Koolidirektor: õpilaste asjade läbiotsimine on ohu korral vajalik

"Õpilaste asjade läbiotsimine on teatud hetkedel vajalik, kui on kahtlus, et võib olla oht teiste laste ja personalitöötajate turvalisusele," toetas Harkujärve põhikooli direktor Külli Riistop valitsuse eelnõud, mis lubab direktoril vajadusel vaadata läbi õpilase valduses olevaid asju. Riistopi koolis on ette tulnud taskunoaga vehkimist ja samuti on leitud koolikotist madu.

Pilt: Scanpix/ Illustreeriv pilt, Mehhiko piimamadu
Haridus

Koolidirektor: õpilaste asjade läbiotsimine on ohu korral vajalik

Merje Aus

"Õpilaste asjade läbiotsimine on teatud hetkedel vajalik, kui on kahtlus, et võib olla oht teiste laste ja personalitöötajate turvalisusele," toetas Harkujärve põhikooli direktor Külli Riistop valitsuse eelnõud, mis lubab direktoril vajadusel vaadata läbi õpilase valduses olevaid asju. Riistopi koolis on ette tulnud taskunoaga vehkimist ja samuti on leitud koolikotist madu.

Harkujärve põhikooli direktori Külli Riistopi sõnul on õpilaste asjade läbiotsimine teatud hetkedel vajalik, kui on kahtlus, et võib olla oht teiste laste ja personalitöötajate turvalisusele. Küll aga paneb ta südamele, et kindlasti peaks seda tegema lapse juuresolekul ning selgitama protsessi.

Harkujärve põhikooli kodukorras on punkt sisse viidud ning vanematega see probleeme tekitanud ei ole. "Kui lapselt midagi konfiskeeritakse, antakse see tema vanematele üle," selgitas ta.

Ohtlik nuga ja madu seljakotis

Näiteks on tulnud Harkujärve põhikoolis ette, kus laps tuli kooli sünnipäevaks saadud taskunoaga ning seadis seda välja võttes ja vehkima hakates teised ohtu. Mõistagi ei piisa sellise juhtumi puhul vaid konfiskeerimisest, vaid sellele järgneb ka lapse nõustamine, et selliseid juhtumeid ei korduks.

Kõige pentsikum asi, mida kooliõpilase asjadest on leitud, on madu. "Tuli välja, et tegu oli ohutu piimamaoga, kes oli öösel lapse koolikotti pugenud ja kelle laps oli kogemata kooli kaasa võtnud," selgitas direktor. Aga sellegipoolest oleks see teisi hirmutanud, seega kutsuti maole järele lapse vanemad, konfiskeerima madu seekord ei hakatud.

Vaid kuueklassilises põhikoolis küll alkoholi ega sigarette ei ole leitud, ent Riistop leiab, et kindlasti aitab see ka avastada õpilaste probleeme ning lapsi seeläbi aidata.

Turvalisus on kõige olulisem

Valitsus saatis riigikogule põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatused, millega täpsustatakse õpetaja sekkumisvõimalusi koolis tekkida võivates ohtlikes olukordades.

"Koolil on õigus ja kohustus kaitsta nii õigust õppida kui ka õigust õpetada," ütles haridus- ja teadusminister Mailis Reps. "Ideaalses olukorras saavad vanemad, kool ja õpilased igapäevareeglites omavahel kokkuleppele. Paraku ei saa sellele alati toetuda ja seepärast täpsustamegi seaduses õpetaja õigusi olukorras, kus õpilase käitumine on kas õppimist või õpetamist häiriv või ohtlik. Kindlasti ei ole tegu sätetega, mida on vaja tihti kasutada, kuid õpetajad on muudatuste vajalikkusele korduvalt tähelepanu juhtinud ja seepärast teemegi seaduses piirid selgemaks."

Eelnõuga täiendatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseadust nii, et põhikooli ja gümnaasiumi direktoril või tema poolt määratud pädeval isikul tekib teatud tingimustel õigus võtta hoiule esemed ja ained, mis on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse kohaselt koolis keelatud ja vaadata läbi õpilase valduses olevaid asju ja õpilase kasutuses olevat kappi.

Tegemist ei ole täiendava kohustusega, kuna põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tulenevalt oli kooli kohustus ka seni tagada õpilase koolis viibimise ajal tema vaimne ja füüsiline turvalisus. Küll aga märgib eelnõu senisest selgemalt maha vastutuse ja õiguste piirid turvalisuse tagamisel. Korrakaitsetöö on politsei vastutusalas.

Eelnõu ettevalmistamist alustati 2015. aastal. 

 

Laadimine...Laadimine...