KOROONAVIIRUSE PRAKTILINE INFO: loe eriolukorra meetmete ja viiruse tõkestamise kohta

Valitsuse koostatud värskendatud infokogumiku kriis.ee fookuses on 2x2 reegli täitmine müügi- ja teenindussaalides, muudatused kaubanduskeskuste, poodide ja söögikohtade töös. 

Pilt: Ilja Matusihis
Tervis Eesti

KOROONAVIIRUSE PRAKTILINE INFO: loe eriolukorra meetmete ja viiruse tõkestamise kohta

Toimetaja: Toomas Raag

Valitsuse koostatud värskendatud infokogumiku kriis.ee fookuses on 2x2 reegli täitmine müügi- ja teenindussaalides, muudatused kaubanduskeskuste, poodide ja söögikohtade töös. 

Kas kaupmehed, apteekrid ja teised peavad hakkama jälgima, kui palju inimesi müügisaali siseneb?

Alates 4. aprillist tohib kauplustes, apteekides, postkontorites, pankade teenindussaalides, sideettevõtete esindustes ja mujal olla korraga vaid nii palju kliente, et nende vahele jääks 2 meetrit ruumi. Kliendid võivad liikuda üksi või äärmisel juhul kahekesi. 

Kui pead kauplust, apteeki või muud klientidele avatud teenindus- või müügisaaliga ettevõtet, toimi järgmiselt.

 1. Arvuta välja, kui palju inimesi teenindus- või müügisaali mahub, kui neile peab jääma 2 meetrit vahet. 
 2. Reguleeri uksel inimeste sissepääsu. Kui vaja, luba inimesi sisse jaokaupa, et müügi- või teenindussaalis ei oleks korraga liiga palju rahvast. 
 3. Jälgi, et sissepääsu juurde ei tekiks rahvasumma. Kui sissepääsu juures tekib järjekord, tuleta inimestele meelde, et nad hoiaks üksteisega vähemalt 2-meetrist vahet. 
 4. Varusta müügi- või teenindussaal antiseptikuga. Paiguta see kohta, kus antiseptikut enim vajatakse.
 5. Teavita kliente selgelt, kus antiseptik asub, vastasel korral ei tohi kliente müügi- või teenindussaali lasta. 

Need nõuded kehtivad kuni eriolukorra juhi korralduse muutmiseni ning nende nõuete vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.

Nõuete eiramine võib kaasa tuua sunniraha 2000 eurot. 

Mis on inimeste liikumisele ning kaubanduskeskustele, poodidele ja söögikohtadele kehtestatud piirangute põhisisu?

Avalikes kohtades ja siseruumides (välja arvatud kodus) tuleb **hoida teiste inimestega vähemalt 2 meetrit vahet.

 • Avalikud kohad on mängu- ja spordiväljakud, rannad, promenaadid, tervise- ja matkarajad jt.
 • Avalikus kohas võib koos viibida kuni 2 inimest. Piirang ei kehti peredele ja neile, kes täidavad avalikke ülesandeid.**
 • Kaubanduskeskustes jäävad avatuks ainult toidupoed, apteegid, sideettevõtete müügikohad, pangakontorid, pakiautomaadid ning kauplused, kus müüakse või laenutatakse abivahendeid ja meditsiiniseadmeid;
 • Kaubanduskeskuste söögikohtades on lubatud ainult toitu kaasa müüa (välja arvatud siis, kui sellesse söögikohta pääseb tänavalt või parklast otse);
 • Kõigis avatud poodides ja teeninduspunktides tuleb tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu. Kaupmees peab paigutama need kohta, kus desinfitseerimisvahendit enim vajatakse. Kliente tuleb sellest, kus desinfitseerimisvahend asub, selgelt teavitada. Kui sellist infot ei ole, ei tohi kunded poe müügisaali, apteeki, postkontorisse jne siseneda.
 • Söögikohad ja baarid tohivad olla avatud kuni kella 22ni (välja arvatud toidu kaasamüük ja kojuvedu).
 • Meelelahutus- ja lõbustuskohad on suletud.

Piirangud vaadatakse üle kahe nädala pärast.

Eriolukorra meetmete järgimine on iga inimese kohustus. Ainult nii kaitseme koroonaviiruse eest iseend ja oma lähedasi ning kõige haavatavamat osa Eesti elanikest: meie vanemat põlvkonda ja krooniliste haigustega inimesi.

Küsimuste korral vaata veebilehte kriis.ee või helista numbril 1247.

Kuidas saavad oma tööd teha need, kelle töös on vaja korraga rohkem kui kahe inimese osalemist?

Kuidas saavad oma tööd teha näiteks ehitajad, sidekaablite vedajad, mobiilimastide hooldajad, torustikupaigaldajad ja teised, kes töötavad mitmekesi?

Piirangute eesmärk on kaitsta inimeste tervist ja neid rakendatakse siis, kui seda on võimalik mõistlikult teha. Mitmekesi koos töötades tuleb arvestada kõiki ohutusreegleid. Selline erand kehtib ka avalike ülesannete täitmise korral.

Töökohal tuleb kasutada desinfitseerimisvahendeidvälismaalt saabunutel tuleb jääda kaheks nädalaks koju ja hoolega oma tervist jälgida. Töötingimuste muutmisega peavad olema nõus töölepingu mõlemad pooled.

Kontoris töötades peab arvestama, et vahemaa kolleegiga oleks vähemalt 2 meetrit, oluline on tööruumi pidev tuulutamine ja korrapärane puhastus. Koju tuleb saata kolleegid, kes on

 • haiged;
 • riskirühmas;
 • kokku puutunud võimaliku nakatunuga.

Eriolukorra juhi korraldus ütleb, et keelatud on avalikus kohas viibida ja liikuda rohkem kui kahel isikul üheskoos, välja arvatud juhul, kui seda ei ole võimalik mõistlikult tagada: https://www.valitsus.ee/sites/default/files/pm2045k_1.pdf.

Kuidas peab töö ümber korraldama tootmisettevõte, kus inimesed töötavad üksteisele lähemal kui 2 meetrit?

Eriolukorra juhi korraldust hoida teiste inimestega 2 meetrit vahet ja liikuda kahekaupa on lubatud eirata juhul, kui seda ei saa mõistlikult korraldada.

Kui töötajad järgivad hügieeninõudeid, kellelgi ei ole haigusnähte ning kõik kasutavad desinfitseerimis- ja kaitsevahendeid, siis on tootmisprotsessis lubatud eriolukorra juhi korraldust eirata.

Tööruume tuleb korrapäraselt õhutada ja puhastada.

Mis saab suurettevõtetest, kas need pannakse seisma?

Eriolukorra lisameetmed

 • Suurettevõtted jätkavad tööd tavapäraselt, järgides Terviseameti soovitusi.
 • Töötajad peavad teineteisest olema vähemalt 2 meetri kaugusel, välja arvatud siis, kui seda pole võimalik mõistlikult tagada.
 • Avalikus ruumis (mängu- ja spordiväljakul, rannas, promenaadil, tervise- ja matkarajal, siseruumis) tuleb teiste inimestega hoida vähemalt 2 meetrit vahet, välja arvatud kodus ja siis, kui seda pole võimalik mõistlikult tagada.

Mis on kaubanduskeskus?

Kaubanduskeskustes kehtib üldine liikumispiirang.

Kaubanduskeskus on hoone, kus on koos vähemalt kolm kauplust või teenindusettevõtet ja kuhu saab siseneda ühise sissepääsu kaudu.

