Kalurid: seadusemuudatused toetavad ebaseadusliku püügiga tegelejaid

Peipsi Kalurite ja Kalatootjate Liit palub valitsusel loobuda plaanitavatest muudatustest kalapüügiseaduses, kuna need toetavad liidu hinnangul ebaseadusliku püügiga tegelevaid väikekalamehi.

Pilt: Scanpix

Kalurid: seadusemuudatused toetavad ebaseadusliku püügiga tegelejaid

Toimetaja: Merje Aus

Peipsi Kalurite ja Kalatootjate Liit palub valitsusel loobuda plaanitavatest muudatustest kalapüügiseaduses, kuna need toetavad liidu hinnangul ebaseadusliku püügiga tegelevaid väikekalamehi.

Liit märgib pöördumises riigikogu ja valitsuse poole, et kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamisel ei ole keegi nendega konsulteerinud ning palub seaduseelnõud mitte anda riigikogu menetlusse ja kaasata arutelusse ka liitu ennast, vahendas BNS.

Peipsi kalurite teatel on viimase kümnendi jooksul Peipsi järvel kalapüügiõigusega väikekalurite arv tõusnud, kusjuures mitmed neist panevad liidu hinnangul järvele tegelikkuses rohkem kalavõrke ja püüniseid, kui neil õigus on. Uus seaduseelnõu teenib liidu hinnangul aga just neid senini ebaseaduslikult oma müügimahte suurendanud kalamehi. "Sisuliselt püütakse selle seaduseelnõuga seadustada ebaseaduslikult käituvate väikekalameeste edasist tegevust," märkis liit.

"Taoliselt püütakse seadustada olukorda, kus seaduslikult käituvad kalurid ja kalatööstused jäävad ilma oma seaduslikult planeeritud kalapüügi võimalusest, kala ümbertöötlemise võimalusest ja mahtudest," kirjutas liit pöördumises.

Muuhulgas palub liit ka reageerida ebaseaduslikule kalapüügile Peipsi järvel ning leida võimalus võrgu ja mõrrapüügiks kasutatavate võrkude ja mõrdade turvamärgiste regulatsiooni väljatöötamiseks ja kehtestamiseks.

Kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõus soovitakse alates aastast 2020 kehtestada püügivõimalused väljapüügi mahu osas,  jaotatakse püügivõimalus väljapüügi mahu osas alates 2020. aastast, arvestades sellejuures taotleja aastate 2016 – 2020 väljapüütud kala koguseid ja mahtu.

Peipsi Kalurite ja Kalatöötlejate Liitu kuulub kokku 18 kalapüügi ja/või töötlemisega tegelevat juriidilist isikut, kes on seotud kalapüügiga Peipsi järvel, kalade töötlemise ja müügiga.

Laadimine...Laadimine...