KRAANID KAHEST KINNI: Tallinn seab alkoholimüügile senisest suuremad piirangud

"Karskusliit on alati rõhutanud, et täiskasvanud kodanike õigus alkoholi tarbida ning ettevõtete õigus alkoholiäriga majanduslikku kasumit taotleda ei tohi üle kaaluda nende inimeste õigused, kes sellisest tegevusest otseselt kahju saavad," tunnustab Eesti Karskusliidu juht Lauri Beekmann Tallinna linna alkoholimüügi piiranguid.

Pilt: Albert Truuväärt

KRAANID KAHEST KINNI: Tallinn seab alkoholimüügile senisest suuremad piirangud (1)

Toimetaja: Toomas Raag

"Karskusliit on alati rõhutanud, et täiskasvanud kodanike õigus alkoholi tarbida ning ettevõtete õigus alkoholiäriga majanduslikku kasumit taotleda ei tohi üle kaaluda nende inimeste õigused, kes sellisest tegevusest otseselt kahju saavad," tunnustab Eesti Karskusliidu juht Lauri Beekmann Tallinna linna alkoholimüügi piiranguid.

Tallinna linnavalitsus kiitis tänasel istungil heaks järgmise aasta 1. juunist kehtima hakkavad alkoholimüügi piirangud meelelahutusasutustes, eelnõu saadetakse nüüd edasi linnavolikogule kinnitamiseks. 

"Alkoholi jaemüük on 2020. aasta suvest kohapeal tarbimiseks keelatud argipäevadele eelnevatel öödel ajavahemikul kella 02.00-st kuni 06.00-ni ning laupäevale ja pühapäevale eelnevatel öödel kella 03.00-st kuni 07.00-ni. Piirangud ei kehti ööl vastu 1. jaanuari, 25. veebruari ja 24. juunit," ütles abilinnapea Aivar Riisalu.

Riisalu sõnul on piirangu kehtestamine tingitud vajadusest parandada linna avalikku korda, heakorda ja rahvatervist. "Meie sooviks on muuta ja suunata noorte väärtushinnanguid, tagada linlase kodu puutumatus ning tasakaalustada erinevate isikute ja eri huvirühmade õigusi ja huve ning hoida Tallinna linna kui turismisihtkoha väärtust," rõhutas Riisalu.

Piiranguid ajendas tegema ööelu vanalinnas

Abilinnapea sõnul eelnes eelnõu valmimisele põhjalik analüüs ja protsessi oli kaasatud ka erinevad huvigrupid.

"Linna sooviks on kaasata enam linlasi ja teisi huvigruppe oluliste probleemide lahendamisse ning ka vajadus üle vaadata senised alkoholimüügi piirangud oli suuresti ajendatud just vanalinna elanike murest," märkis Riisalu. "Paraku senised regulatsioonid ei osutunud piisavateks, et ohjata ööpäevaringselt alkoholiga kauplevate meelelahutusasutuste tegevust, mistõttu on kannatajateks nii nende baaride vahetusläheduses elavad linlased kui ka näiteks hotellide külastajad."

"Täna me ei saa ka rääkida, et probleem oleks ainult vanalinnas või kesklinnas tegutsevate meelelahutustega ja nende klientidega, vaid probleeme esineb ka mujal – Lasnamäel, Mustamäel või Põhja Tallinnas. Seetõttu soovime kehtestada piirangud kogu Tallinna linna haldusterritooriumil," ütles Riisalu. "Lähtudes alkohoolset jooki kohapeal tarbimiseks müüvate müügikohtade koguarvu, mida on ligi 1800, siis jääb piirangu mõjualassse umbes 8% müügikohtadest."

Riisalu ütles, et linn lähtus alkoholimüügi piirangute rakendamisel kehtivatest seadustest ning seega polnud Tallinnal ka õigust hommikusi piiranguid seada. Ehkki abilinnapea leiab, et tegelikult oleks mõistlik sünkroniseerida müügi alguse aeg poodides ja baarides.

"Hommikul kell 7 võib kahjuks minna baari ja hakata eelmise päeva probleeme lahendama, kui nad peaksid olema juhuslikult tekkinud ja midagi parata ei ole. Me lähtume õigusruumist, kus me askeldame," selgitas Riisalu.

Prioriteet number 113

Riisalu sõnul ei tohiks eelnõu puudutada väga laia elanikkonda, sest ma eeldan, et suur osa meie armsa riigi armsast rahvast alkoholiprobleeme ei oma ja alkoholi tarbimine ei ole nende jaoks isegi prioriteet number üks, vaid prioriteet number 113," rääkis Tallinna abilinnapea. 

