Lemmikloomadki võivad  nakatuda uue koroonaviirusega

Uuemate uuringute põhjal nakatab uus koroonaviirus lisaks inimesele ka kasse, koeri ja valgetuhkruid, kes võivad viirusi edasi levitada nendega kokku puutuvatele teistele loomadele.

Pilt: Scanpix

Lemmikloomadki võivad nakatuda uue koroonaviirusega (1)

Kuulo Kutsar

Uuemate uuringute põhjal nakatab uus koroonaviirus lisaks inimesele ka kasse, koeri ja valgetuhkruid, kes võivad viirusi edasi levitada nendega kokku puutuvatele teistele loomadele.

Eestis kulgeva koroonaviiruse epideemia ajal soovitatakse inimestel tungivalt viibida kodus ning vältida inimestevahelisi lähikontakte. Lemmiklooma pidajatel on aga tekkinud mure oma lemmikute tervise pärast. Ühtlasi ollakse mures selle pärast, kas nakatunud loomalt võib uus koroonaviirus üle kanduda ka inimesele. Maailma loomatervise organisatsiooni andmetel on sellised tõendid olemas – lemmikloomade nakatumine uue koroonaviirusega on võimalik. Uuemate uuringuandmete põhjal nakatab uus koroonaviirus kasse, koeri ja valgetuhkruid, kes võivad viirusi edasi levitada nendega kokku puutuvatele teistele loomadele.

Uus viirus ei nakata sigu, kanu ja parte. Seda kinnitab näiteks Hiina epideemia keskuses Wuhanis uuritud kasside veri – igast kümnest uuritud kassist olid ühel veres viirusevastased antikehad, s.t nad olid nakatunud uue koroonaviirusega.

Ka Belgias tuvastati kassi nakatumine koroonaviirusega. Hongkongis avastati aga koerte nakatumine selle viirusega. Ühes New Yorgi loomaaias nakatusid töötajatelt sadud uue koroonaviirusega tiigrid. See loomade nakatumisahel võib jätkuda, sest tõenäoliselt on uue koroonaviiruse genoomis toimunud mutatsioon, mis soodustab viiruse ülekandumist nakatunud inimestelt loomadele. Arvestades lemmikloomade lähikontakte inimestega, on peetud võimalikuks, et nakatunud lemmikloomadelt võivad viirused üle kanduda ka nende omanikele või hooldajatele. Käesoleva ajani ei ole maailmas siiski selliseid juhte tuvastatud. Ka USA haiguste kontrolli keskus väidab, et uue koroonaviirusega nakatunud lemmikloomad ei ole teadaolevatel andmetel inimestele ohtlikud.

Kuidas siiski vältida koroonaviirushaiguse epideemia ajal nakatunud lemmikloomadelt lähtuvat võimalikku ohtu inimestele?

Paitades pese käed

Arvestades, et kodus ollakse lemmikloomade läheduses pikemat aega, tuleks olla ettevaatlik – mitte hoida neid näo lähedal, enne ja pärast looma puudutamist või silitamist tuleks pesta või desinfitseerida käed. Viirused võivad sattuda looma karvadele juhul, kui viiruspositiivne inimene köhib või aevastab looma lähedal ning rögapiiskadega või suust väljuva aerosooliga satuvad viirused karvadele. Seal võivad viirused püsida tunde ja päevi ning ühtlasi võib loom sellisel viisil tuua need tuppa. Kui looma peremehel selline kahtlus tekib, võiks looma pesta mõne spetsiaalse pesemisvahendiga. Pärast puhastusprotseduuri lõpetamist peab peremees ka oma käed pesema või desinfitseerima.  

Kui inimene kahtlustab, et ta on nakatunud, peaks ta hoidma looma endast eraldi, mitte laskma teda välja omapead jooksma ning vältima tema sõbrustamist teiste koerte või kassidega ja inimestega. Koeraga tuleks jalutada ainult rihma otsas ja hoida teda eemale teistest koertest ja kassidest.

Kui inimene on ise viiruspositiivne, viibib koduravil ja on isoleeritud, ei tohiks ta hoida lemmiklooma enda juures või mängida temaga. Sel juhul tuleb vältida kokkupuudet lemmikloomaga kogu isoleerimisperioodi jooksul, mis on 14 päeva. Sama soovitus käib ka koroonaviirushaige kontaktsete kohta. Kui viiruspositiivne inimene või tema isolatsioonis viibiv lähikontaktne inimene peab hoolitsema looma eest, peab ta kindlasti kandma kaitsemaski, kile- või kummikindaid ning pärast hooldustegevuse lõpetamist pesema või desinfitseerima käed.

Riskirühma kuuludes ära võõrast looma hoia

Kui ise olete terve ja terve on ka teine loomaomanik, on nakatumisrisk väike ja võõra looma hoiule võtmine ohutu. Kui aga kuulute koroonaviirushaiguse riskirühma, näiteks olete üle 65 aaasta vana, põete mõnda kroonilist haigust, teil on arsti poolt kinnitatud immuunpuudulikkus või olete rase, peaksite võõra lemmiklooma hoidmisest loobuma.

Kui kuulute koroonaviirushaiguse riskirühma, siis on epideemia ajal mõistlikum hoida kass ainult toas, nagu isegi peate olema. Tõepoolest on võimalik, et väljas uitav kass toob mõne viiruse – kas see on just uus koroonaviirus – tuppa kaasa.

Kahtlusel, et loom võib olla nakatunud, tuleks teda hoida mõni päev (loomadel ei ole selle haiguse lõimetusperioodi pikkus teada) eraldi ruumis või puuris, inimestel vältida kontakti loomaga ning konsulteerida veterinaararstiga.    

Kas nakatunud lemmikloomad eritavad roojaga uusi koroonaviirusi, ei ole praegu teada. Küll on teada, et nakatunud inimene eritab viirusi nii roojaga kui ka uriiniga. Kuna lemmikloomade kohta see teadmine puudub, peaksid loomade väljaheiteid koristavad inimesed olema ettevaatlikud ja kasutama kile- või kummikindaid, koguma need kilekotti, viskama selle  suletavasse prügikasti ning pärast kinnaste eemaldamist hoolikalt käsi pesema või desinfitseerima.  

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...