Lauri Laats: Tallinna noorsootöö kannab vilja

"Linnaosade noortekeskused on osanud leida riskirühmadesse kuuluvatele noortele meelepärast tegevust, mis hoiavad nad kuritegevusest eemal," kirjutab linnavolikogu aseesimees Lauri Laats.

Pilt: Scanpix

Lauri Laats: Tallinna noorsootöö kannab vilja

"Linnaosade noortekeskused on osanud leida riskirühmadesse kuuluvatele noortele meelepärast tegevust, mis hoiavad nad kuritegevusest eemal," kirjutab linnavolikogu aseesimees Lauri Laats.

Kuigi ERR-i saade Pealtnägija kostitas vaatajaid hiljuti kaadritega Tallinna alaealiste kurjategijate hirmutegudest, näitab statistika sootuks midagi muud. Kuritegevus Tallinnas ja teistes Eesti paigus on kindlalt kahanemas. Kui 2006. aastal registreeriti riigis 3313 alaealiste poolt toime pandud kuritegu, siis läinud aastal oli vastav arv 1016. Kümne aastaga on noorte sooritatud kuritegude arv langenud enam kui 3 korda. Võrreldes 2015. aastaga kahanes noorsookuritegude arv 412 võrra. Kui enamikus kuriteoliikides, eriti varguste osas, võib täheldada märgatavat vähenemist, siis muretsemiseks annab põhjust alaealiste toimepandud kehalise väärkohtlemise jätkuvalt suur esinemissagedus. 2005. aastal registreeriti seda kuriteoliiki 276. korral, läinud aastal esines väärkohtlemist 429 juhul, kuigi 2015. aastaga võrreldes oli vähenemine 146 kuriteo võrra.

Igal positiivsel muutusel on põhjus

Arvestades, et Tallinnas elab üle kolmandiku riigi elanikkonnast ning keskmisest suurem anonüümsus soosib kriminogeensust, on pealinnal kuritegevuse vähenemisel oluline osa. Positiivse arengu taga on omavalitsuse hea töö turvalisuse kindlustamisel ning edukus noortele suunatud ennetustöös. Linnaosade noortekeskused on osanud leida riskirühmadesse kuuluvatele noortele meelepärast tegevust, mis hoiavad nad kuritegevusest eemal. Individuaalne lähenemine, on loonud usaldusliku vahekorra linnaosade noorsootöötajate ja noorte vahel. Tänu sellele toimivad ka mitmed nõustamisprogrammid, mille tähendust noorte eemalhoidmisel kriminaalsest tegevusest on võimatu üle hinnata. Tõhusalt tegeletakse ka koolikiusamise ning vaimse vägivallaga internetis. Linnaosade noortetöös on esindatud parimad oskused noorte muredega tegelemiseks. Tallinna võrgustik hõlmab 10. noortekeskust, millest igaühel on linnaosa identiteedist ja kogukondlikest vajadustest tulenev spetsiifika. Kõiki keskusi seob aga nooruslikkus, innovatiivsus, professionaalne lähenemine probleemidele ning see, et oodatakse iga noort, kes soovib keskuse tegemistes kaasa lüüa. Peatun lühidalt mõne silmapaistvama noortekeskuse tööl, mis ei tähenda, et teised keskused enda tegevuses neile millegi poolest alla jääksid.

Kesklinn edendab noorte aktiivsust ja ettevõtlikkust

Kesklinna noortekeskus on fokuseerinud oma sihtrühmaks 13-26aastased noored, kelle aktiivsust ja omaalgatust toetatakse. Toimuvad koolitused, seminarid, professionaalselt juhendatud töötoad, külalis- ja kultuuriõhtud, kontserdid, klubilised üritused ning muud põnevad ettevõtmised. Kuna Eestis on 30 tuhat õppimisest ja töötamisest loobunud heitunud noort, siis on Kesklinna noortekeskuse üheks tänuväärseks töösuunaks tugiprogramm taoliste noorte aktiivsesse ellu tagasitoomiseks, mida viiakse läbi koos Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusega.