Piirang kehtestatakse, kuna mitme kaupluse ja teenindusettevõttega keskus loob võimalused viiruste levikuks.

Millisel juhul tohib ostukeskuses olla avatud pood, mis ei ole toidupood?

Kaubanduskeskuse pood võib jääda avatuks, kui sellel on tänavalt eraldi sissepääs või kui poodi pääseb ühisruume läbimata, näiteks otse parklast.

Näide 1. Kui kaubanduskeskus paneb kinni terve II korruse ja esimesel korrusel jääb lahti vaid üks pood, siis on tegemist poega, millel on õuest eraldi sissepääs. See pood võib jääda avatuks.

Näide 2. Kui kaubandusekeskuses asuv pood eraldatakse vaheseinaga nii, et sinna pääseb otse välisuksest, võib see pood jääda avatuks.

Korralduses toodud piirangud ei kehti

 • toidukauplustele,
 • apteekidele,
 • kauplustele, kus müüakse või laenutatakse abivahendeid ja meditsiiniseadmeid vastava kaardi alusel,
 • pangakontoritele,
 • telekommunikatsiooniteenuste osutajatele,
 • pakiautomaatidele,
 • söögikohtadele, kus müüakse toitu ainult kaasa.

Eesmärk on piirata paljude inimeste koosviibimist, kuna see soodustab viiruse levikut.

Kas mõni kaubanduskeskuses asuv pood võib jääda avatuks?

Jah, avatuks võivad jääda kaubanduskeskuse poed või teenindusettevõtted, kui

 • neil on tänavalt eraldi sissepääs,
 • neisse pääseb ühisruume läbimata, näiteks otse parklast.

Avatuks võivad jääda ka kaubanduskeskuse juures asuvad toitlustusasutused, kuhu saab minna tänavalt.

Kas söögikohad, mis ei asu kaubanduskeskustes, võivad olla lahti?

Söögikohtades ja baarides, mis ei asu kaubanduskeskustes, saab kohapeal süüa kuni kella 22ni.

Pärast kella 22 on neis lubatud ainult kaasamüük või kullerteenus.

Söögikohad ja baarid, mis asuvad kaubanduskeskuse juures, kuid millele on ligipääs ka tänavalt, võivad olla avatud kella 22ni.

Kaubanduskeskustes asuvates söögikohtades ja baarides on lubatud ainult kaasamüük või kullerteenus.

Kas poed, mis ei asu kaubanduskeskustes, võivad olla lahti?

Jah, eraldi asuvad poed, näiteks ehituspoed, aianduspoed jt, võivad olla lahti.

Ka eraldi asuvad kaubanduspinnad võivad olla lahti. Saaremaa ja Muhumaa puhul on piiranguid rohkem, vt https://www.valitsus.ee/et/uudised/eriteade-saaremaa-ja-muhumaa-eriolukorra-taiendused.

Kas kaubanduskeskuses asuvas söögikohas võib kohapeal süüa?

Ei, kaubanduskeskuste söögikohtades võib toitu ainult kaasa müüa, kohapeal süüa ei või.

Restoranid, baarid ja kohvikud, mis asuvad küll kaubanduskeskuse juures, kuid millele on ligipääs ka tänavalt, võivad olla avatud kella 22ni (nagu eraldiasuvad toitlustusasutused).

Kas toidupoes võib edasi müüa ka muud kaupa, näiteks riideid, kosmeetikat, köögitarbeid, pesuvahendeid?

Jah, kõigi toodete müüki võib jätkata. Kaubanduskeskuste sulgemisega ei soovita piirata kaubavalikut, vaid vältida paljude inimeste kogunemist.

Kas ma saan kaubanduskeskuses minna apteeki, kui see asub ülemisel korrusel?

Jah, kaubanduskeskuse apteeki saab minna. Toidupoodi, apteeki või teistesse avatud kohtadesse minekuks hoitakse kaubanduskeskuste ühisruumid lahti.

Kas toidukullerid võivad söögikohtadest tellimusi koju viia ka pärast kella 22?

Jah, inimesed võivad toitu kaasa osta ja toidukullerid tellimusi koju viia ka pärast kella 22.

Kas pitsarestoranid võivad edasi töötada?

Pitsarestoranidele kehtivad toitlustusasutuste reeglid:

 • ostukeskustes on lubatud üksnes kaasamüük,
 • eraldi sissepääsuga restoran võib olla avatud kuni kella 22ni,
 • pärast kl 22 on lubatud vaid kaasamüük või kullerteenus.

Millised reeglid kehtivad kohvikutele, mis pakuvad vaid kohvi ja saiakesi?

Kohvikutele kehtivad toitlustusasutuste reeglid:

 • ostukeskustes asuvates kohvikutes on lubatud vaid kaasamüük,
 • väljaspool ostukeskusi võivad kohvikud olla lahti kella 22ni,
 • pärast kl 22 on lubatud vaid kaasamüük või kullerteenus.

Kui poodi saab siseneda nii kaubanduskeskusest kui ka tänavalt, kas pood võib olla avatud kullerteenuse jaoks?

Kaubanduskeskuses asuv pood ja söögikoht saavad olla avatud siis, kui neisse on tänavalt või parklast eraldi sissepääs.

Kaubanduskeskusesse avanev uks tuleb hoida suletuna. Kuller siseneb eraldi sissepääsu kaudu.

Kas kaubanduskeskuste väiksemad poed, kus müüakse toitu (nt juustupood), võivad lahti jääda?

Toidukauplus on mistahes suuruses pood või müügilett, kus müüakse toidukaupa, näiteks Biomarket, Juustukuningad, Matsimoka jt. Need võivad kaubanduskeskustes lahti jääda.

Kui kaubanduskeskuse söögikohal on eraldi sissepääs tänavalt või parklast, siis kas seda võib pidada eraldi söögikohaks?

Söögikoht, kuhu saab siseneda otse tänavalt või parklast keskuse ühisruume läbimata, on kaubanduskeskusest eraldiseisev söögikoht.

See võib olla avatud kuni kella 22ni ja seal võib kohapeal süüa. Kliendid peavad üksteisest olema vähemalt 2 meetri kaugusel.

Pärast kella 22 võib söögikoht toitu üksnes kaasa müüa.

Kas lemmikloomapoed võivad kaubanduskeskustes lahti jääda?

Kaubanduskeskuses asuv loomapood võib jääda lahti, kui sinna pääseb eraldi sissepääsu kaudu tänavalt või parklast.

Eraldi asuvad loomapoed võivad jääda avatuks.

Kui kaubanduskeskuse loomapoes on hooldatavaid loomi, võivad seal käia omanikud ja poe töötajad.

Loomatoidupood on loomapood ja ei kuulu toidupoodide hulka ka siis, kui seal müüakse näiteks kuivtoitu või pasteeti.

Loomaomanikel tuleb leida eraldi sissepääsuga loomatoidupood või tellida oma lemmikule toit e-poest.

Kas alkoholipood võib kaubanduskeskuses avatuks jääda ka siis, kui seal ei ole eraldi sissepääsu?

Alkoholipood on seaduse mõttes toidupood ja see võib olla avatud ka kaubanduskeskuses.

Kas kaubanduskeskus võib kliendi-WC-d sulgeda?

Ei või. Kaubanduskeskustes tuleb lahti jätta kauplustesse või teeninduskohtadesse minekuks vajalikud ühisruumid.

