Kiik: katkestused ravimitega varustamises seavad ohtu ravi järjepidevuse

"Võimalike varustusprobleemide korral on just väikeriigid eriti haavatavad, kuna esmajärjekorras täidetakse kohustused suurte riikide ees," ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. "Seepärast vajame üle-euroopalist kiiret infovahetussüsteemi võimalikest tarneraskustest teavitamiseks."

Pilt: Scanpix/ Foto on illustreeriv
Tervis Eesti

Kiik: katkestused ravimitega varustamises seavad ohtu ravi järjepidevuse

Toimetaja: Sandra Lepik

"Võimalike varustusprobleemide korral on just väikeriigid eriti haavatavad, kuna esmajärjekorras täidetakse kohustused suurte riikide ees," ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. "Seepärast vajame üle-euroopalist kiiret infovahetussüsteemi võimalikest tarneraskustest teavitamiseks."

Kiik osaleb täna ja homme Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu (EPSCO) istungil Brüsselis, kus on kõne all Euroopa Liidu koostöö ravimite kättesaadavuse tagamisel, Euroopa Liidu tööõiguse kitsaskohad, võrdsuspoliitika prioriteedid ning noortegarantii tugisüsteem. 

Ministrite nõukogu esimesel päeval toimuval terviseministrite kohtumisel on ühe peateemana arutelul Euroopa Liidu ravimipoliitika alane koostöö ravimite kättesaadavuse parandamiseks ja tarnehäiretega toimetulekuks. "Katkestused ravimitega varustamises seavad ohtu ravi järjepidevuse ja inimeste tervise. Seejuures on võimalike varustusprobleemide korral just väikeriigid eriti haavatavad, kuna esmajärjekorras täidetakse kohustused suurte riikide ees," ütles minister Tanel Kiik. "Seepärast vajame üle-euroopalist kiiret infovahetussüsteemi võimalikest tarneraskustest teavitamiseks ja selgeid käitumisjuhiseid kõigile turuosalistele, et tagada liikmesriikide võrdne kohtlemine."

Kavas on ka arutelu heaolumajandusest ning investeeringutest inimeste tervisesse ja heaolusse riigi majanduse arengu eeldusena. Euroopa Komisjon annab ülevaate tervise olukorrast Euroopa Liidus ning ettevalmistustest EL meditsiiniseadmete määruse rakendamiseks 2020. aasta kevadel.

Homme toimuval töö- ja sotsiaalministrite kohtumisel on plaanis arutada Euroopa Liidu tööõiguse väljakutseid ning kas ja mida on tarvis muuta tuleviku tööõiguses, arvestades muutuvaid töötamise vorme ja paindlikke võimalusi. Lisaks on arutelul järgmise viie aasta soolise võrdõiguslikkuse prioriteedid.

Ministrite kohtumisel on kavas võtta vastu soovitused soolise võrdõiguslikkuse, töötervishoiu ja tööohutuse rakendamise tugevdamiseks Euroopa Liidus, millega antakse sisend Euroopa Komisjonile uute valdkondlike strateegiate koostamiseks, et selle kaudu kaitsta paremini töötajate füüsilist ja vaimset tervist ning tagada soolise võrdõiguslikkusega arvestamine Euroopa Liidu strateegiates ja poliitikas. Samuti võetakse vastu soovitused tööturul haavatavas olukorras olevate inimeste tööhõive parandamiseks, et oleks võimalik aidata neil paremini püsida tööturul ning kohaneda muutustega.

Kavas on kinnitada ka noortegarantii tugisüsteemi puudutavad soovitused, mille kohaselt tuleb liikmesriikidel tagada, et kuni 25-aastased noored saavad hiljemalt nelja kuu möödudes töötuks jäämisest või haridussüsteemist lahkumisest kvaliteetse töö-,  haridustee jätkamise, õpipoisiõppe või praktikapakkumise. Mitmed liikmesriigid on töötanud noorteni jõudmiseks välja innovaatilisi lahendusi alates sotsiaalmeediast kuni tänavatöötajateni.

Lisaks on ministril nõukogu raames kohtumised Hollandi terviseminister Bruno Bruinsi, Rootsi terviseminister Lena Hallengreni, Saksa terviseministeeriumi kantsler Thomas Steffeni ja Iiri saadik Maeve Collinsiga. 

Ministrit saadavad kohtumisel sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse, nõunik Tarmo Kurves ning Euroopa Liidu ja väliskoostöö osakonna juhataja Triin Uusberg. Nõukogu päevakava ja materjalidega saab tutvuda siit

Laadimine...Laadimine...