Kristiine linnaosavalitsuse eesmärgid uueks aastaks: turvalisus, heakord ja koostöö kogukonnaga

"Soovin, et järgmise nelja aasta jooksul laiendaksime kergliiklusteede võrgustikku, panustaksime senisest rohkem heakorda ja teede rekonstrueerimisse," kirjutab Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe.

Pilt: Scanpix/ Löwenruh Park

Kristiine linnaosavalitsuse eesmärgid uueks aastaks: turvalisus, heakord ja koostöö kogukonnaga (3)

Jaanus Riibe, Kristiine linnaosa vanem

"Soovin, et järgmise nelja aasta jooksul laiendaksime kergliiklusteede võrgustikku, panustaksime senisest rohkem heakorda ja teede rekonstrueerimisse," kirjutab Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe.

Käesolev aasta hakkab mööda saama ja kui vaadata veel korra tagasi, siis mööduvasse aastasse jäävad mitmed teeremondid, juurde on lisandunud parkimiskohad, lauatenniselauad ja uued pingid. Lisaks istutati käesoleval aastal linnaosas üle 50 puu. Linnaosa elanike arv on kasvanud ja viimase seisuga elab Kristiines 33 328 inimest. See näitab, et et tegemist on atraktiivse linnaosaga, kus on hea elada ja kuhu on meeldiv oma kodu rajada.

Mul on heameel, et saame ka tänavu pühade ajal oma linnaosa vähekindlustatud peresid toetada ja neile rõõmu pakkuda. Heategevuslike ettevõtmiste raames teeme koostööd pikaaegsete koostööpartneritega. Suur tänu siinkohal kõikidele koostööpartneritele, kes meid nendes toredates ettevõtmistes aitavad. Jõulukuul toimuvad mitmed jõululõunad ja - kontserdid, kinokülastus ning loomulikult kingipakid lastele ja ka täiskasvanutele. Kingipakid saavad 130 vähekindlustatud perekonda. Lisaks valmistab ligi 200 pakki Kristiine Tegevuskeskus, kus osutatakse erinevad teenuseid eakatele, puuetega inimestele ja lastele.

 

Mida toob uus aasta Kristiine linnaosale?

Minu prioriteedid linnaosas on turvalisus, kodulähedus, heakord, pargid ja koostöö kogukonnaga. Soovin, et järgmise nelja aasta jooksul laiendaksime kergliiklusteede võrgustikku, panustaksime senisest rohkem heakorda ja teede rekonstrueerimisse. Kristiine linnaosa seisukohast on järgmise aasta eelarve linnaosale väga hea. Paljud meie kõigi jaoks olulised valdkonnad ja mõtted on eelarves kajastatud.

Tallinna linna 2018. aasta suurimatest kuludest moodustavad 32% haridusvaldkond, 17% linnatransport ja 10% sotsiaalhoolekanne. Investeerimistegevusest suurima osakaalu moodustavad teed ja tänavad, järgnevad haridus ja kultuur.

 

Rohkem raha heakorrale

Linnaosa eelarves on 25% enam vahendeid heakorra tagamiseks, mis tähendab rohkem võimalusi korrastustöödele, võimalusi paremini hooldada parke ja tänavaid.

 

Koolid, huviharidus ja sport

Juba esimesel tööpäeval linnaosa vanemana rõhutasin, et fookusesse tuleb võtta huviharidus ja koolid. Järgmise aasta eelarves on ette nähtud Tallinna Tondi Põhikooli hoone projekteerimine ja rekonstrueerimistööde alustamine.

Räägu tänava ümbrusesse planeerime juba lähiaastatel Kristiine kontsertmaja ehitamist ja selle kõrval asuva huvikeskus Kullo renoveerimist. Minu soov on, et hakkaksime seal kontsertsaalis tulevikus tähistama linnaosale olulisi tähtpäevi ja korraldama üritusi.

Mitmele poole linnaosadesse rajatakse jalg-, korv - ja võrkpalliväljakud.

 

Teede olukord paraneb, lisanduvad uued parkimiskohad

Suurematest teeobjektidest lähevad järgmisel aastal töösse näiteks Energia tänav, kuid liiklusohutuse seisukohast parendatakse ka Tammsaare tee – Tondi tänav – Rahumäe tee ristmikku.

Uus aasta toob ka Löwenruh` pargi rekonstrueerimise, sinna lisanduvad uus parkimisplats ja jalakäijate sild. Järgmisel aastal alustame ka Sõpruse puiestee 5 hoone renoveerimisega.

 

Eesti Vabariik 100 üritused

Linnaosa on ette näinud ka lisavahendeid Eesti Vabariik 100 aastapäeva tähistamiseks. Planeerime varasemast suuremaid üritusi, nagu näiteks Eesti vabariigi aastapäeva ja – taasiseseisvumispäevale pühendatud kontserdid, 100 lillepeenart Lillekülla, vastlapäev ning Vabariigi sünnipäevale pühendatud rattaretk. Tondipoiste ausamba vahetusse lähedusse rajatakse Tondi sõjakooli memoriaal.

Loomulikult on Kristiine linnaosa eelarvet puudutavaid ridu rohkem, kuid tõin välja mõned olulisemad. Sooviksin siinkohal kasutada võimalust ja õnnitleda kõiki saabuva Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul!

Head sõbrad! Kõike paremat teile saabuva aasta puhul  - et Teie elus oleks võimalikult palju toredaid ja rõõmsaid hetki. Head saabuvat 2018. aastat!

 

 

3 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...