Kohus jättis Varja tuulepargi ehitusprojekti kooskõlastamata

Ettevõtted taotlesid halduskohtult kaitseministeeriumi 2015. aasta otsuse tühistamist, millega jäeti tuulepargi ehitusprojekt kooskõlastamata.

Pilt: Scanpix/ Foto on illustreeriv
Kohus

Kohus jättis Varja tuulepargi ehitusprojekti kooskõlastamata

Toimetaja: Sandra Lepik

Ettevõtted taotlesid halduskohtult kaitseministeeriumi 2015. aasta otsuse tühistamist, millega jäeti tuulepargi ehitusprojekt kooskõlastamata.

Tallinna halduskohus jättis reedel rahuldamata Adepte Energy OÜ ja AS-i Raisner kaebuse, millega ettevõtted taotlesid, et kohus tühistaks kaitseministeeriumi otsuse Varja tuulepargi ehitusprojekti kooskõlastamata jätmiseks, vahendas BNS. 

Adepte Energy esitas tuulikupargi eelprojekti kaitseministeeriumile kooskõlastamiseks 2014. aasta juulis. Lüganuse vallavolikogu algatas Raisneri osaniku Adepte Energy taotlusel 2007. aasta jaanuaris tuulikupargi asukohavaliku üldplaneeringu teemaplaneeringu. Teemaplaneeringule andis 2011. aastal kaitseministeerium tingimusliku kooskõlastuse ning planeering kehtestati Lüganuse vallavolikogu 2012. aasta märtsi otsusega.

Adepte Energy esitas Raisneri poolt saadud volituste alusel 2014. aasta juulis kaitseministeeriumile taotluse Varja tuulepargi eelprojektile kooskõlastuse saamiseks, mille kaitseministeerium jättis kooskõlastamata. Sama aasta detsembris esitas Adepte Energy ministeeriumile uuesti taotluse tuulikupargi ehitusprojekti kooskõlastamiseks, mille ministeerium jättis rahuldamata.

Ettevõtted taotlesid halduskohtult kaitseministeeriumi 2015. aasta otsuse tühistamist, millega jäeti tuulepargi ehitusprojekt kooskõlastamata.

Kohalik omavalitsus on väljendanud seisukohta, et nemad ei alusta enne mingit planeeringu- või ehitusloa väljastamise menetlust, kui kooskõlastus kaitseministeeriumilt on saadud. Kohtu hinnangul ei ole selline seisukoht kooskõlas ei planeerimis- ega ehitusseadusega ja ka haldusmenetluse seaduses kooskõlastamisemenetluse kohta sätestatuga.

Halduskohus leidis aga, et tuuleparki planeerivate ettevõtete vaidlustatud otsuses on selgelt välja toodud selle tegemise õiguslikud alused ning tuulikutega seotud mõjude analüüsist nähtub ka, et ehitusprojekti järgi tuulepargi püstitamisel ei ole võimalik täita Eesti riigile kohustuslikke riigikaitselisi radarkatte nõudeid.

Kaebuses oli esitatud ka alternatiivne nõue tuvastada, et kaitseministeerium on tegevusetusega kooskõlastanud Varja tuulikupargi eelprojekti. Kaebaja tugineb sellise nõude esitamisel õiguslikule argumentatsioonile, mille kohaselt tuleb lennundusseadus tõlgendada nii, et selles näidatud 30-päevase tähtaja möödumisel taotluse menetlusse võtmisest loetakse kooskõlastus antuks. 

Kohus aga leidis, et toimingu saab lugeda tehtuks tegevusetusega ainult siis, kui see on otse seaduses nii ette nähtud. Käesoleval juhul ei näe lennundusseadus arvamuse avaldamisega hilinemise või venitamise korral üle 30 päeva ette, et sellisel juhul loetakse kooskõlastus antuks, mistõttu kaebajate väidetavat õiguslikku tagajärge saabunud ei ole.

Apellatsioonkaebuse esitamise tähtaeg on 13. jaanuar 2020.

Laadimine...Laadimine...