Konkurentsiamet: tarbijad saavad Tallinna Veelt nõuda kümneid miljoneid

Konkurentsiameti hinnangul on tarbijatel võimalik tänase kohtuotsuse järgselt nõuda Tallinna Vesi AS-ilt kokku mitukümmend miljonit eurot hüvitist aastate jooksul liialt kõrge veetariifi maksmise eest.

Pilt: Scanpix

Konkurentsiamet: tarbijad saavad Tallinna Veelt nõuda kümneid miljoneid

Konkurentsiameti hinnangul on tarbijatel võimalik tänase kohtuotsuse järgselt nõuda Tallinna Vesi AS-ilt kokku mitukümmend miljonit eurot hüvitist aastate jooksul liialt kõrge veetariifi maksmise eest.

"Nõudeõigus on tarbijatel alati olemas, aga neid ei reguleeri tänane ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus. Selleks peavad tarbijad ikkagi pöörduma ettevõtte vastu tsiviilkorras," ütles konkurentsiameti peadirektor Märt Ots BNS-ile.

Ükski teine amet või asutus Otsa sõnul tarbijate eest antud küsimuses seista ei saa ja nad peavad hüvitise saamiseks kohtusse pöörduma. "See tähendab seda, et kui tarbijad leiavad, et neile on liiga tehtud, kui nad on liialt kõrget hinda maksnud, siis nad peavad pöörduma tsiviilkohtusse."

Üksi pole mõtet kohtusse minna

Otsa hinnangul oleks tarbijatel, kes hüvitist saada tahavad, mõistlik kokku koonduda ja ühiselt kohtusse pöörduda. "Kui võtta üksik tarbija, siis tema nõude suurus ei ole ilmselt väga suur. Korteri tarbija maksab ilmselt kuus mõne euro juurde. Kui me võtame kõik tarbijad kokku, siis ilmselt tegemist on kümnete miljonite eurodega."

Kui palju võiks võimalikud nõuded kokku olla, ei ole otseselt selge, sest see sõltub paljudest asjadest, rääkis Ots. "Sõltub kus kohast see alguspunkt võtta. Tallinna Vesi tänane tariifirežiim on aastast 2001. Minna ajaloos 20 aastat tagasi on väga keeruline. Kui võtta alguspunktiks 2011, millal hakkas kehtima uus tariifirežiim, ehk sellest ajast kui konkurentsiameti pidi hakkama hindu kooskõlastama, tuleks teha väga täpsed arvutused."

"Teatavasti sisendihinnad on mingil määral muutunud. Teine fakt on see, et kaalutud keskmine kapitali hind ehk intressi määrad on langenud, siis sellest tulenevalt peaks põhjendatud veeteenuse hind langema," rääkis Ots. "Selle kahju suurusjärgu saab enam vähem võtta, mida Tallinna Vesi on hagenud rahvusvahelisest arbitraažikohtust. See oli suuruses 70 või 90 miljonit eurot. Siis saab enam-vähem selle suuruse teada."

"Selleks, et täpset numbrit teada saada, peavad tarbijad kohtusse pöörduma ja siis tuleb täpsed numbrid välja arvutada. Mina saan öelda siin ainult suurusjärke," lisas Ots.

Tallinna Vesi peab uue madalama veetariifi kehtestama

Lisaks võimalikule kahjunõudele tarbijate poolt ootab konkurentsiamet teisipäevase otsuse valguses viie nädala jooksul Tallinna Vesi AS-ilt uut hinnataotlust veetariifi kehtestamiseks, rääkis Ots. "Kohus on väga selgelt öelnud, et tänane hind ei ole kulupõhine."

Riigikohtu halduskolleegium jättis teisipäeval olulises osas rahuldamata AS Tallinna Vesi kaebuse konkurentsiameti vastu ning otsustas, et konkurentsiamet ei pea järgima vee-ettevõtja ja Tallinna linna vahel erastamisel sõlmitud kokkulepet veeteenuse hindade kohta.

Riigikohus leidis, et konkurentsiamet ei pea linna ja vee-ettevõtja vahel veeteenuse hindade osas kokkulepitut järgima. Samuti ei võimalda muudetud seadus enam hinna kindlaksmääramisel lähtuda linna kasutatud metoodikast. Seetõttu ei saanud konkurentsiamet AS Tallinna Vesi hinnataotlust kooskõlastada ja õigustatud oli vee-ettevõtjale ettekirjutuse tegemine hinna seadusega kooskõlla viimiseks, ehk langetamiseks.