Mustamäel toetatakse noorte loomingulisust

Mustamäe noortekeskuses püütakse äratada noortes loomingulist alget, et seda arendades, aidata leida enda kohta elus. Keskuse töösse on haaratud noored vanuses 7-26 eluaastat. Tegutsevad meedia-animatsiooniring, raadioring, kunstiring, kokandusring ning toimuvad brasiilia võitluskunsti capoeira treeningud, loengud ja rühmanõustamised. Keskuse töötajad on võimelised nõustama noori erinevate eluliste probleemide lahendamisel. Ka Mustamäel tegeldakse projekti Tugila abil mitte töötavate ja –õppivate noorte ühiskonda tagasitoomisega. 2016.aastal valisid Haridusministeerium ja Eesti Noorsootöö Keskus  Mustamäe Avatud Noortekeskuse Eesti kolme parima noortekeskuse hulka.

Lasnamäel lõhutakse müüti isikupäratust kivilinnast

Lasnamäe noortekeskus aitab Tallinna suurima linnaosa noortel leida kodupaiga identiteeti ja isiklikku individuaalsust. Oluline on tegelemine integratsiooniga. Lasnamäe noortekeskuse eripäraks on see, et tööd alustatakse lastega viiendast eluaastast. Keskuses leiavad tegevust kõik aktiivsed noored, kellele pakutud ringides saab õppida inglise, eesti, hispaania keeli, osaleda savistuudios ja laulda. Tegutsevad veel matemaatika, male, ajaloo, aikido, tantsu, keelekümbluse, floristika, joonistamise ringid, eelkool, arvutikursused ja logopeed. Noortekeskusel on Lasnamäe kogukonnateadvuse tõstmisel ja noorte vaba aja täitmisel oluline koht.

Noortekeskused igas linnaosas

Tubli noortekeskus on ka Haaberstis, kus muuhulgas keskendutakse tänavakunstile; Põhja-Tallinnas, kus tegutseb päästering ja silma paistavad akrobaatika ja pilatese harrastajad; Kristiines, kus tegeletakse 7-17 aastastega ning mille firmamärgiks on kokandusring. Pirita linnaosas tegutseb lausa kaks noortekeskust, Kosel ja Mähel. Mõlemat tuntakse põhjalike haridusprogrammide poolest. Ka Nõmme noortel on võimalik leida huvitegevust kahes noortekeskuses, Pääskülas ning Männikul. Pääsküla on tõeline ekstreemspordimeka, kuigi tegevust jätkub ka finantsmängu ja meisterdamishuvilistele. Männikul tegutseb tugev siidimaali ja keraamika ring.

Tallinn jätkab noorsootöö edendamist

Nagu näitas viimase Positiivse Tallinna küsitlus, on linlased huvitatud noorsootöö arendamisest ja noortekeskustele paremate võimaluste pakkumisest. Linnavalitsus ja linnaosade valitsused, on sellega arvestanud ning järgnevatel aastatel tugevdatakse nii noortekeskuste materiaalset baasi, kui kaasatakse uusi erialainimesi ning luuakse paremad stiimulid juba ametis olevatele noorsootöötajatele.
Paranenud on ka koostöö riigiga. Aasta algusest saavad omavalitsused, kui noorte seas tehtava ennetustöö peamised läbiviijad, taotleda selleks abi fondist „Riskilapsed ja -noored“. Suund on õige, sest praktika kinnitab, et just kogukondlikud ennetusmeetmed on tõhusaimad. Sihtrühma, kellega seotud ennetustegevust fond toetab, kuuluvad laste ja noorte kõrval ka nende pereliikmed. Toetust saavad ka laste ja noortega tegelevate inimeste koolitusprogrammid.

Noorte kriminaalsete tegude märgatav vähenemine, annab Tallinna noorsootööle parima hinnangu, ent tehtul ei tohi peatuda. Meil tuleb leida uusi võimalusi noorte kaasamiseks ning toetamiseks. Iga laps ja noor on Eestile tähtis ning ei tohi lubada, et neist kasvõi väike osa jõuaks oma tegudega piirini, mille taga ootab vangla ning tulevikuvõimaluste äralõikamine.


Lauri Laats, Tallinna linnavolikogu aseesimees

Laadimine...Laadimine...