Le Vallikivi: arstide puuduse tõttu ei tohi patsiendid kannatada

"Arsti tööandjal peab olema võimalus tutvuda arsti senise töökvaliteediga juba enne värbamist. Patsientidel peab olema üks kindel koht, kuhu vajadusel kaebus esitada – seda teadmisega, et kaebusele järgneb põhjalik ja objektiivne juurdlus," sõnas perearstide seltsi juht Le Vallikivi. Eesti Perearstide Selts muretseb arstiabi kvaliteedi pärast ning kutsub looma keskset süsteemi, mis tegeleks arstide töökvaliteedi kontrolli ja ravivigade analüüsimisega.

Pilt: Scanpix
Tervis Eesti

Le Vallikivi: arstide puuduse tõttu ei tohi patsiendid kannatada

"Arsti tööandjal peab olema võimalus tutvuda arsti senise töökvaliteediga juba enne värbamist. Patsientidel peab olema üks kindel koht, kuhu vajadusel kaebus esitada – seda teadmisega, et kaebusele järgneb põhjalik ja objektiivne juurdlus," sõnas perearstide seltsi juht Le Vallikivi. Eesti Perearstide Selts muretseb arstiabi kvaliteedi pärast ning kutsub looma keskset süsteemi, mis tegeleks arstide töökvaliteedi kontrolli ja ravivigade analüüsimisega.

"Eesti vajab ühtset ja ühe ametkonna poolt koordineeritavat süsteemi, mis lisaks kvaliteedikontrolli tagamisele võimaldab arstidel eksimuste korral ennast ja üksteist turvalises õhkkonnas analüüsida, eksimuste põhjused leida ja ennetavad vahendid edasiste eksimuste vältimiseks kasutusele võtta," vahendas BNS perearstide seltsi juhi Le Vallikivi meediale tehtud pöördumist.

"Eesti Perearstide Selts kutsub üles sotsiaalministeeriumit, terviseametit, haigekassat ja kõiki arstide erialaseltse sellise süsteemi loomiseks jõud ühendama. Kuigi arstide ja tervishoiutöötajate puudus on Eestis terav probleem, leiab Eesti Perearstide Selts, et patsiendiohutuse arvelt ei tohi mööndusi teha," seisab pöördumises.

"Arsti ja patsiendi vahelises suhtes on patsient alati nõrgem pool, kes arsti usaldab ning kes enamikul juhtudel pole võimeline meditsiiniinfot hindama arstiga samaväärselt. Patsient peab olema kindel, et Eestis pakutav arstiabi on tõenduspõhine ning vastab ühtselt kokku lepitud kvaliteedistandarditele," märkis Vallikivi.

"On väga vajalik, et kvaliteeti ka kontrollitakse. Nii nagu on oluline, et arsti haridust tõendavad dokumendid on korras, on tähtis ka see, et arst oma töös teaduspõhisest meditsiinist lähtuks ja arstikutse eetikat järgiks. See tähendab, et kvaliteedikontroll peab vajadusel hõlmama ka arsti teadmiste ja oskuste, sealhulgas suhtlemisoskuse hindamist. Arsti tööandjal peab olema võimalus tutvuda arsti senise töökvaliteediga juba enne värbamist. Patsientidel peab olema üks kindel koht, kuhu vajadusel kaebus esitada – seda teadmisega, et kaebusele järgneb põhjalik ja objektiivne juurdlus," selgitas perearstide seltsi juht.

Vallikivi lisas, et luua tuleks ka vastutuskindlustussüsteem, mis pakuks tuge arsti eksimuse tõttu kannatanud patsiendile.

Meedias on viimasel ajal sagenenud teated mõnede arstide pakutavast homoöopaatilisest ravist või vaktsineerimisevastasest propagandast ning Eesti tohtritest, kes on saanud Soomes tegutsemiskeelu ja töötavad nüüd Eestis.

Laadimine...Laadimine...