Terviseamet soovitab jätta avatuks WC-d, kuid pesta ja desinfitseerida neid sagedamini. Soovitatav on panna WC-sse kätepesujuhend.

Palun tutvu Terviseameti veebilehel juhendiga „Soovitused tõhusaks puhastamiseks ja desinfitseerimiseks“.

Kui keskuses on peale toidupoe ainult üks pood (nt lillepood), kas see võib lahti jääda?

Jah. Kaupluste sulgemise nõue kehtib keskusele, kus on vähemalt kolm kauplust või teeninduskohta. Kõnealuses keskuses võib ka lillepood lahti jääda.

Kas poed võivad jääda avatuks, kui kaubanduskeskus eraldab need üksteisest vaheseinaga?

Avatuks võib jääda vaheseinaga teistest eraldatud kauplus või teeninduskoht, kuhu pääseb otse tänavalt.

Kas ja millised piirangud tulevad rehvivahetuskohtadele ja autotöökodadele?

Praegu ei ole plaanis nende tööd piirata: neile kehtivad samad nõuded mis teistele ettevõtetele.

Inimesi peaks olema teenindusruumides võimalikult vähe ja kliendid peavad olema piisavalt eraldatult.

Enne kui hakatakse teenindama uut klienti, peab ettevõte

 • tagama isikukaitsevahendite ja antiseptikute piisava kasutamise,
 • tagama ruumide piisava puhastamise ja tuulutamise,
 • jälgima, et klientidel ja klienditeenindajatel ei oleks haigusnähte.

Maanteeamet on soovitanud naastrehvide vahetamisega mitte kiirustada, kuna aprillis on oodata muutlikku ilma ja temperatuur võib langeda miinuskraadideni. Suverehvidele ülemineku aeg on paindlik ja politsei ei tee aprillis kindlasti kellelegi naastrehvidega sõitmise eest trahvi.

Mis saab ehitus- ja aianduspoodidest, samuti riide- ja raamatupoodidest, mis ei asu kaubanduskeskustes? Kas need pannakse kinni või jäävad lahti?

Väljaspool kaubanduskeskusi asuvad poed jäävad avatuks.

Kaubanduskeskuses tohib jääda avatuks pood,

 • kuhu on tänavalt või parklast eraldi sissepääs ja
 • kuhu minekuks ei ole vaja läbida üldkasutatavaid ruume.

Kas väljaspool kaubanduskeskusi asuvad ilusalongid tohivad jäävad avatuks? Kuidas saab sealne teenindaja täita 2-meetrise vahe hoidmise nõuet?

Väljaspool kaubanduskeskusi asuvad ilusalongid tohivad jääda avatuks juhul, kui neis järgitakse Terviseameti soovitusi

 • kasutada isikukaitsevahendeid ja antiseptikuid,
 • puhastada ja tuulutada ruum pärast iga klienti,
 • saata haigusnähtudega inimesed koju või arsti juurde,
 • piirata salongis viibivate inimeste arvu,
 • tagada klientide eraldatus.

Kas ehituspoed ja mööblipoed pannakse ka kinni?

Väljaspool kaubanduskeskusi asuvad poed jäävad avatuks.

Kaubanduskeskuses tohib jääda avatuks pood,

 • kuhu on tänavalt või parklast eraldi sissepääs ja
 • kuhu minekuks ei ole vaja läbida üldkasutatavaid ruume.

Nii on see paljude ehitus-, mööbli- ja aianduspoodide puhul, seepärast tohivad need jääda avatuks.

Kuidas antakse ärile teada, et see tuleb kinni panna? Kust saab näiteks Tallinna Nõmme turu juurikamüüja teada, et ta ei tohi reedest enam müügipunkti avada, juhul kui ta selle keelu alla käib?

Ettevõtjatega suheldakse erialaliitude kaudu. Erialaliidud on näiteks Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Kaupmeeste Liit ning Eesti Väikeste ja Keskmiste Ettevõtete Assotsiatsioon.

Lisaks teavitatakse ettevõtjaid meedia vahendusel.

Turu müügipindade rentnikke peab teavitama turu omanik.

Kes teeb järelevalvet kaubanduskeskuste osalise sulgemise üle?

Seda riiklikku järelevalvet teeb valla- või linnavalitsus, jälgides kaupleja tegevuskohale sätestatud nõuete täitmist oma haldusterritooriumil.

Vaata selle kohta lähemalt kaubandustegevuse seaduse § 21 lõikest 3.

Lisaks teeb Politsei- ja Piirivalveamet järelevalvet selle üle, kas inimesed järgivad piirangut hoida teise inimesega 2 meetrit vahet.

Kuidas jälgitakse piirangute täitmist?

Loodame, et Eesti inimesed mõistavad vajadust käituda vastutustundlikult. Väga tähtis on viiruse levik inimeselt inimesele tõkestada.

Politseinikud koos partneritega patrullivad avalikes kohtades pidevalt. Kui nad näevad rikkumisi, juhivad nad inimeste tähelepanu praegu kehtivale korrale.

Lisateave nõuete kohta: [www.kriis.ee] https://www.kriis.ee/et/tase-igapaevaelu-eriolukorra-ajal.

Kuhu teada anda, kui näen piirangute rikkumist?

Kui keegi märkab, et piiranguid rikutakse, tuleb sellest teada anda kas

 • kohalikule omavalitsusele,
 • otse kohalikule politseile,
 • munitsipaalpolitseile,
 • turvaettevõttele või
 • helistada numbril 112.

Eelkõige on politsei ülesanne kutsuda inimesed korrale ja viidata praegu kehtivatele nõuetele. Kui korralekutsumine ei aita, on eraisikule võimalik määrata sunniraha 2000 eurot.

Mis saab siis, kui pood, asutus või inimene kehtestatud piiranguid ei täida?

Kui keegi märkab, et piiranguid rikutakse, tuleb sellest teada anda kas

 • kohalikule omavalitsusele,
 • otse kohalikule politseile,
 • munitsipaalpolitseile,
 • turvaettevõttele või
 • helistada numbril 112.

Eelkõige on politsei ülesanne kutsuda inimesed korrale ja viidata praegu kehtivatele nõuetele. Kui korralekutsumine ei aita, on võimalik määrata sunniraha 2000 eurot.

Kui kaua kaubanduskeskusi ja vahemaa hoidmist puudutavad piirangud kehtivad?

Piirangud vaadatakse üle iga kahe nädala järel, et hinnata nende mõju viiruse leviku tõkestamisele.

Mis saab turgudest, kas need tuleb sulgeda või jäävad avatuks?

Liikumispiirangud turgudele ei laiene, seega jäävad need avatuks.

Turu müüjad peavad järgima Terviseameti nõudeid, st tagama

 • isikukaitsevahendite piisava kasutamise ja
 • piisava puhastamise.

Samuti tuleb jälgida, et müüjatel ja klientidel ei oleks haigusnähte.

Turu kliendid peavad hoidma üksteisega 2 meetrit vahet.

Kas need teenindusettevõtted, mis asuvad kaubanduskeskustes, tohivad tööd jätkata?

Kaubanduskeskustes tohivad tööd jätkata

 • toidupoed,
 • apteegid,
 • kauplused, kus müüakse või laenutatakse abivahendeid ja meditsiiniseadmeid abivahendi kaardi või meditsiiniseadme kaardi alusel (sh prilli- ja optikapoed),
 • pangakontorid,
 • telekommunikatsiooniettevõtete müügikohad,
 • postkontorid ja pakiautomaadid,
 • toitlustusasutused, kus ei tarbita toitu kohapeal (lubatud on üksnes toidu kaasamüük).

