Kristiine pooltel leibkondadel on lemmikloom

43% linnaosa elanikul on leibkonnas lemmikloom, levinumaks lemmikloomaks on kassid (59%) ja koerad (45%), rääkis linnaosa vanem Jaanus Riibe.

Pilt: Aivar Pärtel

Kristiine pooltel leibkondadel on lemmikloom (1)

43% linnaosa elanikul on leibkonnas lemmikloom, levinumaks lemmikloomaks on kassid (59%) ja koerad (45%), rääkis linnaosa vanem Jaanus Riibe.

7. märtsil toimus Kristiine Linnaosa Valitsuse (Tulika 33b) saalis traditsiooniline korteriühistute infopäev, kus tutvustati tallinlaste teadlikkust ja hoiakuid seoses lemmikloomade pidamisega ning rahulolu linna vastava valdkonna teenustega.

Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe tõdes, et 43% linnaosa elanikul on leibkonnas lemmikloom, levinumaks lemmikloomaks on kassid (59%) ja koerad (45%).

"Uuringust lähtuvalt ei ole oma elupiirkonnas paari viimase aasta jooksul märganud hulkuvaid kasse 71% ja hulkuvaid koeri 84% küsitletutest. Teadlikkus sellest, et Tallinnas peab avalikus kohas koera ja kassi järel koristama, on kõigis uuringus osalenud sihtrühmades täielik, see tähendab 99% kuni 100%. Tore on tõdeda, et pealinlaste teadlikkuse enesehinnang lemmikloomade mikrokiibistamisest on tublisti tõusnud võrreldes kolme aasta taguse uuringuga," lisas Riibe. 

"Täname Tallinna Keskkonnaameti heakorra sektori peaspetsialist Triinu Maandit, kes andis meile huvitava ülevaate uuringu tulemustest. Tänu Kristiine rohelisusele ja parkide rohkusele, on lemmikloomade pidamine linnaosas väga levinud, mille tõttu on inimeste tähtis teadlikkus reeglitest, keskkonnast ja hoiakutest."

Lemmikloomade uuringu eesmärgiks oli selgitada välja, kuidas on muutunud 2014. aastaga võrreldes lemmikloomade pidamine Tallinnas, tallinlaste teadlikkus ja hoiakud seoses lemmikloomade pidamisega ning rahulolu linna vastava valdkonna teenustega. Uuringu tellis Tallinna Keskkonnaamet, viis läbi OÜ RAIT Faktum & Ariko.

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...