Lasnamäel ja Põhja-Tallinnas algab novembrist korraldatud jäätmevedu

Alates 1. novembrist algab Põhja-Tallinnas ja Lasnamäe linnaosades korraldatud jäätmevedu – seni kehtinud jäätmeveolepingud Tallinna Jäätmekeskusega lõppevad 31. oktoobril ning 1. novembrist osutab jäätmeveo teenust Eesti Keskkonnateenused AS.

Tallinn Keskkond

Lasnamäel ja Põhja-Tallinnas algab novembrist korraldatud jäätmevedu

Toimetaja: Toomas Raag

"Üks suuremaid muudatusi, mida uus kord endaga kaasa toob on biolagunevate jäätmete utiliseerimise hinna kahekordne langus. Ühtlasi jätkub klientidele paberi- ja kartongijäätmete tasuta äravedu," sõnas Lasnamäe linnaosavanem Vladimir Svet.

Alates 1. novembrist algab Põhja-Tallinnas ja Lasnamäe linnaosades korraldatud jäätmevedu – seni kehtinud jäätmeveolepingud Tallinna Jäätmekeskusega lõppevad 31. oktoobril ning 1. novembrist osutab jäätmeveo teenust Eesti Keskkonnateenused AS.

Selleks, et olmejäätmed saaksid kõik veetud, tuleb sõlmida uus jäätmeveoleping Eesti Keskkonnateenused AS-iga.

Lasnamäe jäätmeveopiirkondades nr 10, 11 ja 12  alustab 1. novembrist korraldatud jäätmeveole teenuse osutamist Eesti Keskkonnateenused AS. Seni jäätmeveopiirkondades nr 11 ja nr 12 Tallinna Jäätmekeskusega ning jäätmeveopiirkonnas nr 10 vabalt valitud jäätmevedajaga sõlmitud jäätmeveo lepingud lõppevad 31. oktoobril. Selleks, et olmejäätmed saaksid ka edaspidi ära veetud, tuleb elanikel, korteriühistutel ja ka ettevõtetel sõlmida uus jäätmeveoleping Eesti Keskkonnateenused AS-iga. Veetavad jäätmeliigid on segaolmejäätmed, paber- ja kartongijäätmed, biolagunevad jäätmed ning suurjäätmed.

"Korraldatud jäätmevedu aitab teha veel ühe sammu keskkonnasõbralikuma linna suunas ja motiveerida lasnamäelasi rohkem mõtlema prügi sorteerimise peale," sõnas Lasnamäe linnaosavanem Vladimir Svet."Üks suuremaid muudatusi, mida uus kord endaga kaasa toob on biolagunevate jäätmete utiliseerimise hinna kahekordne langus. Ühtlasi jätkub klientidele paberi- ja kartongijäätmete tasuta äravedu. See tõestab veel kord, et loodust hoidev eluviis ei tähenda alati kulusid, vaid saab olla ka majanduslikult tõhus."

Põhja-Tallinna jäätmeveopiirkondades nr 6 ja 7  alustab 1. novembrist samuti korraldatud jäätmeveo teenuse osutamist Eesti Keskkonnateenused AS.

"Korraldatud jäätmevedu toetab jäätmete liigiti kogumist ja suurendab liigiti kogutavate jäätmete koguseid. Kui Põhja-Tallinna piirkonda teenindab üks vedaja, annab see võimaluse pakkuda kvaliteetsemat klienditeenindust ning personaalsemat lähenemist. Eramaja omanikud, korteriühistud ja ettevõtted saavad jäätmevedajaga leppida kokku teenuse mahus, sageduses ja lepingu perioodis," sõnas Põhja-Tallinna vanem Peeter Järvelaid

Seni kehtivad jäätmeveost erandkorras vabastused ja jäätmemahutite ühiskasutused alates 1. novembrist enam ei kehti. Nende uuesti rakendumiseks on vajalik esitada uus taotlus Põhja-Tallinna ja Lasnamäe linnaosavalitsustele, mida on võimalik teha SIIN. Jäätmeseaduse alusel korraldatud jäätmeveost vabastatud kinnistud ei ole kohustatud lepingut sõlmima. 

Jäätmeveolepingut saab sõlmida alates 1. oktoobrist iseteeninduskeskkonnas (kus on nähtav ka hinnakiri), Eesti Keskkonnateenused AS kontoris kohapeal (Artelli tn 15). Jäätmeveolepingut saab sõlmida kohapeal Põhja-Tallinn linnaosavalituses (Niine tn 2) esmaspäeviti 5., 12., 19. ja 26. oktoobril kella 14-17ni ja Lasnamäe linnaosavalitsuses (Pallasti tn 54) samuti esmaspäeviti 5., 12, 19. ja 26. oktoobril kella 14-17ni. Kõigile, kelle andmed on registris, saadetakse oktoobris eeltäidetud lepingud kontaktandmetes olevale aadressile.

Korraldatud jäätmeveo leping Lasnamäel ja Põhja-Tallinnas sõlmiti Tallinna Ettevõtlusameti ja Eesti Keskkonnateenused AS vahel viieks aastaks. Pakendijäätmete äraveo võimaluste kohta saab infot Tallinna kodulehelt (www.tallinn.ee/est/keskkond/pakendipunktid).

 

Laadimine...Laadimine...