Kingo: Eesti Posti ja Express Posti ühisfirma kaotaks konkurentsi

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo sõnul on praegu nii Eesti Posti kui ka Express Posti tegutsemisega linnades tagatud konkurentsi toimimine, ühisfirma loomine aga kaotaks selle konkurentsi ja tekiks valitseva turujõuga ettevõte.

Pilt: Scanpix
Poliitika Meedia

Kingo: Eesti Posti ja Express Posti ühisfirma kaotaks konkurentsi

Toimetaja: Toomas Raag

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo sõnul on praegu nii Eesti Posti kui ka Express Posti tegutsemisega linnades tagatud konkurentsi toimimine, ühisfirma loomine aga kaotaks selle konkurentsi ja tekiks valitseva turujõuga ettevõte.

Eesti Meediaettevõtete Liit tegi oktoobri keskel valitsusele, riigikogu rahanduskomisjonile ja Eesti Postile ettepaneku luua ühisfirma, mille tulemusena tekiks suuremates linnades senise kahe kandeteenust osutava ettevõtte asemel üks.

"Praegu peab Eesti Post seadusest tulenevalt osutama kandeteenust ka linnades, kus käib majapidamistes seetõttu kaks postiljoni. Sellise ulatusega ühise lahenduse väljatöötamiseks Eestis on vajalik ka poliitiline tahe," teatas Eesti Meediaettevõtete Liit.

Kingo märkis vastuses meediaettevõtete liidu juhile Mart Raudsaarele, et Eesti Posti ja Express Posti ühisfirma loomise ettepanek ei arvesta sellega, et Eesti Post on ka universaalse postiteenuse osutaja.

"Nimelt lisaks perioodika kandele on vaja viiel päeval nädalas teostada ka universaalse postiteenuse kannet. Express Postil sellist kohustust ei ole, seega peaks Eesti Post saatma ikka välja kaks postiljoni," ütles minister.

Samuti tõi Kingo välja, et konkurentsiamet keelas 2011. aastal Eesti Posti ja Express Posti baasilt ühisettevõtte loomise perioodika kojukandeteenuse osutamiseks põhjusel, et tehingu tulemusena kuuluks Express Post Eesti Posti valitseva mõju alla ning tegu oleks koondumisega. Minister märkis, et kui moodustada kahe tegutseva ettevõtte baasilt üks ettevõte, kaoks linnades konkurents.

Kingo sõnul nõustub majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM), et tööprotsessi parandamine on väga oluline.

"MKM kaalub hetkel erinevaid variante, kuidas oleks võimalik kujunenud olukorda lahendada. Näiteks on kavas läbi viia analüüs AS Eesti Post poolt osutatavate reguleeritud ja vabaturuteenuste eraldamiseks," kirjutas minister.

Eelkõige analüüsitakse tema sõnul reguleeritud teenuste ja vabaturuteenuste lahutamise võimalikkust äride lõikes. Lisaks analüüsitakse olukorda, kus reguleeritud teenuse juurde on liidetud perioodika kojukandeteenus, mis eeldaks postiseaduse muutmist.

Analüüsitakse perioodika kojukande teenuse osutamise tööprotsessi üleriigiliselt ahela kõigis osades, sealhulgas võimalust perioodika kojukande teenuse ühendamine UPT hankega, mille tulemusena on kõigil turul tegutsevatel ja uutel turuosalistel võimalus osaleda perioodika kojukandeteenuse hankel.

"Analüüsi järelmites esitatakse teenuste töölõikude automatiseerimisettepanekud ning vajalik investeering teenuse efektiivsemaks ümberkorraldamiseks üleriigiliselt. Seega peab riik jätkama perioodika teenuse osutamist ja siin on vaja analüüsi käigus vaadata üle kogu teenuse osutamise ahel, leida efektiivistamise kohad ja vajadusel suurendada veelgi riigi poolset dotatsiooni või tõsta teenuse hinda," märkis Kingo.

Minister lisas, et MKM tervitab ka meediettevõtete liidu ettepanekus kirjeldatud algatust analüüsida, kui palju peaks olema tulevikus kandepäevi ning millised oleksid vajalikud garantiid kande kvaliteedi tagamiseks.

Kingo märkis vastuses liidule ka seda, et Eesti Posti osutatav perioodika kojukandeteenus toodab riigi 1,8-miljonise dotatsiooniga jätkuvalt üle 2 miljoni euro kahjumit. Ministri sõnul leevendab Eesti Posti pakutud 11,1-protsendiline hinnatõus kahjumi suurust, kuid ei kata teenuse osutamiseks vajalikke kulusid.

"11,1-protsendilist hinnatõusu arvestades saab Eesti Post järgmisel aastal meediafirmadelt mahulangust arvestava prognoosi järgi 334 000 eurot lisatulu. Samal ajal kavandab Eesti Post oma esmatasandi töötajate palgatõusu. Kui võtta need töötajad, kes kõige otsesemalt on seotud perioodika koju viimisega, siis nende 5-protsendiline palgatõus maksab ettevõttele umbes 650 000 eurot," märkis väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister.

Laadimine...Laadimine...