Lasterikaste perede toetus tõuseb 300 euroni kuus

1. juulist tõuseb kolme ja enama lapsega pere toetus 300 euroni kuus, kui aga peres kasvab seitse või enam last, toetab riik suurperet 400-eurose lisatoetusega.

Lasterikaste perede toetus tõuseb 300 euroni kuus

Andrei Novikov

1. juulist tõuseb kolme ja enama lapsega pere toetus 300 euroni kuus, kui aga peres kasvab seitse või enam last, toetab riik suurperet 400-eurose lisatoetusega.

Eelmise aasta lõpus võttis riigikogu vastu otsuse, et alates 2017. aasta 1. juulist tõuseb kolme ja enama lapselise pere toetus 300 euroni kuus. Kui peres kasvab seitse või enam last, siis toetab riik suurperesid 400-eurose lisatoetusega. Seega saab juba suvel kolme lapsega pere riigilt toetust kokku 500 eurot: 50 eurot esimese ja 50 eurot teise lapse eest, 100 eurot kolmanda lapse toetust ning lisaks veel lasterikka pere toetust 300 eurot. Enam kui kahekordne tõus võrreldes senisega pakub kindlasti tõhusat abi ning annab rohkem julgust ka kolme või nelja lapse üleskasvatamiseks.

Meie rahvastik vananeb ning riik peab omalt poolt panustama, et inimesed sooviksid rohkem lapsi. Usun, et inimesed tunneksid rõõmu, kui nende peres kasvaks rohkem kui üks või kaks last. Siiani puudus neil kindlustunne, et nad saavad noorte lastevanematena pakkuda oma lastele majanduslikku turvatunnet ning lubada neile kõike eluks vajalikku.

Ka pensionid tõusid

Samas tuleb tõdeda, et lapsi ei hakata sünnitama vaid seepärast, et ühtäkki on olemas suurem rahaline turvatunne. Koos toetuste tõusudega tuleb mõelda ka toetavatele teenustele. Iseenesestmõistetav on, et meie lastel on olemas lasteaiakohad. Neil on võimalik saada parim võimalik haridus, arvestades sealjuures ka tööturu vajadusi. Lastele peavad olemas olema kõikvõimalikud tugiteenused, et märgata võimalikult kiiresti laste vajadusi ja eripärasid. Lisaks võimalus tegeleda huviharidusega, mis aitab kaasa sellele, et meie järelkasv on tugev ja teotahteline. Nende küsimustega peame kindlasti ka edaspidi tegelema, kui tahame, et meie rahva iive positiivseks muutuks. Esimene samm on toetuste suurendamisega astutud.

Lisaks lasterikastele peredele tõusid hiljuti ka kõigi riikliku pensioni saajate sissetulekud, kaasa arvatud töövõimetus- ja toitjakaotuspensioni saajatel. Pensionid tõusid 1. aprillil keskmiselt 5,1%, mis tuleneb üldisest palgatõusust ning riik arvutab nii igal aastal pensionid ümber, et hoida neid tasakaalus. Kokku tõusis pension 417 500 inimesel.

Kahtlused kummutatuks

Riiklikku toetust saavad ka üksi elavad pensionärid, keda ootab oktoobrist ees veel 115-eurone ühekordne toetus, kui pension jääb alla 1,2-kordse keskmise ja inimene elab üksi. Usun, et see iga-aastane toetus on paljudele vajalik ning leevendab mitmete üksikute pensionäride muresid.

Loodan, et nende sammudega astume me järjekordse pika sammu edasi, et meie riigi elanike ja järeltulevate põlvede olukord oleks paremini kindlustatud. Lapsevanemad, kes on praegu võib-olla kahtleval seisukohal, kas saada veel kolmas laps, saavad seeläbi julguse teha positiivne otsus, mis aitab kaasa meie rahvastiku arengule.

Laadimine...Laadimine...