Levikom tegi Riigikogu erikomisjoni juhi Katri Raiki kohta kuriteoteate

Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Katri Raik (SDE) sõnul on Levikomi süüdistus tema vastu arusaamatu.

Pilt: Mats Õun

Levikom tegi Riigikogu erikomisjoni juhi Katri Raiki kohta kuriteoteate (1)

Toimetaja: Toomas Raag

Levikom palub prokuratuuril alustada Raiki suhtes kriminaalmenetlus karistusseadustiku paragrahvide alusel, mis käsitlevad mõjuvõimuga kauplemist ja ametialast võltsimist seoses erikomisjoni 16. jaanuaril toimunud 5G konkurssi käsitleva istungi protokolli võltsimisega.

Levikom Eesti OÜ tegi riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni juhi Katri Raiki suhtes prokuratuurile kuriteoteate.

16. jaanuaril toimus riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni istung, milles osalesid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Siim Sikkut, sideosakonna juhataja Tõnu Nirk ning tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti peadirektor Kaur Kajak ning mis oli ajendatud Levikom Eesti OÜ avaldusest 5G sageduslubade konkursiga seonduva suhtes. Kõik kutsutud on tegevad 5G sagedusala konkursi ettevalmistamisega ning on selle kohaste otsuste otsustajate ringis.

"Korruptsioonivastase erikomisjoni istungi protokoll avalikustati 27. jaanuaril ning sellega tutvumisel ilmnes, et selles ei ole avaldatud tegelikke istungi sõnavõtte ehk on meelevaldselt moonutatud sõnastusi või jäetud olulised sõnavõtud üldse välja. Selliselt sõnastusi muutes ja valikuliselt neid protokollis kajastades on püütud varjata 5G sageduslubade väljastamisega seonduvat korruptiivset ja kartelli kokkuleppele viitavat käitumist," ütles Levikom Eesti OÜ juhatuse esimees Toomas Peek BNS-ile.

Peek nentis, et endine sotsiaaldemokraatliku erakonna minister Rene Tammist allkirjastas 29. jaanuaril 5G konkursi korraldamise määruse, mille alusel piiratakse põhjendamatult ettevõtlusvabadust ja põlistatakse oluline osa rahvuslikust sagedusressursist välismaistele ühiselt turgu valitsevatele ettevõtetele Telia, Tele2 ja Elisa ning Levikom on nimetatud konkursi määruse kohtus vaidlustanud.

Levikom on teinud MKM-le ettepaneku, kuidas saaks kõiki osapooli rahuldavalt jagada ressurssi nii, et tänased mobiilioperaatorid saaksid maksimaalses ulatuses sagedusi mobiilsideks kasutada ning samas ei piirataks ettevõtlusvabadust.

"Samuti aitaks Levikomi ettepanek kiirendada viimase miili väljaehitamist ja aitaks kasutusele võtta kõige kiiremini 5G viimase modifikatsiooni, mis kiirendaks Eesti majanduse arengut. MKM on keeldunud Levikomi ettepanekut arutamast, esindades Levikomi hinnangul sellega ühiselt turgu valitsevate välismaiste ettevõtete huve," ütles Peek.

Katri Raik: Levikomi süüdistus on arusaamatu

Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Katri Raik (SDE) sõnul on Levikomi süüdistus tema vastu arusaamatu.

"Kahjuks ei ole mul olnud võimalust Levikom Eesti OÜ poolt prokuratuurile esitatud dokumentidega tutvuda, lugesin pöördumisest vaid pressiteatest," ütles Raik BNS-ile.

Tema sõnul ei viibinud Levikom OÜ kõnealusel korruptsioonvastase erikomisjoni istungil 16. jaanuaril. "Seetõttu on arusaamatu, kust pärineb nende väide, et protokollis ei ole esitatud tegelikke istungi sõnavõtte," nentis ta.

Raik märkis, et komisjoni liikmetel ehk üks liige igast erakonnast, on alati olnud võimalik tutvuda protokolli kavandiga enne selle allakirjutamist ja avalikuks tegemist.

"Seda protseduuri olen komisjoni esimehena alati jälginud. Konkreetsele protokolli kavandile ei tulnud ühtegi kommentaari. Mulle jääb komisjoni esimehena arusaamtuks, millel põhineb Levikom Eesti OÜ väide, et protokollis on püütud varjata 5G sageduslubade väljastamisega seonduvat. Sageduslubadega seoses on käimas kohtumenetlus, seetõttu on komisjon otsustanud oodata ära lõpliku kohtulahendi," selgitas Raik.

1 kommentaari

Laadimine...Laadimine...
Laadimine...Laadimine...