Kesklinnas lõpeb ideekorje

Sel nädalal lõpetab Tallinna Kesklinna valitsus ettepanekute kogumise uue positiivse programmi tarvis; tuleval kesknädalal tehakse kokkuvõtted.

Pilt: Scanpix

Kesklinnas lõpeb ideekorje

Sel nädalal lõpetab Tallinna Kesklinna valitsus ettepanekute kogumise uue positiivse programmi tarvis; tuleval kesknädalal tehakse kokkuvõtted.

"Täidetud küsitluslehtede ja otsekontaktide põhjal võin öelda, et ligi kaks kuud ideekorjet oli tulemuslik," hindas Kesklinna vanem Taavi Pukk. "Kesklinlased hoolivad oma kodulinnast ja selle välisilme parandamisest ning tahavad linna asjus kaasa rääkida."

Puki sõnul soovis valdav enamus küsitluses osalenuid, et linnapildist kaoksid kõik kolemajad ja korda tehtaks muud silma riivavad paigad, nagu näiteks Keskturg ja selle ümbrus. Konkreetsetest objektidest tõsteti sagedamini esile samuti linnahalli ja Toompargi rekonstrueerimise vajadust.

"Elanike jaoks on kaalukas probleem samuti turvalisus, mille suurendamist politsei ja mupo abiga sooviti vähemalt sama sageli kui linna välisilme värskendamist. Aga eks ole elukeskkonna turvalisus ka heakorraga tihedalt seotud," tõdes linnaosa vanem, "Kesklinna valitsuse jaoks ei lõpe positiivse programmi ideekorjega linnaosa elanike arvamuse kuulamine, vaid jätkame sellega ka edaspidi. Ootame endiselt linlaste tähelepanekuid lahendamist vajavate probleemide kohta ja ettepanekuid ühise elukeskkonna paremaks muutmise osas."

Valikvastustega küsitluslehtedel pakutud teemadest märkisid vastanud tihti olulistena ka vajaduse ehitada Aegnale uus sadamakai, karmistada kontrolli velotaksode üle ja toetada asumiseltside tegevust. Omalt poolt oli lisatud näiteks järgmisi ettepanekuid: rajada kesklinna rohkem haljasalasid ja tualette, paigaldada pinke ja prügikaste, anda kesklinlastele tasuta parkimise õigus oma maja juures, ülekäiguradade ette paigaldada valgusfoore ja pikendada neis rohelise tule aega, bussidesse tekitada kohti lapsevankrite ja ratastoolide jaoks. Samuti soovitati reguleerida lasteaiatöötajate tööpäeva pikkust, rajada kesklinnas bussiparklaid, pakkuda noortele sobivat meelelahutust, järgida linnaplaneerimises kehtivaid arengukavu jm.

Ettepanekute esitamise hõlbustamiseks korraldas Kesklinna valitsus ümber oma töö, tegutsedes reedeti mõned tunnid vabaõhukontoris. Eeloleval reedel, 21. aprillil tehakse seda Politseiaias kell 13–15. Ettepanekuid on võimalik saata ka e-posti teel aadressile kesklinna.info@tallinnlv.ee.

Tuleva kolmapäeva õhtul tehakse ideekorjest kokkuvõte konverentsil Hopneri majas. Tegevlinnapea Taavi Aasa, linnavolikogu aseesimehe Lauri Laatsi ja Kesklinna vanema Taavi Puki kõrval saavad seal Tallinna uue positiivse programmi asjus kaasa rääkida kõik huvilised.

Laadimine...Laadimine...