Kesklinlased soovivad linna välisilme värskendamist

Ideekorjele Tallinna kesklinnas on paari nädalaga andnud tagasisidet ligikaudu paarsada linlast, kelle eelistused kalduvad linna välisilme värskendamise suunas.

Pilt: Scanpix

Kesklinlased soovivad linna välisilme värskendamist

Ideekorjele Tallinna kesklinnas on paari nädalaga andnud tagasisidet ligikaudu paarsada linlast, kelle eelistused kalduvad linna välisilme värskendamise suunas.

Kesklinna valitsus kogub linlastelt ideid ja tähelepanekuid, mida tuleks järgnevate aastate jooksul pealinnas kindlasti käsile võtta ja ära teha. Võimalus on täita nii valikvastustega küsitlusleht kui ka edastada oma originaalseid ettepanekuid.

Ligi kakssada vastanut on pidanud kõige olulisemaks lagunenud hoonete korrastamist või lammutamist linnas. Enam-vähem võrdse eelistusega järgnevad soov kujundada kesklinn turvalisemaks, rekonstrueerida linnahall ning heakorrastada Toompark ja Snelli tiik. Vähem olulisteks küsitluslehel pakutud teemade seast hindas kolmandik vastanutest velotaksode tegevuse reguleerimist ja kontrollimist, sadamakai ehitamist Aegna saarele ning jalakäijate ala laiendamist kesk- ja vanalinnas.

Omalt poolt on vastajad lisanud, et pikendada tuleks valgusfoorides rohelise tule aega, tekitada bussidesse kohti lapsevankrite ja ratastoolide jaoks ning rajada neile ka üleminekuid kõnniteedele. Samuti soovitatakse reguleerida lasteaiatöötajate tööpäeva pikkust, rajada kesklinnas bussiparklaid, pakkuda noortele sobivat meelelahutust, järgida linnaplaneerimises kehtivaid arengukavu jm.

"Meie ideekorje näitab, et elanikud hoolivad oma linnast ja tahavad kaasa rääkida linna välisilme parandamisel," tunnustas Kesklinna vanem Taavi Pukk. "Jätkame ettepanekute ja arvamuste kogumist veel ligi kuu jooksul, kuni aprilli keskpaigani."

Laadimine...Laadimine...