Keskerakond: alampalk peab tõusma 40 protsendini keskmisest brutopalgast

Keskerakond toetab Eesti Tööandjate Keskliidu ja Eesti Ametiühingute Keskliidu 2017. aasta kokkulepet saavutada töötasu alammäär, mis moodustab minimaalselt 40% keskmisest prognoositavast brutokuupalgast. Pikemas plaanis peab erakond oluliseks, et alampalk moodustaks üle 60% mediaanpalgast.

Pilt: Scanpix

Keskerakond: alampalk peab tõusma 40 protsendini keskmisest brutopalgast

Toimetaja: Toomas Raag

Keskerakond toetab Eesti Tööandjate Keskliidu ja Eesti Ametiühingute Keskliidu 2017. aasta kokkulepet saavutada töötasu alammäär, mis moodustab minimaalselt 40% keskmisest prognoositavast brutokuupalgast. Pikemas plaanis peab erakond oluliseks, et alampalk moodustaks üle 60% mediaanpalgast.

Keskerakonna pressiesindaja edastas erakonna juhatuse avalduse: "Tunnustame head koostööd Eesti Ametiühingute Keskliidu ja Eesti Tööandjate Keskliiduga, kes tavapäraselt lepivad kokku töötasu alammäära. Tunamullu otsustasid tööturu osapooled, et alampalga suhe keskmisesse prognoositavasse brutokuupalka ei lange alates 2019. aastast alla 40%. Seda kokkulepet tuleb austada ka 2020. aastal ja edaspidi.

Kuigi Eesti töötasu alammäär on tõusnud viimastel aastatel kiiremini kui keskmine palk ja inimeste netosissetulekud on kasvanud ka tänu maksuvaba tulu reformile, jääme Euroopa kontekstis endiselt madalale tasemele. Esimene vajalik samm on täita sotsiaalpartnerite kokkulepet ning saavutada järgmisel aastal 40% piir keskmisest palgast. Kui võtta omakorda aluseks nii OECD kui ka Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni soovitused, peaks miinimumpalk moodustama ca 60% riigi mediaanpalgast. Eesti vastav näitaja on paraku alla 50%, mis on kahetsusväärselt madal tase.

Töötasu alammäära tõstmise eesmärk on tagada kõigile töötajatele sissetulek, mis lubab väärikalt elada ning vähendada ka sissetulekute ebavõrdsust. Samuti on alammääral lisaks tööturu õiglasemaks muutmisele oluline roll tervishoiuvaldkonnas ja sotsiaalkaitses. Alampalgalt arvestatav sotsiaalmaksu alammäär on miinimum, mis tagab ravikindlustuse ja pensionimaksed. Lisaks sellele on mitmeid sotsiaalhüvitisi, mille miinimummäärad sõltuvad töötasu alammäärast (nt vanemahüvitis, haigus- ja hooldushüvitised, töötuskindlustushüvitis).

Alampalga järjepidev tõstmine aitab tagada minimaalsed tingimused väärikaks eluks ning vältida inimeste toimetulekutoetuste keerisesse langemist. Arvestame töötasu alammäära kujundamisel tõenduspõhist lähenemist, kus tuleb arvesse võtta tööhõive jätkusuutlikkust, tootlikkuse kasvu ja konkurentsivõimet. Esmatähtis on aga Eesti elanike heaolu tõstmine.

Eesti elamiskulud võrreldes alampalgaga on märksa kõrgemad kui paljudes teistes Euroopa Liidu riikides. Peame senisest enam pingutama, et saavutada majanduslikus ja sotsiaalses plaanis eeskujuks olevate riikide tase. Alampalga 40% osakaalu saavutamine keskmisest palgast on oluline samm õiglasema ühiskonna suunas. Keskerakonna hinnangul on aga vajalik, et töötasu alammäär tõuseks ka järgmistel aastatel selgelt kiiremini kui keskmine palk."

 

Laadimine...Laadimine...