Kaubanduskoda ei toeta maksuvõlaga ettevõtete riigihankes osalemist

Kaubanduskoja juhi Mait Paltsi sõnul ei toeta koda uues riigihangete seaduseelnõus põhimõtet, kus maksuvõlaga või kustutamishoiatusega ettevõtte saab hankemenetluses osaleda ning pakkumise teha.

Pilt: Scanpix

Kaubanduskoda ei toeta maksuvõlaga ettevõtete riigihankes osalemist

Kaubanduskoja juhi Mait Paltsi sõnul ei toeta koda uues riigihangete seaduseelnõus põhimõtet, kus maksuvõlaga või kustutamishoiatusega ettevõtte saab hankemenetluses osaleda ning pakkumise teha.

"Kõige olulisem eesmärk on muuta meie hangete süsteem kvaliteetsemaks ning suurendada kogu protsessi läbipaistvust. E-hangetele üleminek ja hankekeskuste loomise ideed on õiged sammud õiges suunas. Kindlasti tuleb tegeleda praktika ühtlustamisega ning kohalike omavalitsuse hangete läbiviimise kvaliteedi suurendamisega," ütles Palts koja teates, vahendas BNS.

"Samas on praegu mitmeid puudujääke, millega tuleks eelnõus tegeleda, muuhulgas tuleks välistada olukorrad, kus maksuvõlaga või kustutamishoiatusega ettevõtte saab hankemenetluses osaleda ning pakkumise teha. Sellist olukorda meie tänases ettevõtluskeskkonnas ei tohiks olla," rääkis Palts.

Kaubanduskoda on uut riigihangete seaduse eelnõud arutanud nii oma liikmete, juhatuse liikmete kui erinevate huvigruppidega ning nende kohtumiste põhjal koostanud mitmed ettepanekud. Esiteks soovib koda, et pakkujatele võimaldataks pakkumuste protokollidega ning maksumustega tutvuda. "Tuleb tagada, et ärisaladuse kaitse eesmärgil ei kannataks läbipaistvus," seisab ettepanekutes.

"Välistada tuleb olukorrad, kus ettevõte, kel on maksuvõlg saab hankemenetluses pakkumusi esitada. Seda tuleb kontrollida juba hanke väljakuulutamise seisuga ja pakkumuste avamisel. Enne kui kõik korras ei ole, ei tohi pakkumust edasi hinnata. See põhimõte kehtib ka täna ning seda ei peaks muutma," märgib koda.

Lisaks tuleks koja hinnangul viia sisse siduva eelotsuse instituut, mis käsitleb hankemenetluse eelseid olukordi ning riigihangete vaidlustuskomisjonis kantud õigusabikulud tuleks võitjale kompenseerida nagu tavakohtus.

Koja hinnangul on vajalik rakendada ka konkreetseid meetmeid töövõtuahelas osalevate isikute maksukuulekuse tõstmiseks ja alapakkumiste vältimiseks. Näiteid selleks on naaberriikidest võtta.

Laadimine...Laadimine...