Kloostrimetsas algab kergliiklustee ehitus

Teisipäeval, 25. juunil alustatakse Koloostrimetsa kergliiklustee ehitsega,  mille  mahus rajatakse kaks asfaltkattega kergliiklustee lõiku kogupikkusega ca 1,6 kilomeetrit. Põhilõigu moodustab 1,3 km pikkune Kloostrimetsa teega paralleelselt kulgev kergliiklustee lõik, mis ühendab Kloostrimetsa tee 29 ees ning Lükati tee ristmikul paiknevad kergliiklusteed.

Pilt: Raepress

Kloostrimetsas algab kergliiklustee ehitus

Toimetaja: Vesta Reest

Teisipäeval, 25. juunil alustatakse Koloostrimetsa kergliiklustee ehitsega,  mille  mahus rajatakse kaks asfaltkattega kergliiklustee lõiku kogupikkusega ca 1,6 kilomeetrit. Põhilõigu moodustab 1,3 km pikkune Kloostrimetsa teega paralleelselt kulgev kergliiklustee lõik, mis ühendab Kloostrimetsa tee 29 ees ning Lükati tee ristmikul paiknevad kergliiklusteed.

Abilinnapea Andrei Novikovi sõnul on kergliiklustee trasside valikul lähtutud metsa all kulgevate jalgradade asukohtadest ning vajadusest säilitada maksimaalselt olemasolevat kõrghaljastust.

"Tööde mahus rajatakse ka 0,3 km pikkune ühendustee uuest kergliiklusteest kuni Pirita Majandusgümnaasiumini, mis parendab oluliselt liiklusohutust," lisas Novikov.  Kergliiklusteele paigaldatakse LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus. Ristumisele sõiduteedega rajatakse autoliikluse rahustamiseks künnised.

Kergliiklustee rajamise projektdokumentatsiooni koostas TO Projekt OÜ. Ehitustöid teostab Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel Tallinna Teede AS. Ehitustööde lepinguline maksumus on ca 307 000 eurot. Ehitustööde lepinguline tähtaeg on september 2019.

Laadimine...Laadimine...