Kõlvart: riik peab hüvitama omavalitsustele erakoolidele makstud kulud

"Erakoolide rahastamine on riiklik ülesanne, siis lasub riigil kohustus eraldada kohalikele omavalitsustele vahendid selle ülesande täitmiseks," tõdes abilinnapea Mihhail Kõlvart.  

Pilt: Scanpix
Haridus

Kõlvart: riik peab hüvitama omavalitsustele erakoolidele makstud kulud

"Erakoolide rahastamine on riiklik ülesanne, siis lasub riigil kohustus eraldada kohalikele omavalitsustele vahendid selle ülesande täitmiseks," tõdes abilinnapea Mihhail Kõlvart.  

"Seega on Riigikohus teinud tänaseks juba kaks kohtuotsust, milles selgitanud riigi kohustusi hüvitada omavalitsustel tekkinud kulud. Me loodame, et kaks Riigikohtu otsust ja Tartu Ringkonnakohtu otsus erakoolide kulude väljamõistmiseks Tallina linna kasuks on riigi jaoks lõpuks piisav, et asuda seadusest tulenevaid ülesandeid täitma ning mitte asetada oma haldusülesandeid Tartu Halduskohtu õlgadele," nentis Kõlvart.

"Haridus- ja Teadusministeeriumil tuleks viivitamatult lõpetada ülesannete täitmisega venitamine, et tagada oma haridusvaldkonna ülesannete õiguspärane täitmine."

Kohus sedastas, et erakoolide rahastamine on kohalikule omavalitsusele pandud riiklik kohustus, mille täitmiseks pole riik rahalisi vahendeid eraldanud.

Ehkki omavalitsusüksus ei saa Põhiseaduse sätete alusel vaidlustada riiklikku kohustust kui sellist tulenevad neist sätetest ühtlasi omavalitsuse finantstagatised.

Kui riikliku kohustuse rahastamiseks pole raha eraldatud või on seda eraldatud ebapiisavalt, on kohalikul omavalitsusel põhiseadusest tulenevalt õigus nõuda riigilt kohtu kaudu riikliku ülesande täitmiseks puuduolevat raha.

Viide lahendile on olemas ka internetis

Laadimine...Laadimine...