Kas valitsusel tuleks kinni maksta VKG äririskid?

Viru Keemia Grupi (VKG) juhid nõuavad valitsuselt kompensatsiooni garanteerimist, et nende võimalikud kahjud saaksid riigieelarvest kaetud, kui Euroopa roheline lepe mõjutab juba tehtud investeeringuid õlitootmisse.

Pilt: Scanpix
Eesti

Kas valitsusel tuleks kinni maksta VKG äririskid?

Pealinn

Viru Keemia Grupi (VKG) juhid nõuavad valitsuselt kompensatsiooni garanteerimist, et nende võimalikud kahjud saaksid riigieelarvest kaetud, kui Euroopa roheline lepe mõjutab juba tehtud investeeringuid õlitootmisse.

Nad väidavad, et investorid ei saanud ega osanud rohelise kokkuleppe eelsel perioodil mõjusid ette näha. Argumendiks toob VKG mõistagi põlevkivitööstuse olulisuse majandusele, maksutulu riigile ning asjaolu, et ainuüksi VKG-s on 1800 töökohta.

Roheliste vaadetega poliitik ja ettevõtja Olev-Andres Tinn pakub selle peale kristlikku lahendust, kus hundid söönud ja lambad terved. Valitsus kompenseerib VKG-le, aga VKG-lt nõutakse sisse inimeste rikutud tervise, reostatud põhjavee, saastatud õhu ja väärtuse kaotanud kinnisvara hind kogu ulatuses – sealhulgas eksporditud õli tootmise ja põletamisega seotud reostuse hind. "Ja mitte praeguste poliitikute lobitöö tulemusena kehtestatud "soodustariifide" määraga, vaid tõesti kogu tekitatud kahju ulatuses," leiab Tinn.

Võiks veel tuua paralleeli naftatööstustega. Omanikud võiksid nõuda riikidelt kompensatsioone, kui hind mingite asjaolude – sõja, nakkushaiguste leviku vms – tõttu peaks ootamatult eeldatust järsemalt langema.

Laadimine...Laadimine...