Kuidas peaks pood suutma tagada nõuet, et inimeste vahel peab olema 2 meetrit? Valitsuse otsuses on ähvardus, et pood suletakse, kui ta seda nõuet ei täida.

Loodame, et inimesed mõistavad vajadust käituda vastutustundlikult, et viiruse levik inimeselt inimesele tõkestada.

Poe omanik saab jälgida poodi sisenevate inimeste arvu ja seda vajaduse korral piirata.

Lisaks on võimalik tuletada klientidele meelde kohustust hoida 2 meetrit vahet.

Kas tanklatele kehtivad mingisugused lahtioleku- või müügipiirangud?

Tankla poeosa võib olla avatud ööpäev läbi.

Tankla kohvikuosa

 • tuleb kell 22 kohapealseks tarbimiseks sulgeda,
 • on lubatud pärast kl 22 kasutada ainult kaasamüügiks ja kullerveoks.

Kas kinnistele turuhoonetele laienevad kaubanduskeskustele kehtestatud piirangud? Kui jah, siis millised?

Turuhoonetes kehtib üldine piirang, et inimesed peavad seal hoidma üksteisega 2 meetrit vahet.

Kui kinnises turuhoones müüakse üksnes toidukaupa, võib seal kauplemist jätkata eeldusel, et kauplejad

 • puhastavad kauplemispindasid piisavalt ja
 • tagavad klientidele antiseptikud.

Kui kinnises turuhoones on müügil ka riided, vastab turuhoone kaubanduskeskuse tunnustele (palju eri liiki kaupade müüjaid) ja tuleb sulgeda.

Kuidas jäävad lahti postkontorid?

 • Kaubanduskeskustes asuvad postkontorid, kuhu saab siseneda kaubanduskeskusest, jäävad avatuks. Nii sisse- kui ka väljapääsu juures peavad olema desinfitseerimisvahendid.
 • Postkontorid, mis küll asuvad kaubanduskeskustes, kuid on muust kaubanduskeskusest eraldi sissepääsuga, töötavad tavalistel lahtiolekuaegadel juhul, kui on tagatud kõik tervishoiunõuded.
 • Postkontorid, mis asuvad suuremate jaekettide pindadel (kuid mis pole kaubanduskeskus), jäävad avatuks.
 • Eraldi postkontorid jäävad avatuks tavalistel lahtiolekuaegadel.
 • Avatuks jäävad ka need 16 kohalikku postkontorit, mis asuvad väikses kaubanduskeskuses ja mille saadetisi ei saa sama linna piires ümber suunata: Kambja postkontor, Elva postkontor, Lihula postkontor, Mustla postkontor, Sindi postkontor, Võhma postkontor, Kehra postkontor, Keila postkontor, Maardu postkontor, Paldiski postkontor, Jõhvi postkontor, Kohtla-Järve postkontor, Iidla postkontor, Tapa postkontor, Kunda postkontor ja Kohila postkontor.

Rohkem teavet leiad Omniva veebilehelt.

Kas restoranidele on kirjeldatud täpsemad nõuded, kuidas anda kaup kliendile üle? Kas on näiteks määratud inimeste arv, kes võivad korraga töötada restorani köögis?

Restoranidel tuleb järgida üldisi nõudeid tööandjatele, sealhulgas

 • tagada tööpindade piisav puhastamine,
 • jälgida töötajate tervist,
 • võimaldada käte regulaarset pesu või desinfitseerimist,
 • korraldada töö nii, et töötajad puutuksid omavahel kokku võimalikult vähe.

Täpse juhendi leiad Veterinaar- ja Toiduameti kodulehelt.

Kuidas kaitsta oma töötajaid nakatumise eest?

 • Jälgige töötajate tervist. Eelpool loetletud haigussümptomitega töötajad saatke koju ja andke kaasa isolatsioonijuhised 14-ks päevaks.
 • Kõik haigestunuga kontaktis olnud töötajad peaksid jälgima oma tervist, haigussümptomite tekkimisel jääma koju 14-ks päevaks ja järgima isolatsioonijuhist.
 • Hoidke klientidega minimaalselt 2 meeter distantsi.
 • Võimaldage töötajatel regulaarset kätepesu vee ja seebiga vähemalt 20 sekundit, vähemalt iga 2 h järel.
 • Kui kätepesu ei ole võimalik, desinfitseerige võimalusel käsi minimaalselt 70% etanoolipõhise käte antiseptikumiga. Nähtavalt määrdunud käed tuleb kindlasti pesta.
 • Soovitage klientidega kokku puutuvatel töötajatel kanda lisaks tekstiilkinnastele kummikindaid. Enne kinnaste kasutamist ja nende eemaldamisel desinfitseerige käsi. Kinnaste eemaldamine: ühe käe kindaga võtke teise käe kinda peopesa ja randmevahelisest kinda osast sõrmedega ja tõmmake kinnast käest nii, et kinnas läheks pahupidi (saastunud pool jääks sissepoole). NB! Ühekordseid kindaid ei pesta ega desinfitseerita ning need tuleb kassast lahkudes eemaldada ja panna pealt suletavasse kotti.
 • Maski kasutamisel järgige tootjapoolset maksimaalset kasutusaega.
 • Tööriided (sh tekstiilkindad) peske peale igat vahetust, maksimaalsel kangale lubatud pesutemperatuuril. Samuti puhastage tööjalanõud peale igat vahetust.
 • Minimeerige riskirühmadesse kuuluvate töötajate (eelkõige vanemaealised ja krooniliste haiguste ja immuunpuudulikkusega inimesed) kokkupuudet klientidega.
 • Võimalusel korraldage töö ühes vahetuses või vahetuste üleandmine nii, et erinevate vahetuste töötajad üksteisega kokku ei puutuks.

Juhendid ja soovitused:

Terviseameti koroonaviiruse haigus COVID-19 trükised ja juhendmaterjalid

Veterinaar- ja Toiduameti soovitused toidukäitlejatele seoses koroonaviirusega

Tööinspektsiooni soovitused tööandjale ja töötajale

Kuidas saavad teenindussektoris töötavad inimesed kaitsta enda töötajaid ja kliente?

Töötajatel tuleb järgida tavapäraseid respiratoorsete haiguste ennetamise meetmeid:

 • Aevastades või köhides suu ja nina katmine pabertaskurätiga, mis hiljem leiab tee prügikasti. Häda korral sobib suu ja nina katmiseks varrukas.
 • Käte puhastamine vee ja seebiga või alkoholi sisaldava desinfitseeriva lahusega (eriti oluline on see pärast köhimist või aevastamist). Tõhusaks meetmeks on poodidesse paigaldatud desinfitseerivad vahendid nii klientidele kui ka töötajatele.
 • Silmade, nina ja suu puudutamise vältimine. Haigus võib levida ka siis, kui puudutatakse pisikutega kaetud esemeid ning seejärel oma silmi, nina või suud.

Kuidas ennetada COVID-19 levimist kaubandusettevõtetes, restoranides, baarides jne?

