Kulupõletamine võib osutuda vägagi kulukaks

Lõkke tegemisel peab see asuma vähemalt 15 meetri kaugusel majast, lõkkease olgu ümbritsetud kividega ning lähedal ei tohi olla taimi ega oksi.

Kulupõletamine võib osutuda vägagi kulukaks

Lõkke tegemisel peab see asuma vähemalt 15 meetri kaugusel majast, lõkkease olgu ümbritsetud kividega ning lähedal ei tohi olla taimi ega oksi.

Kulupõletamine on keelatud, samas võib põleng alguse saada ka hooletust lõkketegemisest. Lõkkest lenduvatest kuumadest sädemetest võib väga kergesti süttida maja või selle ümbrus. Alla meetrise läbimõõduga tule tegemisel peab lõkkekoht asuma vähemalt kaheksa meetri kaugusel mis tahes hoonest ja tuleohtlikul ajal vähemalt kümne meetri kaugusel metsast. Üle meetrise läbimõõduga tule tegemisel ja avaliku lõkke tegemisel peab lõkkekoht asuma vähemalt 15 meetri kaugusel majast ja tuleohtlikul ajal vähemalt 20 meetri kaugusel metsast. 

Lõkkekoht peab asuma mittesüttival pinnasel ning olema ääristatud kivide vm mittesüttiva materjaliga. Lõkke ümbrus peab vähemalt poole meetri laiuselt olema puhastatud kuivanud taimedest, oksadest jm põlevast materjalist. Kui läheduses on hoone, mets või kergesti süttiv pinnas, ei tohi lõkke tegemisel tuul olla tugevam kui 5,4 m/sek. Lõket ei tohi jätta järelevalveta ning selle kõrval peab olema kustutusvahend, näiteks ämber veega. Pärast tule tegemist tuleb lasta sütel täielikult ära põleda, kustutada need veega või summutada liiva vm sobiva vahendiga. Kui kodu on kindlustatud ja lõkke tegija on järgitud ohutusnõudeid, hüvitab kindlustus ootamatu tulekahju tagajärjed. Kindlus ei hüvita aga tulekahjus hävinud vara, kui inimesed on ise ebaseaduslikult kulu põletanud.

Laadimine...Laadimine...