Kilvar Kessler: riskivad pankurid paneks mõtlema reaalne vabadusekaotuse oht

"Tuleks luua keskne rahapesutõrje analüüsikeskus. Euroopa Liidul on vaja keskset konkreetset asutust, mis vastutaks piiriülese info vahetamise eest," rääkis Finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler riigikogus rahapesu arutelul.

Pilt: Kuvatõmmis/ Riigikogu

Kilvar Kessler: riskivad pankurid paneks mõtlema reaalne vabadusekaotuse oht

Virkko Lepassalu / Toimetaja: Moonika Tuul

"Tuleks luua keskne rahapesutõrje analüüsikeskus. Euroopa Liidul on vaja keskset konkreetset asutust, mis vastutaks piiriülese info vahetamise eest," rääkis Finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler riigikogus rahapesu arutelul.

"Eesti oli esimene riik euroalal, kus Euroopa Keskpank võttis ära tegevusloa pangalt (Versobank – toim). See paneb pangad mõtlema, kas tasub riskida. Teine, mis paneb mõtlema, oleks riskeerivatele pankuritele reaalse vabaduskaotuse oht," rääkis Kessler.

Ta selgitas, et rahapesu tõkestamisega tegelevad turuosalised, finantsinspektsioon, rahapesu andmebüroo ja uurimisorganid. Pangad peavad teatama rahapesule viitavatest tehingutest rahapesu andmebüroole. Uurimist omakorda korraldab politsei. Pankadele pole keelatud mitteresidentidele teenuste osutamine. Küsimus on riskide hindamises. Äristrateegia on igas pangas individuaalne, iga pank ehitab oma süsteemi riskide haldamiseks ise üles.

"2012-2013 omas Danske märkimisväärset suurt osa mitteresidentide äris. Finantsjärelevalve kogub kahtluste korral tõendeid. Panga toonane tagasiside oli finantsinspektsioonile eksitava iseloomuga. 2014. aastal asus finantsinspektsioon Danske filiaali kohapeal kontrollima. Tavaliselt ollakse kohal üks kuu.  014. a hindasimegi, kuidas riskikontroll Danskes toimib. See viis mitteresidentide äri sulgemiseni Eesti Danskes. Akti kokkuvõtte saatsime kolleegidele Taanis. 2014. a oli selge, et rahapesukontroll on prioriteetne teema."

Ta märkis, et alates 2014. aastast on mitteresidentide osakaal Eesti pankades langenud varsemalt 20%-lt 10-le. "Meie ettepanekud on lihtsad: karistusõigus ei ole finantssektorile sobiv, karistusmäärad väikesed ja kiire aegumine. Ka finantssektor pole karmistamisest huvitatud ja nende mõjutustööd ei maksa alahinnata."

Kessler pakkus välja, et tuleks luua keskne rahapesutõrje analüüsikeskus. "EL-l on vaja keskset konkreetset asutust, mis vastutaks piiriülese info vahetamise eest."

Vandeadvokaat Maria Mägi-Rohtmets lausus pärast Kesslerit järgmise ettekandjana, et järelevalve Danske panga suhtes polnud tõhus. "Jah, ei olnud õigust kontrollida finantsinspektsioonil Danske siinset filiaali suures mahus, kuid kokkuleppel emamaaga oleks võinud täies ulatuses järelevalvet kohaldada. Eriti kui oli jutuks rahapesu või sellele kaasa aitamine."

Laadimine...Laadimine...