Alkoholimüügi piirang ei kehti rahvusvaheliseks liikluseks avatud lennujaama ja sadama hoonetes ainult reisijatele ette nähtud alal asuvas müügikohas, majutusettevõtte fuajees asuvas müügikohas ja majutusruumides ning hasartmänguseaduse alusel Tallinna linnavalitsuselt tegutsemiseks nõusoleku saanud mängukohas asuvas müügikohas.

Lennujaama ja sadama hoonetes tehtud erand on põhjendatud sellega, et sealt lahkutakse Tallinna haldusterritooriumilt, mistõttu ei avalda seal alkoholi tarbimine mõju avalikule linnaruumile.

Majutusasutuste kitsenduse mitterakendamist tingib asjaolu, et nende sihtgrupp on seal peatuvad isikud, kes võivad saabuda või lahkuda varastel hommikutundidel. Samuti ei mõjuta numbritubades asuvatest minibaaridest alkoholi jaemüük teiste isikute õigusi ega puuduta avalikku linnaruumi, seisab linnavolikogule esitatavas eelnõu seletuskirjas.

Hasartmänguasutustes asuvatele müügikohtadele ei kohaldata piirangut kaalutlusel, et nendes asutustes on oluliselt suurem isiku- ja turvakontroll kui teistes ettevõtetes.

"Nendes müügikohtades on alkoholi tarbimine vähemtähtsal kohal ja sinna ei suunduta meelelahutusprogrammi nautimise ja tavapärase sotsialiseerumise eesmärgil. Praegu teadaoleva info kohaselt ei ole tõenäoline, et määruse jõustumise järgselt suundutakse tavapärastes müügikohtades alkoholi müügi lõpetamisel alkohoolseid jooke tarbima hasartmängu müügikohtadesse ja et ettevõte joobes isikuid enda juurde lubab," seisab seletuskirjas.

Kui määruse jõustumisel selgub, et nendes müügikohtades suureneb alkoholitarbimine ja sellest tingitud probleemid, vaadatakse regulatsioon täiendavalt üle.

Karskusliit tunnustab alkoholimüügi piiramist

Karskusliidu juht Lauri Beekmann ütles, et alkoholipoliitika, nagu paljud teised valdkonnad, ei saa kunagi valmis olla.

"Uusi olukordi, probleeme tuleb pidevalt analüüsida, teha nendest järeldused ja viia ellu muudatused ning parandused. Liiga sageli räägitakse alkoholipoliitikast sellises võtmes, et me oleme justkui mingid suured sammud ära teinud ja rohkem ei peaks. Tähelepanu ei tohiks takerduda mingite meetmete määrale vaid ikkagi nende vajalikkusele," ütles Beekmann.

Karskusliit rõhutab, et alkoholi kättesaadavuse piiramine on tõendatult efektiivne meetmete kogum, mis aitab vähendada alkoholi liigtarvitamist ja sellega seotud kahjusid. Kellaajalise piirangu kaudu kättesaadavuse vähendamine kuulub otseselt sellesse valdkonda ja on loogiliseks hoovaks omavalitsuse arsenalis öise alkoholiprobleemi kontrolli all hoidmiseks.

Karskusliit on alati rõhutanud, et täiskasvanud kodanike õigus alkoholi tarbida ning ettevõtete õigus alkoholiäriga majanduslikku kasumit taotleda ei tohi üle kaaluda nende inimeste õigused, kes sellisest tegevusest otseselt kahju saavad. Kohalikud elanikud, kelle öörahu rikutakse vajavad vastavaid sekkumisi ja kuigi ka antud piirang seda probleemi ei lahenda on see vähemalt samm õiges suunas.

"Julgustame ka linnavalitsust tööd jätkama plaaniga viia alkoholiga kauplevad poed lasteasutustest kaugemale," ütles Beekmann. "Ettepandud 150 meetri piir aitaks lahendada nii mõnegi hetkel probleemiks oleva olukorra kui ka ennetaks sarnaste kaupluste tekkimise sellisesse piirkonda tulevikus. Juhiksin ka tähelepanu, et Iirimaal jõustub järgmisest nädalast seadus, mis keelab alkoholi reklaamimise 200 meetri raadiuses. Eestis on olukord parem ning igasugune välireklaam on nagunii juba keelatud, kuid juhiksin siin sellele näitele siiski tähelepanu, sest ka Iirimaal rõhutatakse seda sama loogikat, mille kohaselt teatud tegevused meie laste haridusasutuste lähedusse ei sobi."

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...