Kolme kuuga laekus linnakassasse 161,2 miljonit eurot

2018. aasta kolme esimese kuuga laekus linnakassasse kokku 161,2 miljonit eurot, mis moodustab ilma finantseerimistegevuseta 24,8% aastaks planeeritud laekumistest.

Pilt: Scanpix

Kolme kuuga laekus linnakassasse 161,2 miljonit eurot

2018. aasta kolme esimese kuuga laekus linnakassasse kokku 161,2 miljonit eurot, mis moodustab ilma finantseerimistegevuseta 24,8% aastaks planeeritud laekumistest.

Maksutulu laekus kolme kuuga 104,1 miljonit eurot, moodustades 23,8% aastaks kavandatust, sealhulgas laekus üksikisiku tulumaksu 100,6 miljonit eurot ehk 25,2% aastaks planeeritust ning kohalikke makse 3,2 miljonit eurot ehk 27,5% aastaks planeeritust.

Linna asutuste majandustegevusest laekus aasta esimeses kvartalis 20,1 miljonit eurot ehk 26,4% aastaks kavandatust.

Muid tulusid laekus kolme kuuga 523,5 tuhat eurot, moodustades 29,3% aastaks kavandatust. Riigilt ja välisrahastuse andjatelt laekus toetusi kokku summas 36,2 miljonit eurot, mis moodustab 29,3% aastaks kavandatust.

Linna investeerimistegevusest laekus kolme kuuga 399,2 tuhat eurot ehk 4% aastaks planeeritust.

Linnakassast maksti kolme kuuga välja kokku 162 miljonit eurot, mis moodustab 22,5% aastaks kavandatust. Väljamakseid haldustegevuseks tehti kokku summas 145,9 miljonit eurot, mis moodustab 25,8% aastaks kavandatust; investeerimistegevuseks tehti väljamakseid summas 12,4 miljonit eurot ehk 9,4% aastaks kavandatust ning finantseerimistegevuse väljamaksetena tasuti võetud laenude ja kapitalirendi põhiosamakseid kokku summas 3,7 miljonit eurot.

Linna vabade rahaliste vahendite jäägiks kujunes märtsikuu lõpu seisuga 57,3 miljonit eurot.

Laadimine...Laadimine...