Kesklinna valitsus vaatab koos politseiga pargid üle

"Meie eesmärk on teha kindlaks, mida on parkides vaja muuta selleks, et inimesed tunneksid end seal turvalisemalt, ja kuidas teha nii, et avalik ruum vähem soodustaks riskikäitumist," selgitas Kesklinna vanem Vladimir Svet. "Alustame järgmisel nädalal Musumäest ja Kanuti aiast."

Pilt: Ilja Matusihis/ turvamehed Kanuti aias

Kesklinna valitsus vaatab koos politseiga pargid üle

Toimetaja: Moonika Tuul

"Meie eesmärk on teha kindlaks, mida on parkides vaja muuta selleks, et inimesed tunneksid end seal turvalisemalt, ja kuidas teha nii, et avalik ruum vähem soodustaks riskikäitumist," selgitas Kesklinna vanem Vladimir Svet. "Alustame järgmisel nädalal Musumäest ja Kanuti aiast."

Järgmisest nädalast alustab Tallinna Kesklinna valitsus koos Politsei- ja Piirivalveameti spetsialistidega kesklinna parkide turvalisuse hindamiseks nende ülevaatamist.

"Meie eesmärk on teha kindlaks, mida on parkides vaja muuta selleks, et inimesed tunneksid end seal turvalisemalt, ja kuidas teha nii, et avalik ruum vähem soodustaks riskikäitumist," selgitas Kesklinna vanem Vladimir Svet. "Alustame järgmisel nädalal Musumäest ja Kanuti aiast ning seejärel võtame ette ka teised kesklinnas asuvad pargid. Protsessi on plaanis kaasata ka Eesti Arhitektide Liit ja asumiseltsid."

Kesklinna politseijaoskonna juht Kaido Saarniit rõhutab, et pargid on rajatud selleks, et inimesed võiksid seal aega veetes end hästi tunda.

"Ka noortele tuleb luua tingimused ja vahendid parkides, et nad seal sisukalt ja õiguskuulekalt oma vaba aega saaksid veeta. Kui ehitame rulapargid, peavad lastel olema ka rulad, millega oma sportlikke oskusi lihvida. Lisaks on turvalise linna planeerimise põhimõtete järgi võimalik muuta parke ja haljasalasid nii, et puuduksid pimedad nurgad või muud riskikäitumist soodustavad tegurid. Haljastus, valgustus ning linnakaamerate paigutus mängivad olulist rolli selles, kuidas inimesed pargis käituvad ning kui turvaliselt end seal tunnevad,“ selgitas Saarniit.

Sveti sõnul, kui me tahame vähendada noorte kuritegevust, siis peame eeskätt tegema ennetustööd.

„Siin on põhirõhk lastekaitsel, noorsoo- ja sotsiaaltööl, aga ka koolides tehtaval, perekondadest rääkimata. Muidugi peab politsei keskenduma kuritegevuse tõkestamisele, aga samal ajal tuleb ka linnaruumi muuta turvalisemaks. Loodame, et selle algatuse käigus tekib meil ka selge tegevuskava olukorra samm-sammuliskes parandamiseks,“ lisas Svet.

Politseijuht Saarniidu sõnul on politseinike kõrval turvalisuse tagamisse kaasatud ka abipolitseinikke, kes parkides ja teistes kogunemiskohtades hoiavad toimuval silma peal.

Laadimine...Laadimine...