Kaljulaid: Põhja-Tallinna elanike jaoks on põhilised liiklus- ja parkimisprobleemid

"Ma tõesti usun inimeste kaasamisse, mistõttu palusin aasta lõpul meie eesti- ja venekeelsel Facebooki lehel läbi viia küsitlus, millele vastas 1787 Põhja-Tallinna elanikku – 1005 eesti ja 782 vene keeles," sõnas Põhja-Tallinna vanem Raimond Kaljulaid.

Pilt: Scanpix

Kaljulaid: Põhja-Tallinna elanike jaoks on põhilised liiklus- ja parkimisprobleemid

Raimond Kaljulaid, Põhja-Tallinna vanem

"Ma tõesti usun inimeste kaasamisse, mistõttu palusin aasta lõpul meie eesti- ja venekeelsel Facebooki lehel läbi viia küsitlus, millele vastas 1787 Põhja-Tallinna elanikku – 1005 eesti ja 782 vene keeles," sõnas Põhja-Tallinna vanem Raimond Kaljulaid.

Küsisime, millele peaks Põhja-Tallinna valitsus 2018 aastal esmajärjekorras keskenduma. Huvitav on see, et sellele küsimusele vastasid eesti ja vene emakeelega põhjatallinlased erinevalt.

Sel ajal kui eestlased peavad kõige olulisemaks ülesandeks teede ja tänavate seisukorra parandamist (45 protsenti), aga ka liikluse ja parkimise korrastamist, ootavad venekeelsed vastajad eelkõige sotsiaalküsimuste lahendamist (47 protsenti). Teisel kohal vene emakeelega vastajate seas on teede ja tänavate koristamine ja remont.

Teede ja tänavate korrashoiu ning parkimisega seotud probleemid on ka meie jaoks väga olulised ning valmistame just ette endapoolseid ettepanekuid ja seisukohti alanud aastaks seoses teede remondiga, mida loodame vastava valdkonna abilinnapeale Kalle Klandorfile tutvustada veebruaris.

Minu jaoks on väga oluline, et teede ja tänavate remondile ei lähenetaks linnaosa spetsialistide seisukohast vaid autojuhtide omast. Valmistame ette pikema nimekirja endapoolsetest tähelepanekutest just jalakäija vaatenurgast – peamiselt nendest, mis puudutab kõnniteede ja ülekäigukohtade olukorda aga ka tänavavalgustusega seotud puudusi.

Ainuke valdkond, kus linnaosa elanikud väljendasid oma selget rahulolematust on praegune liiklus-ja parkimiskorraldus. Eestlaste seas oli rahulolematuid kokku 74 ja venelaste seas 52 protsenti. Rahul on kõigest 18 protsenti eestlastest ja 39 protsenti vene emakeelega vastanutest.

Sama tunnetasin väga tugevalt ka kohalike valimiste kampaania ajal. Korraldasime väga palju kohtumisi linnaosa elanikega ja kõige rohkem pöörduti just nende küsimustega.

Tõstatame ka selle teema linnavalitsuse tasemel, kuid tegutseme ka ise. Aasta algusest on Põhja-Tallinna valitsuses tööl teine linnaosa vanema asetäitja, kes keskendub muuhulgas ka liiklus- ja parkimisprobleemide lahendamisele. Tahame sellesse valdkonda veelgi rohkem tähelepanu ja raha suunata, et saavutaksime liikluse ja parkimise osas järgmise nelja aasta jooksul märgatava muutuse.

Sotsiaalvaldkonnas on kindlasti üks olulisemaid märksõnu elamispinna küsimus. Kinnitan, et Põhja-Tallinna valitsus peab samuti väga oluliseks meie linnaossa uute munitsipaalmajade ehitamist.

Uuringust selgub ka see, et kõige rohkem ollakse rahul parkide ja randade heakorra küsimusega – pigem või väga rahul on 80 protsenti eestlastest ja 89 protsenti venelastest. See on väga positiivne näitaja, eriti arvestades, et oleme just heakorra valdkonda väga palju panustanud. Mul on hea meel, et see on andnud tulemusi.

Kindlasti jätkame heakorra küsimustega tegelemist – sel aastal on meil 25% rohkem raha, mida heakorra tagamisele kulutada. Järgmise nelja aasta jooksul on linn võtnud eesmärgiks heakorrale eraldatud vahendite kahekordistamise.

Vastajatele pakuti võimalust hinnata ka linnaosavalitsuse tööd viie palli skaalal. Enamik küsitletutest leidsid, et linnaosa on hästi juhitud: 60 protsenti vastanutest panid hindeks "väga hea" ja "hea". "Rahuldavaks" hindasid Põhja-Tallinna valitsuse tööd ligi 35 protsenti; "puudulikuks" ja "nõrgaks" – natuke üle 5 protsendi vastanutest.

Kinnitan, et töötame selle nimel, et võimalikult suur osa Põhja-Tallinna elanikest oleks rahul nii meie linnaosa kui selle juhtimisega.

 

Laadimine...Laadimine...