Karilaid on valmis kelmuse uurimiseks Ansipi ja Rail Balticu kirja autorid õiguskomisjoni kutsuma

Rail Balticu 400 kirja autorite väide, et Andrus Ansipi valitsusele on esitatud valefakte Rail Balticu otsuste muutmiseks, viitab õigusrikkumisele, mida tuleb arutada õiguskomisjonis, ütles Riigikogu õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid, lisades, et tegemist võib olla investeerimiskelmusega. " Sellist väidet ei tohi jätta lihtsalt õhku rippuma."

Pilt: Scanpix
Eesti

Karilaid on valmis kelmuse uurimiseks Ansipi ja Rail Balticu kirja autorid õiguskomisjoni kutsuma (10)

Rail Balticu 400 kirja autorite väide, et Andrus Ansipi valitsusele on esitatud valefakte Rail Balticu otsuste muutmiseks, viitab õigusrikkumisele, mida tuleb arutada õiguskomisjonis, ütles Riigikogu õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid, lisades, et tegemist võib olla investeerimiskelmusega. " Sellist väidet ei tohi jätta lihtsalt õhku rippuma."

Karilaid sõnas, et tegemist on süüdistusega, mis puudutab olulist riikliku objekti ja investeeringuid ning selline väide vajab tõestust või ümberlükkamist. "Kui olulisi otsuseid on tehtud salaja ja teadlikult levitavate valeandmete alusel, on see karistatav karistusseadustiku raames ja vaadeldav investeerimiskelmusena. Sellist väidet ei tohi jätta lihtsalt õhku rippuma," rõhutas riigikogulane.

Ta lisas, et parlamentaarse järelevalve korras on võimalik neid kirjas esitatud väiteid kontrollida ning vajadusel teha ettepanekud ja algatada vastavad karistusõiguslikud menetlused. "Riigikogu õiguskomisjonis tuleb asjad niivõrd olulises küsimuses selgeks rääkida ning selleks tuleks kutsuda nii Rail Balticu kirja autorid kui ka Andrus Ansipi nende väidete kontrolliks õiguskomisjoni," selgitas Karilaid, kes loodab ka teiste erakondade toetust selles. "Küsimused on konkreetsed: millised otsused ja kelle poolt on tehtud salaja ning milline roll on selle tõele vastavusel olnud tollasel peaministril Andrus Ansipil valeinfo levitamisel," tõi ta välja. 

Karistusseadustik § 211.  Investeerimiskelmus

 (1) Investeeringu saamise eest üldsusele või kindlaksmääratud isikute ringile suunatud teabes olulistes asjaoludes valeandmete esitamise või oluliste asjaolude esitamata jätmise teel –
karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.
[RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015] (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahalise karistusega.

10 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...