Lisaks vaidlustele Eesti kohtutes, mis teisipäeval lõpule jõudsid, esitas Tallinna Vesi 2014. aasta mais riigi vastu nõude eraldi rahvusvahelisse arbitraažimenetlusse üle 90 miljoni euro ulatuses kogu 2020. aastal lõppeva lepinguperioodi jooksul tekitatava kahju hüvitamiseks. See summa sisaldab üle 50 miljoni euro kahjusid, mis on tekitatud, kui keelduti kinnitamast tariifitõuse aastatel 2011-2013, ja selle jätkuva mõju eest aastatel 2014-2020.

Eelmise aasta juuli lõpus hindas Tallinna Vesi enda nõude esialgselt 90 miljonilt eurolt alla 73 miljonile eurole ning novembrikuus jõudis summa 67,5 miljonile eurole. Nõude suurust arvutab veefirma tarbijahinnaindeksi väärtuse järgi.

Uut tariifi veel vara öelda

Veefirma Tallinna Vesi AS hinnangul on veel vara öelda, kuidas mõjutab ettevõtet veetariife langetama sundiv riigikohtu tänane otsus.

"Ma arvan, et kogu selle temaatika arutlemine on hetkel natukene ennatlik. See nõuab oluliselt põhjalikumat analüüsi," ütles Tallinna Vesi finantsdirektor Riina Käi BNS-ile.

Kuigi Tallinna Vesi plaanib esitada konkurentsiametile uue tariifitaotluse, siis ei osanud Käi öelda, mil viisil võiks see erineda senini kehtinust. "See hästi tugevalt sõltub, kuidas me saame konkurentsiametiga kokkuleppele. Me kindlasti esitame tariifitaotluse vastavalt nende metoodikale. Seal toimuvad erinevad läbirääkimised, ehk on nii ühed kui ka teised seisukohad. Milliseks see lõplik hinnakiri kujuneb, sõltub kuhu nende läbirääkimiste tulemusena jõutakse."

Käi lisas, et tarbijad saavad uuest hinnast teada siis kui Tallinna Vesi on saavutanud konkurentsiametiga kokkuleppe uue hinna osas. Konkurentsiamet omalt poolt on öelnud, et nad ootavad veefirma taotlust uue tariifi kehtestamiseks umbes kuu aja jooksul.

Majandustulemused ja dividendid teadmata

Kuidas võiks teisipäevane kohtuotsus Tallinna Vesi majandustulemusi mõjutada Käi ei osanud samuti öelda. "Praegu täis kohtulahendi analüüs veel toimub ehk siis kohtulahend on ka meie jaoks päris värske. Selleks, et öelda täieliku mõju, peaks analüüs olema põhjalikum."

Küsimusele, kas kohtuotsus tähendab, et Tallinna Vesi jääb käesoleval aastal kahjumisse, vastas Käi, et sellel on veel vara peatuda. "See nõuab täiendavat nii juriidilist kui ka majanduslikku analüüsi ja hetkel me seda nii põhjalikult teostanud ei ole."

Konkurentsiameti hinnangul tähendab kaotus riigikohtus seda, et veefirma klientidel on õigus nõuda sisse liiga kõrgest hinnast tingitud kahjusid mitmekümne miljoni euro ulatuses. Käesoleva aasta esimese üheksa kuuga teenis Tallinna Vesi 43,8 miljoni euro suuruse käibe juures 17,7 miljonit eurot kasumit.

Kuidas teisipäevane otsus võiks mõjutada Tallinna Vesi AS-i dividendipoliitikat, ei soostunud Käi samuti ütlema. "Dividendipoliitika on midagi sellist, mida arutatakse nõukogus ja kinnitatakse üldkoosoleku poolt. Hetkel seda arutatud ei ole ja see tuleb tõenäoliselt arutluse alla kas siis uue aasta alguses, või siis esimeses-teises kvartalis."

"Mina ainuisikuliselt ei saa [dividendi poliitikat muutvat] otsust vastu võtta, see on midagi sellist, mis on nõukogu pädevuses ja me peame nõukoguga selle läbi arutama," rääkis Käi, lisades, et kõik võimalikud muudatused dividendipoliitikas teatab ettevõte börsi kaudu.

Laadimine...Laadimine...