Alates 27. märtsist on eriolukorra juhi korraldusel suletud kaubanduskeskused, avatuks jäävad seal toidupoed, apteegid, telekommunikatsiooni ettevõtete müügikohad, pangakontorid, pakiautomaadid ning kauplused, kus müüakse või laenutatakse abivahendeid ja meditsiiniseadmeid abivahendi kaardi või meditsiiniseadme kaardi alusel. Söögikohtades on lubatud vaid toidu kaasamüük. Teistes poodides tuleb järgida põhimõtet, et liigutakse koos, kas üksi või kahekesi ning hoitakse vähemalt 2-meetrist vahet. Sisse- ja väljapääsude juures tuleb tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu. Poed peavad tagama nimetatud reegli täitmise. Söögikohad, baarid ja teised lõbustusasutused tuleb õhtul kella 22st sulgeda, v.a toidu kaasamüük ja toidu kojuvedu. Suletud on ka meelelahutuskohad/lõbustuskohad (näiteks keegel, piljard, vesipiibukohvikud, bowling, täiskasvanute klubid). Sotsiaalministeerium, Terviseamet ning Veterinaar- ja Toiduamet on koostanud COVID-19 käitumisjuhised kauplustele, kaubanduskeskustele ja toitlustusasutustele, sh restoranidele ja kohvikutele.

 • Vältige kassatšekkide ja sularaha üleandmisel füüsilist kontakti.
 • Korraldage ringi valmistoidu iseteeninduslettide kasutus, pakendage võimalusel lahtist valmistoitu müügikohas tarbija jaoks ette.
 • Pakkuge valmistoitu ainult pakendatuna (nt saiakesed, vorstid, kommid, küpsised, pähklid, salat jms), korraldage pakendamine selliselt, et see toimuks eraldi ruumis või 2 meetrit klientide liikumisteest eemal. Veenduge, et ühekordsed pakendid (nt kohvitopsid) ei oleks klientidele vabalt kättesaadavad.
 • Järgige tavapäraseid toidukäitlemise nõudeid.
 • Tagage, et kõik toitu käitlevad töötajad on läbinud piisava toiduhügieenialase koolituse.
 • Ärge korraldage toidu degusteerimisi ja teiste toodete tutvustamisi.
 • Puhastage ja desinfitseerige kõiki sagedasti puudutatavaid ja toiduga kokku puutuvaid pindu (sh müügilette) tavapärasest sagedamini.
 • Kõigile teistele kohapeal teenust osutavatele isikutele (nt seadmete paigaldajad, remontijad) tagage koheselt kätepesu ja desinfitseerimise võimalused.
 • Järgige tavapäraseid koristus- ja ventilatsiooninõudeid.
 • Järgige puhastusvahendite tootja avaldatud kasutusjuhendit. Koostage vastavalt tootele puhastusgraafikud koos sagedusega erinevatele pindadele.
 • Kõik võimalikud viirusega saastunud jäätmed (sh isikukaitsevahendid) hoiustada teistest jäätmetest eraldatuna suletud kotis ning käidelge 72 tunni möödudes tavajäätmetena.

Kuidas ennetada COVID-19 levimist toitlustusettevõttes?

 • Asetage lauad nii, et istekohade vahemaa on minimaalselt 2 meetrit.
 • Puhastage kindlasti ja võimalusel desinfitseerige lauad ja toolid peale igat laudkonda. Soovitatav on laudlinu mitte kasutada. Nende kasutamisel vahetada need peale iga laudkonda.
 • Hoidke söögiriistade toiduga kokkupuutuvad osad viisil, mis aitab vältida nende võimalikku kontakti viiruskandjatega.
 • Ärge pakkuge buffee tüüpi toitlustamist.
 • Võimalusel eelistage toidu kaasamüüki ja kojuvedu kohapeal toitlustamisele
 • Soovitage Klientidel tuleb hoida üksteisest minimaalselt 2 meetrit distantsi.
 • Pakkuge klientidele võimalusi käte desinfitseerimiseks ja pesuks.
 • Asetage käte desinfitseerimisvahendid klientide liikumisteedele nähtavasse kohta.
 • Paigaldage vastavad piltjuhised desinfitseerimis- ja pesukohtade juurde.

Kuidas ennetada COVID-19 levimist kauplustes?

 • Vältige kogunemisi.
 • Võimalusel lugege sisse teavitus ning teavitage läbi kõlarite, et inimesed hoiaksid distantsi minimaalselt 2 meetrit (sh kassajärjekordades) ning minimeeriksid kaupade puudutamist.
 • Pöörake tavapärasest enam tähelepanu iseteeninduspultide ja -kassade, ostukärude ja -korvide, kaalude jms puhastamissagedusele. Iseteeninduspulte ja kassade puutetundlikke ekraane puhastada võimalusel pärast iga kasutamiskorda.
 • E-poe olemasolul soodustage selle kasutamist.
 • Korraldage kassade töö nii, et klientidel oleks võimalik üksteisest ja klienditeenindajast hoida distantsi minimaalselt 2 meetrit.

Millal tuleb käsi pesta?

Käsi tuleb pesta:

 • enne töö alustamist;
 • enne kuumtöödeldud või valmistoidu käitlemist;
 • pärast kuumtöötlemata toidu käitlemist või valmistamist;
 • pärast jäätmete käitlemist;
 • pärast koristamist;
 • pärast tualeti kasutamist;
 • pärast nina nuuskamist, aevastamist või köhimist;
 • pärast söömist, joomist või suitsetamist; pärast raha käsitsemist.

Kas käte desinfitseerimiseks võib täitepudelis kasutada 80% viina?

Ei, seda ei tasu teha.

Registreerimata ja kontrollimata desinfitseerimisvahendil ei pruugi olla tegelikke desinfitseerivaid omadusi. Seetõttu pole kindel, et alkohol Sind haiguse eest kaitseb.

Asi on selles, et peale alkoholi muudavad desinfitseerimisvahendi tõhusaks veel mitu koostisosa. Need aeglustavad vahendi aurustumist pinnalt või parandavad pinna märgumist, et tagada üheminutiline kontaktaeg. See aeg on viirusevastaseks toimeks hädavajalik.

80% viin üksi ei pruugi bakterit või viirust tappa, sest aurustub liiga kiiresti.

Kui kasutad desinfitseerimiseks kanget alkoholi, võid haigustekitajat küll (ajutiselt) nõrgestada, kuid see võib muutuda alkoholi suhtes vastupanuvõimeliseks. See tähendab, et alkohol võib kaotada desinfitseeriva mõju.

Kas kauplustes on lubatud teha inventuuri, remonti või komplekteerida internetitellimusi? Seda ei teeks mitte kaubanduskeskuse valdaja, vaid üürnik ise, et e-kaubandus püsima jääks.

Jah, seda on lubatud teha.

Kaubanduskeskuses olevasse kauplusesse on lubatud minna selle omanikel ja töötajatel, seega saavad nad teha seal inventuuri, komplekteerida e-poe tellimusi jms.

Kas tänavakaubandus on lubatud? Kui jah, siis milliste piirangutega tuleb arvestada?

Jah, tänavakaubandus on lubatud.

Kinni tuleb pidada Terviseameti juhistest:

 • tagada kõigi pindade piisav puhastamine;
 • piirata poes (leti ääres) olevate klientide arvu miinimumini;
 • tagada klientide eraldatus, et nad saaksid järgida nõuet hoida 2 meetrit vahet;
 • jälgida, et ei klientidel ega klienditeenindajatel poleks haigusnähte.

Kas suletud kaubanduskeskus võib keskuses poepinda rentivale ettevõtjale, kes sulges oma kaupluse, esitada järgmisel nädalal aprillikuu eest rendiarve? Kas on mõni juhis või seadusepügal, mis aitaks rendisuhet eriolukorras õiglaselt käsitleda?

