Koduvägivalla ohver: esimesi ohumärke ei tohi eirata

Esimeste ohumärkide ilmnedes võiks juba kaaluda, kas on ikka vaja sellise inimesega suhet luua, ütles koduvägivallaohvriks langenud Monika Ambre.

Koduvägivalla ohver: esimesi ohumärke ei tohi eirata

Esimeste ohumärkide ilmnedes võiks juba kaaluda, kas on ikka vaja sellise inimesega suhet luua, ütles koduvägivallaohvriks langenud Monika Ambre.

Monika Ambre sõnul oli alguses kõik ilus. Esimesed kolm aastat koduvägivalda polnud. Teine tütar oli poole aastane, kui mees ta kallal esimest korda vägivalda tarvitas, kirjutas ERR-i uudisteportaal.

Taolist olukorda on tema arvates väga keeruline vältida, sest me ei näe ette, kuidas inimene võib käituda. "Ühte asja saab öelda, et kui esimesed ohumärgid mõttes tulevad, et seda ta poleks pidanud ütlema või et seda ta ei tohiks mulle ette kirjutada, et siis võiks juba kaaluda, kas on ikka vaja sellise inimesega suhet luua, sest tavaliselt nad lähevad ainult tugevamaks ja hullemaks, et sa pead pärast terve suhte olemasolu jooksul nendega võitlema," sõnas ta.

Praeguseks on ta aga raskest olukorrast välja tulnud ning eluga edasi läinud, kuigi ta tunnistab, et tervenemine võtab siiani aega. Ta õpib Tartu Ülikoolis ning tal on oma väike kirjastus.

Laadimine...Laadimine...