Haabersti projekti muutmine maksaks 1,5 miljonit

Täna toimunud töökoosolekul, kus osalesid Tallinna Kommunaalameti ja Tallinna Keskkonnaameti esindajad, leiti, et Haabersti ristmiku rekonstrueerimisalas kasvava 70- aastase remmelga säilitamiseks projekti muutmine läheks hinnanguliselt maksma 1,5 miljonit eurot,  kuid massiivse betoonehitise kõrval kasvav puu oleks ka peale projekti muutmist kindlas hävimisohus.   

Projekti muutmine seiskaks Haabersti ringristmiku ja Paldiski maantee suunalise viadukti ehituse enam kui aastaks. See teeb omakorda küsitavaks rajatise rahastamise Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist. Lisaks tooks  projekti muutmine paratamatult kaasa vältimatuid kohtuasju ettevõtetega, kelle maadele tuleks uus teetrass nihutada.  Paratamatus, millega tuleb veel arvestada on, et ka projekti muutes ei jää hõberemmelgale sobivaid kasvutingimusi. Ehitise käigus saab vigastada juurestik ja tulevikus pärsib viaduktidel tehtava talvine  kohustuslik libedustõrje puu normaalset arengut.

Tallinna linn on võtnud vastu otsuse rekonstrueerida Haabersti ristmik, et suurendada selle läbilaskevõimet ja vähendada liiklusummikuid, ning seda otsust on juba asutud ellu viima. Haabersti ristmiku rekonstrueerimiseks on Tallinna Linnaplaneerimise Amet 08.11.2016 väljastanud ehitusloa nr 1612271/20265. Tallinna Kommunaalamet on viinud läbi riigihanke ehitusloaga antud õiguse realiseerimiseks Ristmik valmib oktoobris 2018. Projekti maksumus on 14,967 miljonit eurot, hinnale lisandub käibemaks. Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist. Ehitab Nordecon AS.

Paldiski maantee ehk Tallinn-Keila suunalise viadukt on kavas avad  juba järgmise aasta mais. Kogu ristmik valmib 2018. aasta oktoobris. Uus Haabersti ristmik suurendab oluliselt transpordivahendite läbilaskvust ning on sujuvam kui olemasolev olukord.

Haabersti ristmiku rekonstrueerimine hõlmab: Paldiski maantee, Rannamõisa tee ja Ehitajate tee kahetasandilise ristmiku ehitust; Paldiski maantee ehitust 1,05 km ulatuses alates Mõisa tn ristmikust kuni 150 m peale Õismäe tee ristmikku; Rannamõisa tee ehitust 1,1 km ulatuses kuni Vana-Rannamõisa tee ristmikuni;

Ehitajate tee ehitust 100 m ulatuses.

Haabersti  ristmiku ehitus jätkub. Tallinna Linnavalitsus on seisukohal, et käesoleval juhul puudub alus haldusmenetluse uuendamiseks HMS § 44 lg 1 p 2 alusel. Tallinna Linnavalitsus oli raieloa andmisel teadlik, et hõberemmelgas on haljastuslikult hinnatud eriti väärtuslikuks puuks. 2015. aastal koostati Riigimaa 40 kinnistu ja lähiala puittaimestiku haljastuslik hinnang, milles hinnati hõberemmelgas eriti väärtuslikuks. Sellele vaatamata ei võimalda kahjuks Haabersti ristmiku tehniline lahendus piiratud linnaruumis antud väärtuslikku puud säilitada.

Linnaruumi kavandamisel ja kõikide ehitiste projekteerimisel kaalutakse Tallinna linnas kõiki keskkonnaaspekte ning püütakse leida tasakaal looduse ja tehiskeskkonna vahel. Ühtegi puud, sõltumata selle väärtusklassist, ei võeta Tallinnas maha ilma põhjuseta. Paldiski maantee hõberemmelgat ei ole kahjuks võimalik säilitada, kuna liikluskorralduslikult toimiva Haabersti ristmiku rajamiseks puudub realiseeritav alternatiivne tehniline lahendus. 


1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...