Võlaõigusseadus kehtib ka eriolukorra ajal. Võlaõigusseaduse § 103 lõikes 1 sätestatud üldise reegli kohaselt vastutab võlgnik kohustuse rikkumise eest, välja arvatud, kui rikkumine on vabandatav.

Avaliku võimu kehtestatud piirangut saab pidada vääramatu jõu olukorraks ja sel juhul

 • ei ole rendileandjal õigus esitada kahju hüvitamise nõuet või
 • nõuda leppetrahvi või viivist.

Vastutuse küsimus võib olla korraldatud pooltevahelises lepingus. Samas kohaldub rendisuhtele ka hea usu ja mõistlikkuse põhimõte. Soovitame läbi rääkida pinda rentiva ettevõtjaga.

Kas kauplused võivad praeguses olukorras teha e-poes müügikampaaniaid? Pakile järele minnes puutub inimene ju kokku teiste inimestega.

E-poodides on lubatud kampaaniaid teha, kuna e-poest ostmine ja pakiautomaadist kauba kättesaamine on inimesele palju ohutum kui käia kaubanduskeskuses.

Pakiautomaatide kasuks räägib ka tõsiasi, et enamik neist asub õues, kus inimesi on vähe ja nakatumise risk väiksem. Omniva näiteks puhastab pakiautomaatide puutetundlikke ekraane regulaarselt.

Pakiautomaate saab inimene kasutada ka nii, et ta ei puutu ühiskasutatavate pindadega füüsiliselt üldse kokku:

 • ekraani on võimalik kasutada kinnastega ja
 • kauba eest saab tasuda kontaktivaba viipemaksega.

Samuti on e-poest kaupa ostes võimalik tellida kauba kojutoomine kontaktivabalt.

Haige inimene ei tohi kindlasti oma pakile järele minna. Vajaduse korral saab paki hoiutähtaega pikendada, kuni ta on terveks saanud.

Lisaks tuleb järgida 2 x 2 reeglit: avalikus kohas tohib koos liikuda kuni 2 inimest ja teiste inimestega tuleb hoida vähemalt 2 meetrit vahet.

Kas pandeemia ajal peaks poodides maksma üksnes kaardiga, et vältida viiruse levikut sularaha kaudu?

Inimestel on juba praegu tõepoolest soovitatud tasuda

 • eelkõige viipemaksega (ajutiselt on selle limiit 50 eurot) või
 • pangakaardiga tavalisel moel.

Sisenes haigussümptomitega inimene. Kas teenindusettevõttes on võimalik rakendada mingeid piiranguid? Kas töötajad võivad keelduda tema teenindamisest? Mida teha, kui ta keeldub lahkumast?

Ettevõtjatel on kohustus jälgida, et nii töötajatel kui ka klientidel poleks haigusnähtusid. Kui inimene keeldub lahkumast, tuleks kutsuda turvatöötaja või politsei.

Kuhu peaksid pöörduma tööandjad, kes peavad tagama desovahendite olemasolu poe sissepääsu juures, kuid kellel pole praegu võimalik neid vahendeid kusagilt osta? Mida peaks ettevõtja sel juhul tegema, kas äri sulgema?

Ettevõtjal tuleks esmalt püüda ise leida desinfitseerimisvahendite tootja või edasimüüja, kelle kaudu vahendeid soetada. Eestis toodavad desinfitseerimisvahendeid Desintech OÜ, Baltiachemi OÜ, Goodpoint Chemicals OÜ. Desovahendit hakkas tootma ka senine alkoholitootja Punch Drinks OÜ. Kui lahendust ei leita, soovitab Terviseamet pöörduda valitsuse töörühma poole, kes tegeleb isikukaitse- ja desinfitseerimisvahendite hankimisega. Töörühma juhib riigihalduse minister Jaak Aab.

Kas tätoveerija tohib tööd jätkata?

Saare- ja Muhumaal ei tohi tätoveerija tööd jätkata.

Mandri-Eestis on see lubatud eeldusel, et enne iga uue kliendiga tegelemist tagatakse

 • isikukaitsevahendite ja antiseptikute piisav kasutamine ning
 • piisav puhastamine ja tuulutamine.

Ühtlasi peab ettevõtja jälgima, et kliendil ega ka klienditeenindajal ei oleks haigusnähte.

Inimesi peab olema teeninduse ruumides võimalikult vähe ja kliendid peavad olema piisavalt eraldatud.

Kas müügiesindajatel on lubatud käia ka praegu mööda poode (sh toidupoode), kus nad puutuvad kokku nii töötajate kui ka ostjatega? Nad liiguvad kogu Eestis ja võivad sedasi viirust edasi kanda.

Kui müügiesindajal tekivad haigusnähud, tuleb tal kindlasti jääda koju.

Kui tal ei ole haigusnähte ning ei ole ka võimalik kaugtööd teha või praegu ringisõitmist piirata, tohib ta tööd jätkata.

Tal tuleb tööd tehes järgida kõiki hügieenireegleid:

 • kasutada isikukaitsevahendeid ja desovahendeid ning
 • hoida nii kaupluse klientide kui ka töötajatega 2 meetrit vahet.

Paljud poed on praegu suletud. Kas ehituspoed pannakse ka kinni?

Praegu on saanud korralduse uksed sulgeda ainult need kaubanduskeskustes tegutsevad kauplused (sh ehituspoed), millel pole eraldi sissepääsu.

Kaubanduskeskuses tegutsev ehituspood võib edasi tegutseda juhul, kui

 • sellesse poodi on eraldi sissepääs ja
 • poel on võimalik ennast ülejäänud keskusest täielikult eraldada.

Koroonaviirus, selle ennetamine, tunnused ja levimisviis

Kust saab otse teavet koroonaviirusest tingitud olukorra kohta?

Koroonaviirusest tingitud eriolukorra kohta saab ööpäev läbi küsida Häirekeskuse tasuta infotelefonilt 1247.

Kuidas vältida koroonaviirusesse nakatumist ning mida teha selle kahtluse korral?

 • Pese käsi sooja voolava vee ja seebiga, vajaduse korral kasuta alkoholipõhist desinfitseerimisvahendit.
 • Väldi kontakti. Hoia vähemalt 2 meetrit vahet inimestega, kes köhivad või aevastavad. Kui seisad haigusnähtudega inimese lähedal, võid ka ise haigestuda.
 • Ära katsu silmi, nina ja suud. Kui puudutad neid mustade kätega, siis võib viirus kanduda ka sinule edasi.
 • Jälgi oma tervist ja püsi kodus. Kui sul on palavik, köha ja hingamisraskused ning oled reisinud välismaal, otsi varakult abi. Helista perearstile või perearsti nõuandeliinile 1220.
 • Kui sul on kerged hingamisteede haigusnähud ja sa ei ole reisinud välismaal, järgi hoolikalt tavapäraseid kätehügieeni nõudeid ning püsi kodus, kuni oled tervenenud.
 • Kui aevastad või köhid, siis kata oma suu ja nina ühekordse salvrätiga. Viska see kohe prügikasti ja puhasta käed. Kui sul ei ole salvrätikut, kasuta oma varrukat (küünarvarre osa), aga mitte paljast kätt.
 • Kui katad oma suu ja nina, takistab see pisikute ja viiruste levimist. Kui aevastad vastu paljast kätt, siis võivad pisikud ja viirused sattuda sinu kaudu teistele inimestele ja esemetele.

