Lastejoonistuste näitus toob pealinna tänavatele visiooni linna tulevikust

Tallinna arengukava 2021+ raames on Tammsaare pargis avatud laste joonistuste näitus. Täna avatakse näitus ka Vabaduse väljaku tunnelis. Laste joonistused pakuvad fantaasiarikka, rohelise ja inimkeskse visiooni Tallinna tulevikust.

Pilt: Scanpix
Tallinn Eesti

Lastejoonistuste näitus toob pealinna tänavatele visiooni linna tulevikust

Toimetaja: Vesta Reest

Tallinna arengukava 2021+ raames on Tammsaare pargis avatud laste joonistuste näitus. Täna avatakse näitus ka Vabaduse väljaku tunnelis. Laste joonistused pakuvad fantaasiarikka, rohelise ja inimkeskse visiooni Tallinna tulevikust.

Näitus kutsub ka täiskasvanuid üles oma visioone esitama, et saada kokku kõige suurema linnarahva osalusega arengukava Tallinna ajaloos.

Tallinna linn kujundab oma tulevikku aastani 2035 ja soovib kõigi, ka kõige väiksemate mõtteid. Selleks, et linna arengukava tuleks võimalikult tuleviku-linlaste nägu, korraldas Tallinna arengukava 2021+ strateegiaüksus auhindadega võistluse, et noored saaksid oma mõtteid väljendada loovuse kaudu. Konkurss oli suunatud erinevatele vanuserühmadele: joonistusvõistlus 1.-4. ja 5.-8. klassidele ja esseevõistlus 9.-12. klassidele.

Osavõtt võistlusest oli aktiivne, seda eeskätt 1.-8. klasside joonistusvõistlusel. Ühtekokku laekus 742 vahvat joonistust, lisaks esitati 19 esseed. Lapsed soovivad linnas näha loodust ja ägedat linnaruumi, soovivad ise liikuda ning soovivad häid suhteid inimeste vahel. Tehti nii praktilisi soovitusi (näiteks linnaruumi rohkem värve, huvitavamat arhitektuuri ja ägedaid tegevusi) kui esitati utoopilisi ideid kuni veealuse Tallinnani välja.

"Täname kõiki koolide juhtkondi ja õpetajaid, kes ärgitasid oma õpilasi joonistusvõistlusel osalema. Tänu teile ja teie noortele kunstnikele saame oluliselt rikastada Tallinna arengukava koostamise protsessi," ütles strateegilise planeerimise osakonna juhataja Toomas Haidak.

Õpilastöödest on avatud näitus Tammsaare pargis ja tänasest ka Vabaduse väljaku tunnelis, kus kõigil linlastel on võimalik parimaid töid oma silmaga kaeda.

Näitus kutsub üles ka kõiki linlasi Tallinna tuleviku kujundamisel kaasa lööma. Tallinna strateegilise planeerimise osakond on ette valmistanud linna arengukava kavandi (siin). Hea võimalus oma mõtted teele panna on täites lihtsa küsitluse veebilehel

Arengukava kavandile võib anda tagasisidet ka läbi foorumi siin või meili teel  strateegia@tallinnlv.ee.

Tallinn loob koos linlastega enesele arengukava 2021+. Uue arengukava koostamise käigus vaadatakse üle kehtiv linna strateegia 2030 ning otsitakse ja arutatakse võimalikke uusi sihte, mille põhjal seatakse linna peamised eesmärgid nii pikemas kui lühemas ajaperspektiivis. Huvirühmade ja laiema avalikkuse kaasamisega soovitakse tõsta teadlikkust sellest, millises suunas meie linn liigub, mis on meie prioriteedid ja ambitsioonid ning kutsutakse kõiki osalema eesmärkide seadmisel ja lahtimõtestamisel.

Rohkem infot arengukava koostamise kohta leiab veebilehelt ja Facebooki lehelt

 

Laadimine...Laadimine...