Kunnas: terved mehed ei läbi sõjaväe arstlikku komisjoni

"Sellel ettepanekul ei ole mingit loogilist seost meie ümber toimuvaga ja julgeolekuolukorraga. Mis ameti võiks saada õpilane kaitseväes pärast gümnaasiumi riigikaitsekursuse läbimist," küsis kolonelleitnant Leo Kunnas, sest sellist ametikohta ei ole tema sõnul aga kaitseväe struktuuris olemas.

Kunnas: terved mehed ei läbi sõjaväe arstlikku komisjoni

"Sellel ettepanekul ei ole mingit loogilist seost meie ümber toimuvaga ja julgeolekuolukorraga. Mis ameti võiks saada õpilane kaitseväes pärast gümnaasiumi riigikaitsekursuse läbimist," küsis kolonelleitnant Leo Kunnas, sest sellist ametikohta ei ole tema sõnul aga kaitseväe struktuuris olemas.

Pealinn küsis kolonelleitnant Leo Kunnaselt, mida ta arvab Reformierakonna valimislubadusest seada gümnaasiumides sisse kohustuslik riigikaitseõpetus ja lühendada ajateenistust?

Leo Kunnase arvates ei või ajateenistust mingil juhul lühendada, sest tema arvates pole riigikaitseõpetus gümnaasiumis ja ajateenistus kaitseväes võrreldavad asjad.

"Sõjaline algõpetus ja tsiviilkaitseõpetus võiks gümnaasiumis olla kohustuslik, mul ei ole selle vastu midagi, aga et see annab mingeid soodustusi ajateenistuses või teenistuses reservis, on ebaloogiline. Ma olen kogu aeg rääkinud, et ajateenistuse mahtu tuleks suurendada ja muuta see intensiivsemaks," pahandas kolonelleitnant.

"Selles on meie riigikaitse üks suurimaid vajakajäämisi. Me ei õpeta peaaegu üldse mitte sissitegevust, me õpetame liiga vähe lahinguid asustatud punktis. Riigikaitseõpetus gümnaasiumis ei paku sellele isegi mitte mingit surrogaati."

Probleem on Kunnase sõnul ka selles, et kõiki füüsiliselt ja vaimselt terveid mehi ei võeta meil üldse teenistusse. "Osa neist ei läbi isegi arstlikku komisjoni. Seega ei saa isegi öelda, kas nad on kõlbulikud. Alused, millest lähtudes arstlik komisjon meil kutsealuste sobivust hindab, vajaksid täiendamist," lisas ta.

Laadimine...Laadimine...