Kärt Mere: vaesusele tuleks läheneda üksikisiku tasandil

"Inimesi, kes ei saa töötada pereliikme hooldamise, laste kasvatamise, regionaalsete takistuste tõttu või tervislikel põhjustel, on palju," rääkis vaesusekspert Kärt Mere ja lisas, et hirm, et toimetulekutoetuste tõustes ei soovi inimesed enam tööl käia, pole põhjendatud.

Pilt: Scanpix

Kärt Mere: vaesusele tuleks läheneda üksikisiku tasandil

Sandra Lepik

"Inimesi, kes ei saa töötada pereliikme hooldamise, laste kasvatamise, regionaalsete takistuste tõttu või tervislikel põhjustel, on palju," rääkis vaesusekspert Kärt Mere ja lisas, et hirm, et toimetulekutoetuste tõustes ei soovi inimesed enam tööl käia, pole põhjendatud.

"Kindlasti ei ole 150 eurot toimetulekutoetust kuus piisav," nentis vaesusekspert Kärt Mere valitsuse otsust tõsta järgmise aasta toimetulekupiiri 10 eurot kõrgemaks ehk 150 euroni.

"Sellegi poolest on toimetulekupiiri tõstmine tervitatav ja tunnustust vääriv samm paremuse poole, kuid ees on veel pikk tee minna," rääkis Mere, et ilmselt ei ole riigil hetkel rohkem raha.

Statistiline keskmine ei näita tegelikku olukorda

"Nii väikese riigi puhul, nagu seda on Eesti, tuleks vaesusele läheneda indiviidi tasandil, kuna statistiline keskmine ei näita tegelikku olukorda," arutles Mere, kuidas saaks toimetulekutoetust reguleerida nii, et sellest ka päriselt inimestele kasu oleks. Partnerlus kohaliku omavalitsuse ja sotsiaalvaldkonna vahel jõudmaks individuaalselt iga inimeseni oleks oluliselt põhjalikum ja tõhusam töö võrreldes praegusega.

"Inimesi, kes ei saa töötada pereliikme hooldamise, laste kasvatamise, regionaalsete takistuste tõttu või tervislikel põhjustel, on palju ja sellepärast peakski toimetulekutoetust määrama läbi individuaalse lähenemise," selgitas Mere.

Teise variandina tõi Mere välja lahenduse, mis on osades Euroopa Liidu liikmesriikides vastu võetud vaesuse vältimiseks. "60% mediaansissetulekust oleks Eestile väga adekvaatseks miinimumsissetulekuks."

Inimväärne toetus töösoovist loobuma ei pane

Väärika elatustaseme loomise tagasihoidlikkus võib olla tingitud hirmust, et piisavalt mugava ja hea elukvaliteedi korral inimesed tagasi tööle ei lähe. "Tegelikult tõestavad erinevad maailmauuringud hoopis vastupidist. Praegu justkui karistatakse madala toimetulekutoetusega neid inimesi, kellel teatud põhjustel ei ole võimalik töötada," tõdes Mere.

Praeguse olukorra lahendamine vajab suuremat süvenemist ja siirast soovi inimesi aidata. "Raha üksinda ei lahenda probleemi," lausus Mere, et inimesed vajavad lisaks rahale ka kvaliteetseid teenuseid transpordis, arstiabis ja ka näiteks kohti lasteaias.

Laadimine...Laadimine...