Kristiines on sagenenud ebaseaduslik prügistamine

Pildil olev Kristiine linnaosas värskelt avastatud prügihunnik on tänaseks koristatud.

Pilt: Kristiine LOV
Tallinn Keskkond

Kristiines on sagenenud ebaseaduslik prügistamine

Toimetaja: Toomas Raag

Kristiines on sel kevadel sagenenud ebaseaduslike ja isetekkeliste prügilate juhtumid, mistõttu kutsub linnaosavalitsus üles märkama risustajaid ja prügistajaid ning neist koheselt munitsipaalpolitseid teavitama.

Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe kutsub üles teavitama kõikidest heakorra ja avaliku korra rikkumistest esimesel võimalusel. "Samal ajal kui linnaosas käib täie hooga kevadkoristus, toimub tänavate ja haljasalade koristustööd ja pesu, töötavad imurid, välja veetakse talvine praht, tolm ja prügi, siis oleme paraku sunnitud ka tegelema juhtumitega, kui haljasaladele ja tühermaadele on toodud ebaseaduslikult ehitus- ja olmejäätmeid - jäätmed jäetakse maha ja selline vaatepilt riivab meid kõiki. Jäätmete koht ei ole pargis või metsas, vaid jäätmejaamas! Linnaosavalitsusel on raske üksi ära hoida selliseid illegaalseid ja isetekkelisi prügilaid, mistõttu kutsume üles kõiki linnaosa elanikke olema tähelepanelikud ning prügistamisest teavitama koheselt Tallinna Munitsipaalpolitseid lühinumbril 14 410," kutsus Riibe.

"Linnaosa väljanägemine ja heakord olenevad meist igaühest, puhtam keskkond ja rohelisem linnaruum on meile kõigile tähtsad," rõhutas Riibe, kes tänas kõiki linnakodanikke, kes on juba teavitanud sellisest tegevusest ja ebaseaduslikust prügistamisest.

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet tegeleb pidevalt selliste juhtumitega, selgitades kinnistute omanikele nende kohustusi oma territooriumi korras hoidmise osas. MuPo ametnikud võivad haldusmenetluse raames teha korrarikkujatele korduvalt ettekirjutusi kuni trahvideni välja.

Tallinnas on avatud 4 jäätmejaama, kus Tallinna elanikelt võetakse TASUTA vastu teatud jäätmete liike: https://www.tallinn.ee/est/keskkond/Jaatmejaamad-Tallinnas.

*manuses olevad pildid värskelt avastatud ebaseaduslikud prügilad, mis on praeguseks hetkeks koristatud.

Laadimine...Laadimine...