Lasnamäel toimus koolikeskkonna ohutuse teemaline konverents

"Ohutu koolikeskkond hõlmab mitmeid aspekte, millest kõige olulisem on lapsevanemate osalemine protsessis," tõdes Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhtivspetsialist Ene Tomberg.

Pilt: Svetlana Aleksejeva/ Foto on illustreeriv

Lasnamäel toimus koolikeskkonna ohutuse teemaline konverents

Toimetaja: Sandra Lepik

"Ohutu koolikeskkond hõlmab mitmeid aspekte, millest kõige olulisem on lapsevanemate osalemine protsessis," tõdes Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhtivspetsialist Ene Tomberg.

Tallinna Pae gümnaasiumis kogunesid linnaosa haridusasutuste sotsiaalpedagoogid, psühholoogid, meditsiinitöötajad, õpetajad ja koolijuhid, et arutada põhimõtted ja meetodid, kuidas luua turvaline koolikeskkond.

Konverentsil "Turvaline koolikeskkond" räägiti õpetaja-lapsevanema suhetest, õigeaegse reageerimise olulisusest, ennetustöö meetoditest ning laste internet käitumisest. "Kõik osapooled peavd pingutama selle nimel, et me suudaksime tagada lastele tervisliku ja turvalise koolikeskkonna. See on võimalik juhul, kui kõik osapooled on avatud ja valmis koostööks," ütles Lasnamäe linnaosavanema asetäitja Indrek Alberg.

Konverentsi avas Islandi noorsoopoliitika edukust tutvustava ettekandega Tomberg. Ta rõhutas, et väga oluline on luua suhteid kooli ja pere vahel. "Ohutu koolikeskkond hõlmab mitmeid aspekte, millest kõige olulisem on lapsevanemate osalemine protsessis. Aktiivne koostöö, suhtlemine ja kogemuste vahetamine, vastuste otsimine keerukatele küsimustele – selline koostöö on tervisliku ja turvalise hariduskeskkonna saavutamiseks väga oluline," ütles Tomberg.

Konverentsil jagasid kogemusi Tervise arengu instituudiTallinna Spordija NoorsooametiLasnamäe Linnaosa ValitsusePolitseija PiirivalveametiPõhjaprefektuuri ning Tallinna Pae gümnaasiumi esindajad.

Projekti "Alaealiste erikohtlemise süsteemi loomine" juhib Justiitsministeerium koostöös Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti, Tallinna Haridusameti ja Lasnamäe Linnaosa Valitsusega Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetusel.

Projektiinfot Lasnamäel saab jälgida Lasnamäe linnaosa kodulehelt

Laadimine...Laadimine...