Kunagine riigikogulane peab parlamendipensioni saamiseks veidi ootama

Komisjoni hinnangul ei ole Roosaarel täidetud 25-aastase pensioniõigusliku staaži nõue, sest vahepeal viibis ta õpingute tõttu Eestist ära.

Pilt: Scanpix
Eesti

Kunagine riigikogulane peab parlamendipensioni saamiseks veidi ootama

Toimetaja: Sandra Lepik

Komisjoni hinnangul ei ole Roosaarel täidetud 25-aastase pensioniõigusliku staaži nõue, sest vahepeal viibis ta õpingute tõttu Eestist ära.

Pärast Eesti taasiseseisvumist riigikogu esimesse koosseisu kuulunud Kaarel Jaak Roosaare peab kohtu hinnangul veidi ootama, et saada parlamendipensioni, vahendas BNS. 

Alates 2006. aastast Eesti Konservatiivsesse Rahvaerakonda kuuluv 64-aastane Kaarel Jaak Roosaare esitas riigikogu kantseleile avalduse parlamendiliikme vanaduspensioni saamiseks, kuid parlamendipensionide määramise komisjon jättis tema avalduse rahuldamata, kuna tema pensioniõiguslik tööstaaž ei ole piisav.

Komisjoni hinnangul ei ole temal täidetud 25-aastase pensioniõigusliku staaži nõue, sest vahepeal viibis ta õpingute tõttu Eestist ära.

Tallinna halduskohtule esitatud kaebuses palus mees tuvastada, et tema pensioniõigusliku staaži osana on arvesse võetavad ka ajavahemikud, mil ta õppis välismaal ülikoolis. Halduskohus jättis Roosaare kaebuse rahuldamata ning samale tulemuseni jõudis ka Tallinna ringkonnakohtus, kes leidis, et parlamendipension ei ole riigi vajaduspõhine abi, mille andmine oleks põhiseaduse kaitsealas.

"Õigus ametipensionile, ka parlamendipensionile on seadusandja poolt isikule antud subjektiivne õigus, mille kehtestamist põhiseadus ei nõua. Seega on seadusandjal ka avar kaalumisruum, millistele tingimustele peab vastama ametipensioni saav isik," märkis kohus.

Kohus lisas, et Eesti riigil pole ametipensioni puhul põhiseadusest tulenevat kohustust arvestada pensionistaaži hulka välismaal töötatud aega.

"Töötades teise riigi territooriumil, ei arvestata üldjuhul isiku eest  Eestis sotsiaalmaksu. Seega ei anna isik panust riiklikku pensionikindlustussüsteemi, mistõttu selle ajavahemiku osas puudub tal ka kindlustuskate ning õigus nõuda, et see ajavahemik arvestataks pensioniõigusliku staaži hulka," nentis kohus.

Ringkonnakohus märkis lisaks, et Roosaare on ise avaldanud, et vaatamata vanaduspensioni ea saabumisele töötab ta jätkuvalt Tallinna ülikoolis õppejõuna.

"Seega on Roosaarel võimalik edaspidi, kui tal täitub nõuetekohane tööstaaž, esitada uus avaldus sotsiaalkindlustusametile parlamendiliikme pensioni saamiseks," selgitas kohus.

Roosaare kaebas ringkonnakohtu otsuse riigikohtusse, kuid seal ei võetud tema kaebust sel nädalal arutusele.

Laadimine...Laadimine...