Kesklinna lasteaiad saavad turvanupud

Kõik Tallinna kesklinnas paiknevad munitsipaallasteaiad saavad juuni lõpuks turvanupu, et hädaolukorras operatiivselt abi kutsuda.

Pilt: Svetlana Aleksejeva

Kesklinna lasteaiad saavad turvanupud

Toimetaja: Toomas Raag

Kõik Tallinna kesklinnas paiknevad munitsipaallasteaiad saavad juuni lõpuks turvanupu, et hädaolukorras operatiivselt abi kutsuda.

Kesklinna valitsuse ja OÜ Articard vahel aprilli lõpus sõlmitud lepingu kohaselt paigaldatakse kahe kuu jooksul turvanupp kõigisse linnaosas paiknevatesse munitsipaallasteaedadesse.

"Osaühinguga Articard allkirjastatud lepingu elluviimine suurendab märgatavalt nii laste kui töötajate igapäevast turvalisust meie linnaosa lasteaedades. Tänaseks on paigaldatud nn paanikanupp ja häiret edastavad seadmed juba enamikku Kesklinna lasteaedadesse ning ülejäänud peaksid need saama kuu lõpuks. Kui lasteaias tekib vajadus kiirelt abi kutsuda, siis edastatakse signaal paanikanupu abil juhtimiskeskusele ja kohale saabub lähim patrullekipaaž. Selline ühendus toimib 24/7 ehk ööpäeva- ja nädalaringselt," selgitas Kesklinna vanem Vladimir Svet.

Teenuse tagamiseks vajalike seadmete ja nende paigaldamise, samuti korraliste hooldustööde ning patrulli väljasõiduga kaasnevad kulud kannab Kesklinna valitsus. Ühtekokku varustatakse turvanupuga 24 munitsipaallasteaeda Tallinna Kesklinnas.

Vajadus reageerida operatiivselt lasteaedades viibivate laste ja sealsete töötajate turvalisust ohustada võivatele olukordadele on ajendatud mullusest juhtumist, kui ebaadekvaatselt käitunud mees tungis Kesklinna Mardi lasteaia territooriumile.

Laadimine...Laadimine...