Keskkonnakomisjoni hinnangul vajab põhjavee kaitse suuremat tähelepanu

Riigikogu keskkonnakomisjon keskendus oma teisipäevasel istungil riigikontrolli aruandele riigi tegevusest põhjavee kaitsmisel, leides, et teemale tuleb pöörata suuremat tähelepanu.

Pilt: Scanpix

Keskkonnakomisjoni hinnangul vajab põhjavee kaitse suuremat tähelepanu

Riigikogu keskkonnakomisjon keskendus oma teisipäevasel istungil riigikontrolli aruandele riigi tegevusest põhjavee kaitsmisel, leides, et teemale tuleb pöörata suuremat tähelepanu.

"Ühelt poolt võime tõdeda, et meie põhjavee seisund on hea. Samas aga on piirkondi, kus keskkonnamõjude tõttu ei vasta joogivesi esitatavatele nõudmistele,“ ütles keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra pressiteate vahendusel. "Murettekitav on, et 39-st Eesti põhjaveekogumist on kaheksa halvas ja kümme heas, kuid ohustatud seisundis. See nõuab otsustavat tegevust kohalike omavalitsuste tasandil vältimaks reovee sattumist põhjavette,"rõhutas ta.

Komisjoni istungil leiti, et tuleb kiirendada asustatud punktides ühisveevärgi ja kanalisatsiooni väljaarendamist, edastas riigikogu pressiteenistus. "Oluline on siin tagada eraomanikele riigipoolne toetus väljaehitatud süsteemidega liitumiseks hiljemalt aastaks 2023," märkis Vakra. Tema sõnul on vaja ka tõhustada nii kohalike omavalitsuste abi kui ka järelevalvet põhjavee reostamise vältimiseks.

Vakra selgitas, et ligi 87 protsenti majapidamistest saavad joogivee ühisveevärgi kaudu. Enam kui 200 000 majapidamist tarbivad aga kaevuvett, mis on mõjutatud põhjavee seisundist.

Komisjoni istungil oli kõne all põlevkivi kaevandamise, põllumajanduse, reoveekäitluse ja vee ammutamise mõju põhjaveele ning abinõud selle kaitsmiseks. Erilist tähelepanu on vaja pöörata põllumajanduses toimuva järelevalve üle, et vältida põhjavee kahjustamist väetiste ja taimekaitsevahenditega.

Riigikontroll auditeeris, kas riigi tegevused põhjavee saastamise või raiskamise takistamiseks tagavad ohutu joogivee ning põhjaveest sõltuvate jõgede, järvede ja soode säilimise.

Istungil osalesid maaeluministeeriumi, keskkonnaministeeriumi, põllumajandus-kaubanduskoja ja riigikontrolli esindajad.

Laadimine...Laadimine...