Kokk: Euroopa vajab selget eesmärki mereprügi vähendamiseks

"Kui plastik on meres, siis on selle kokku kogumine ja välja püüdmine kohati võimatu. Meie jaoks on oluline, et nii globaalsel, Euroopa Liidu kui ka regiooni tasandil seataks konkreetsed mõõdetavad eesmärgid," ütles keskkonnaminister Rene Kokk. 

Pilt: Mats Õun/ Foto on illustreeriv
Keskkond

Kokk: Euroopa vajab selget eesmärki mereprügi vähendamiseks

Toimetaja: Sandra Lepik

"Kui plastik on meres, siis on selle kokku kogumine ja välja püüdmine kohati võimatu. Meie jaoks on oluline, et nii globaalsel, Euroopa Liidu kui ka regiooni tasandil seataks konkreetsed mõõdetavad eesmärgid," ütles keskkonnaminister Rene Kokk. 

Läänemeremaade keskkonna, kalanduse ja põllumajanduse ministrite konverentsil tõdesid ministrid, et merestrateegia raamdirektiivi eesmärki – Läänemere hea seisund aastaks 2020 – ei ole saavutatud ning Eesi keskkonnaministri Rene Koka sõnul vajab Euroopa selget eesmärki mereprügi vähendamiseks, vahendas BNS. 

Läänemere pakilisemad probleemid on eutrofeerumise kõrval saasteainete kõrge tase ja mereprügi. Läänemere seisundi parandamiseks allkirjastati uus ministrite deklaratsioon.

Kokk märkis kohtumisel, et Eestil on valminud mereprügi plaan ning ka Euroopa peab seadma selged eesmärgid mereprügi vähendamiseks. "Üleilmselt merd ohustav plastikureostus on süvenevaks probleemiks ka Läänemeres. Mereprügi probleem, kui selline, on maismaal aset leidva puuduliku jäätmekäitluse tagajärg. Kui plastik on meres, siis on selle kokku kogumine ja välja püüdmine väga keeruline, kohati võimatu. Meie jaoks on oluline, et nii globaalsel, Euroopa Liidu kui ka regiooni tasandil seataks konkreetsed mõõdetavad eesmärgid plastiku vähendamiseks ning neid ka ellu rakendataks," lausus keskkonnaminister.

Hiljuti valminud Eesti mereprügi plaan toob välja meetmed, kuidas edaspidi enam keskenduda rannaalade puhtusele, sadamate jäätmekäitlusele, merre suubuvatele toruotstele, uudsetele tehnilistele prügikogumisvahenditele meres ning laiadasemale teavitamisele.

Konverentsil osalesid kaheksa EL-i liikmesriigi keskkonna-, põllumajandus- ja kalandusministrid, kes allkirjastasid ministrite deklaratsiooni. Riigid kinnitasid deklaratsiooniga, et neil on Läänemere merekeskkonna seisundi parandamisel võetud kohustused, mille täitmisega nad peavad tegelema.

Ministrite konverentsi korraldas Euroopa Komisjon. Esialgselt Palangasse planeeritud Our Baltic konverentsi asemel toimus ministrite deklaratsiooni allkirjastamine veebis, mille korraldamist vedas keskkonna-, ookeani- ja kalandusvolinik Virginijus Sinkevičius. 

Laadimine...Laadimine...