Millest sai puhang alguse?

Uus koroonaviirus SARS-CoV-2 on tõenäoliselt loomset päritolu, kuid uuringud selle kohta veel käivad.

Kuidas erineb koroona gripist?

Peale koroona levib praegu gripp, mis on hooajaline haigus, seetõttu on oluline teha vahet koroonal (COVID-19) ja gripil. Kuigi koroona kohta on veel liiga vähe täpset teavet, saab võrrelda kahe haiguse peamisi tunnuseid.

Haigusnähud USA haiguste kontrolli ja ennetamise keskuste (Centers for Disease Control and Prevention) teabe põhjal:

 • gripp – palavik, köha, kurguvalu, lihasvalu, peavalu, tilkuv või kinnine nina, väsimus, mõnikord oksendamine või kõhulahtisus,
 • koroona – palavik, köha, hingamisraskused.

Gripi haigusnähud avalduvad äkitselt. Enamik grippi haigestunuid terveneb vähem kui kahe nädala jooksul. Mõnel haigestunul (nt USAs sel hooajal 1%) põhjustab gripp tõsiseid tüsistusi, sh kopsupõletikku. Gripihaigestumus on igal aastal väga sarnane.

Koroona haigusnähud ei ole seni täiesti selged. Samuti ei ole veel teada, kui tõsiselt need haigusnähud avalduvad, kui paljudel koroonaviirusega inimestel on väga kerged nähud või puuduvad need üldse. Enamik koroonaviirusega nakatumise juhtumeid on kerged.

Nakatumine

Koroona on gripist nakkavam. Iga koroonaviirusega nakatunud inimene nakatab keskmiselt 2,2 inimest, iga gripiviirusega nakatunu aga keskmiselt 1,3 inimest.

Haigestumus

Koroona- või gripiviirusega nakatumise korral on kõige suurem haigestumisoht inimestel, kes

 • on üle 60aastased,
 • on nõrgenenud immuunsusega,
 • põevad kroonilisi haigusi.

Iga kaasnev haigus suurendab haigestumise riski.

Gripp on palju ohtlikum lastele (eriti väikestele) ja rasedatele, kes võivad haigestuda raskelt.

Koroonaviirusega nakatunud lastel on tavaliselt kerged nähud või puuduvad need hoopis. Ei ole teada, kas koroonaviirus kujutab rasedatele tõsist ohtu.

Koroonasse haigestunud patsientidest 83–98%-l tekib palavik, 76–82%-l kuiv köha ja 11–44%-l väsimus või lihasvalu. Vähem esinevad koroona haigusnähud on peavalu, kurguvalu, kõhuvalu ja kõhulahtisus.

Hiina haiguste kontrolli ja kaitse keskuse (Chinese Center for Disease Control and Protection) andmetel olid koroona haigusjuhtudest 81% kerged (sh haigusnähtudeta juhud), 14% mõõdukad kuni rasked ning 5% kriitilised.

Kriitiliste juhtumite puhul ilmnes patsientidel hingamispuudulikkus, septiline šokk ja mitmete elundite talitlushäired või -puudulikkus. On andmeid, et teisel haigusnädalal võib seisund halveneda, ja seetõttu tuleb inimestel oma seisundit hoolega jälgida ning püsida haiguse ajal kodusel ravil.

Suremus

Koroonasse suremus erineb piirkonniti ning sõltub vanusest ja muudest teguritest.

Hiina haiguste kontrolli ja kaitse keskuse andmetel oli Hubei provintsis koroonasse suremus 2,9%, muudes Hiina provintsides 0,4%. Kõige enam on ohustatud vanemaealised – üle 80aastaste suremus oli 15%, 70–79aastastel 8%, 60–69aastastel 4%, 50–59aastastel 1%, 40–49aastastel 0,4%, 10–39aastastel 0,2% ning mitte ühtegi surma ei täheldatud alla 9aastaste laste seas.

Kuigi koroonasse suremus ei ole täpselt teada, näitab enamik uuringuid, et see on grippi suremusest suurem.

Ravi

Grippi suremus oleks suurem ilma selle ravi ja vaktsineerimiseta. Gripi raviks on mitu retseptiravimit, mis toimivad kõige paremini ühe või kahe päeva jooksul pärast haigusnähtude ilmnemist. Samuti on ravimeid, mida antakse viirusekandjaga kokku puutunud inimestele gripi ennetamiseks. Olemas on gripivaktsiinid, mis tekitavad immuunsust.

Koroona jaoks ei ole kindlat ravi ega ühtegi heakskiidetud viirusevastast ravimit, kuigi mitut ravimit katsetatakse. Arstid saavad soovitada tavapäraseid abinõusid: puhata, võtta valu ja palavikku vähendavaid ravimeid ning tarbida rohkesti vedelikke. Koroonaviiruse vastu ei ole veel vaktsiini, kuid võib eeldada, et pärast haiguse läbipõdemist tekib mingiks ajaks immuunsus.

Vältimine

USA haiguste kontrolli ja ennetamise keskused soovitavad igasuguste gripilaadsete viiruste, sh koroonaviiruse vältimiseks

 • pesta käsi seebiga vähemalt 20 sekundit,
 • mitte katsuda nägu pesemata kätega,
 • vältida kontakti haigetega,
 • haigestumise puhul viibida kodus,
 • desinfitseerida sageli pindu ja esemeid.

Hooajalisus

Gripi levik väheneb kevadel ning suureneb sügisel külmemate ilmadega. Ei ole teada, kas ja kuidas ilm koroonaviirust mõjutab. Isegi kui viiruse levik kevadel väheneb, võib see sügisel suureneda.

Riskirühmade hoidmise ja viiruse leviku piiramise kohta vaata lähemalt Tervise Arengu Instituudi artiklitest:

Kui tõsine haigus on koroonahaigus?

Koroona haigusnähud ja nende raskusaste on väga erinevad. Mõnel inimesel puuduvad haigusnähud, mõnel tekib raske kopsupõletik, riskirühma kuuluvatel inimestel võib haigus lõppeda surmaga.

Kõige sagedasemad haigusnähud on:

 • palavik (89,9%)
 • kuiv köha (67,7%)
 • väsimus (38.1%)
 • röga (33,4%)
 • hingamisraskused (18,6%)
 • kurguvalu (13,9%)
 • peavalu (13,6%)
 • lihas- ja liigesvalu (14,8%)
 • krambid (11,4%)
 • iiveldus ja oksendamine (5.0%)
 • ninakinnisus (4,8%)
 • kõhulahtisus (3,7%)
 • veriköha (0,9%)
 • silma sidekesta ärritus (0.8%).

Enamikul koroonaviirusesse nakatunutest kulgeb haigus kergelt ja nad paranevad.

Viiruse riskirühma kuuluvad vanemad ja krooniliste haigustega inimesed, kellel esineb sagedamini raske haigusvorm.

Mida koroonaviirus organismiga teeb – kas ta kahjustab mingeid organeid, näiteks kopsu?

Koroona haigusnähud ja nende raskusaste on väga erinevad. Mõnel inimesel puuduvad haigusnähud, mõnel tekib raske kopsupõletik, riskirühma kuuluvatel inimestel võib haigus lõppeda surmaga.

Enamikul koroonaviirusesse nakatunutest kulgeb haigus kergelt ja nad paranevad.

Viiruse riskirühma kuuluvad vanemad ja krooniliste haigustega inimesed, kellel esineb sagedamini raske haigusvorm.

