Kõrge krediidireiting võimaldab Tallinnal laenu võtta

"Kõrge krediidireitingu abil saab Tallinn praeguses olukorras võtta laenu, et teha olulisi majandust elavdavaid investeeringuid," sõnas linnapea Mihhail Kõlvart. "Tänu korras rahaasjadele on meil täna võimekus oma inimestele ja ettevõtetele raskel ajal appi tulla."

Pilt: Mats Õun

Kõrge krediidireiting võimaldab Tallinnal laenu võtta

Toimetaja: Sandra Lepik

"Kõrge krediidireitingu abil saab Tallinn praeguses olukorras võtta laenu, et teha olulisi majandust elavdavaid investeeringuid," sõnas linnapea Mihhail Kõlvart. "Tänu korras rahaasjadele on meil täna võimekus oma inimestele ja ettevõtetele raskel ajal appi tulla."

Rahvusvaheline reitinguagentuur Fitch Raitings kinnitas Tallinna linna pikaajalise krediidireitingu senisel kõrgel tasemel AA-, stabiilse väljavaatega. Agentuur hindab reitingu väljavaadet stabiilsena ka koroonakriisist tingitud oodatava majandussurutise tingimustes. 

Tallinna kõrge reitingu säilitamine peegeldab reitinguagentuuri Fitch ootust, mille kohaselt säilitab linn piisavalt tugeva finantsseisu ka koroonaviiruse leviku tõkestamise meetmetest tingitud majanduslanguse olukorras. Agentuuri eelduste kohaselt aitab nii Tallinna tugev likviidsuspositsioon kui ka võimekus hoida kulude kasvu kontrolli all toime tulla ka võimaliku võlakoormuse suurenemise mõjuga.

"Kõrge krediidireitingu abil saab Tallinn praeguses olukorras võtta laenu, et teha olulisi majandust elavdavaid investeeringuid," sõnas Kõlvart. "Just praegu tuleb välja, kuivõrd oluline ning määrav on jätkusuutliku ja mõistliku finantsdistsipliini pidev hoidmine. Tänu korras rahaasjadele on meil täna võimekus oma inimestele ja ettevõtetele raskel ajal appi tulla. Me ei jää kõrvaltvaatajaks, vaid kaalume kõiki arukaid võimalusi olukorra leevendamiseks," lisas ta.

2019. aasta lõpu seisuga oli linna netovõlakoormus 17% põhitegevuse tuludest ning võlakoormus absoluutsummas 216 miljonit eurot. Kokku plaanib linn võtta Euroopa Investeerimispangalt 2020. aastal laenu 76,8 miljonit eurot.

Fitch nendib, et kohalike omavalitsuste finantsseis on üle maailma mõjutatud koroonaviiruse ohjamiseks kasutusele võetud olemasolevatest ning tõenäoliselt ka piirkonniti laienevatest meetmetest. Agentuuri kinnitusel on hinnangu andmisel võetud seda võimalikku perspektiivi arvesse, kuid olukorda jälgitakse pidevalt ning vajadusel ollakse valmis tegema oma hinnangutes ka vajalikke korrektuure. 

Tallinnaga samal tasemel, AA-, kinnitati äsja ka Eesti pikaajaline riigireiting. Viimati uuendas Fitch Tallinna linna krediidireitingut möödunud aasta oktoobris, kinnitades linna krediidireitingu senisel tasemel AA-, stabiilse väljavaatega.

Laadimine...Laadimine...