Millised on juhised enda tervisliku seisundi jälgimiseks?

Kui puutusid kokku mõne koroonaviirusesse nakatunuga, siis jälgi oma tervist 14 päeva jooksul.

Kui Sul tekib palavik 38°C, köha või hingamisraskused, helista oma perearstile ja teavita teda sellest.

Mida pean tegema, kui mul tekivad haigusnähud?

Kõige tähtsam on jääda kohe koju seniks, kuni arst ütleb, et nakkusoht on kadunud. Järgi kõiki koduseid nakkusohu vältimise reegleid.

 • Helista kohe oma perearstile. Tema annab sulle sõltuvalt olukorra tõsidusest soovitused, mida järgida.
 • Perearst korraldab Sulle koroonaviiruse proovi võtmise, kui see on vajalik. Ära kutsu selleks kiirabi, ära mine perearstikeskusse ega EMOsse.
 • Puhka ja ravi ennast hoolega.

Täpsemad juhised leiad veebilehelt http://www.koroonaviirus.ee.

Kuidas käituda, kui inimene kahtlustab, et on nakatunud?

Kui inimene kahtlustab, et on nakatunud COVID-19-sse, siis tuleb tal helistada oma perearstile. Kui perearsti ei ole võimalik kätte saada, siis on võimalik helistada perearsti nõuandetelefonile 1220. Samuti on soovitav proovida veebis hindamiskeskkonda Koroonatest.ee, selle abil saavad inimesed lihtsatele küsimustele vastates suunise, kuidas neil oleks mõistlik mure korral edasi käituda.

Haiguskahtluse korral tuleks 14 päeva jooksul jälgida enda tervist. Haigusnähtude ilmnedes (peamiselt köha, palavik) tuleb võtta ühendust oma perearsti või perearsti nõuandeliini telefonil 1220.

Raskes seisus haigestunul tuleks kutsuda kiirabi. Sealjuures tuleb tervishoiutöötajat teavitada välismaal viibimisest ja/või COVID-19 nakatunuga kokkupuutest.

Kas ma saan Eestis mõnes veebikeskkonnas hinnata oma koroonasse haigestumise võimalikkust?

Jah, enesehindamiskeskkonnas koroonatest.ee saab lihtsatele küsimustele vastates hinnata koroonaviirusega nakatumise ohtu. Keskkonnas antakse inimesele hindamistulemuste põhjal ka edasised soovitused.

Veebilahendus sündis Garage48 ja Accelerate Estonia korraldatud häkatonil, mille eesmärk oli luua arendusi koroonakriisi lahendamiseks. Idufirma Montonio Finance töötas koostöös Sotsiaalministeeriumi ja Terviseametiga välja veebipõhise hindamisküsimustiku.

Miks tuleb vanemaid ja krooniliste haigustega inimesi eriti hoolsalt kaitsta?

Koroonahaigus võib kulgeda raskemini üle 60aastastel või kroonilisi haigusi põdevatel inimestel, kuna nende organism ja immuunsus võivad olla nõrgemad.

Kroonilised haigused on näiteks diabeet, südamepuudulikkus, kõrge vererõhk, kasvajad, kroonilised neeru- ja maksahaigused, immuunpuudulikkus, astma ja kroonilised kopsuhaigused.

Koroonaviirus levib inimeselt inimesele peamiselt piisknakkuse kaudu.

Seetõttu tuleb vanemaealiste ja kroonilisi haigusi põdevate inimestega lähikontakti vältida nii palju kui võimalik.

Vanavanemate juurde ei ole soovitatav viia ka terveid lapsi, sest nende haigestumine on suur oht vanavanematele.

Kas rasedad on koroonaviiruse riskirühm?

Praeguste teadmiste põhjal ei ole rasedatel suurem oht koroonaviirusesse nakatuda ning haigestumise korral ei põe nad raskemini. Ei ole ka teada, et viirus leviks emalt veel sündimata lapsele või sünnituse ajal. Rasedatele kehtivad üldjuhised.

Milline on Eestis koroonaviirusse nakatanute hulk ning kui palju inimesi on haiglas?

 1. aprilli seisuga on Eestis koroonaviirus diagnoositud 1018 inimesel. Haiglaravil oli 4. aprilli seisuga 113 inimest, neist kriitilises seisus oli 20. Surnud on 13 inimest. Haiglatest on välja kirjutatud 59 inimest. Enim nakatunuid on analüüside tulemuste kohaselt vanusegruppides 45-49 eluaastat (11%) ja 50-54 eluaastat (10%) ning vanusegrupis 55-59 eluaastat (10%). Alates 31. jaanuarist on kokku tehtud 19 091 COVID-19 testi.

Eesti andmeid kuvava koroonakaardi leiab veebilehelt https://www.terviseamet.ee/koroonakaart (Internet Explorerit kasutades ei ole leht korrektselt kuvatud).

Nakatunut ehk positiivse proovi andnud inimest teavitatakse alati telefoni teel. Testi tulemust saab inimene kontrollida patsiendiportaalis http://www.digilugu.ee.

Terviseamet rõhutab, et hetkel on oluline kaitsta just vanemaealisi inimesi. Enam kui 80 protsenti juhtudest põeb inimene viirust kergelt. Haiguse riskirühma moodustavad riskirühma kuuluvad vanemaealised ja kroonilisi haigusi põdevad inimesed, kellel haigus võib kulgeda raskemalt. Haigus levib piisknakkusena lähikontakti teel ja suudab pindadel elus püsida kuni 72 tundi. Maski kandmine on näidustatud tervishoiutöötajatel ja haigestunutel, ülejäänutel tuleb nakatumise vältimiseks pidada kinni hügieenireeglitest ja hoiduda rahvarohketest kohtadest.

Lisainfot koroonaviiruse kohta leiab aadressilt https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus.

Kas koroonaviirus levib kortermaja ventilatsioonisüsteemi kaudu?

Koroonaviirus ventilatsioonisüsteemi kaudu ei levi. Kõige enam nakatutakse lähikontaktis piisknakkuse teel, kui piisad satuvad inimese limaskestadele, näiteks ninna, suhu või silma. Nakatuda võib ka piiskadega saastatud pindade kaudu, näiteks puudutades ukselinki ja seejärel oma nägu.

Euroopa Haiguste Ennetamise ja Tõrje Keskuse andmetel ei ole praegu usaldusväärseid tõendeid selle kohta, et viirus levib ventilatsiooni kaudu. Tartu Ülikooli keskkonnatervishoiu dotsendi Hans Orru sõnutsi on nakatumisel määrav ka sissehingatav viirusosakeste hulk.

Nakatumiseks peab olema haigega lähikontaktis või viibima koos väikeses suletud ruumis. Kogus, mis võiks kanduda naabritelt ventilatsioonisüsteemi kaudu, ei ole tavaolukorras nakatumiseks piisav.

Alati tuleb aga ruume tuulutada, et vähendada viirusosakeste hulka nii haigestunud kui ka tervete inimeste ruumides.

Avalikes ruumides tuleb tuulutada ööpäev läbi, see ei lase viirusosakestel ja saasteainetel kuhjuda.

Koroonaviirus on küll võimeline kinnituma õhuaerosoolidele, kuid viirusosakeste hulk väheneb õhus suhteliselt kiiresti. Ajakirjas New England Journal of Medicine ilmunud uuringu põhjal on kolme tunni möödudes koroonaviiruse osakestest alles kuuendik.

Laadimine...Laadimine...