Liiklusohutuse tõstmiseks luuakse Nõmmel raudteeületuskohti juurde

"Linnaosavalitsustele oli täiesti selge, et tegemist on vajaliku ülekäigukohaga ning tõsta tuleb turvalisust, mitte lihtsalt tarastada ning loota, et aastakümneid kasutusel olnud tee unustusehõlma kaob," rääkis Nõmme linnaosavanem Grete Šillis. 

Pilt: Mats Õun

Liiklusohutuse tõstmiseks luuakse Nõmmel raudteeületuskohti juurde

Toimetaja: Sandra Lepik

"Niisamuti tõstetakse Hiiu pubi esine ülekäigurada mõnikümmend meetrit Nõmme keskuse suunas. See peaks lahendama parkijate ja ülekäigurada kinni sõitvate autode probleemi," ütles Nõmme linnaosavanem Grete Šillis.

Jalakäijate raudtee ohutust ületamisest oli hiljuti mitmel pool juttu, vähem on räägitud, kui ohtlik on sõidutee ületus selleks mitteettenähtud kohtas. Šillis ütles, et linnaosa on teinud ettepanekud Tallinna keskkonna- ja kommunaalametile ning transpordiametile ehitada riskikohtadesse jalakäijate ülekäigurajad ja Eesti Raudteele, et rajataks Järve piirkonda lisa rongipeatus.  

Šillise sõnul teeb tõsist muret, et vales kohas teed ületades annavad täiskasvanud kahjuks halba piirkonna noortele. "Hiiu raudteepeatusest tulles liiguvad jalakäijad kaupluse külastamise eesmärgil otse üle Pärnu mnt selleks mitte ette nähtud kohas. Reguleeritud ülekäigurada asub küll 120 m kaugusel, aga seda ringi paljud jalakäijad ei tee ning seavad seeläbi ohtu oma elu," kirjeldas Šillis. "Sarnane olukord esineb ka Vääna ning Hiiu-Suurtüki tänavate ristmikul, kus ületatakse teed endale sobivaimast kohast, et liikuda kauplusesse, rongi peale või kergliiklusteele."

"Selleks, et tagada tiheda liiklusega tänavatel elanikele ohutumad ületamisvõimalused ning olla eeskujuks ka järeltulevatele põlvedele, on Nõmme linnaosa valitsus teinud ettepaneku rajada täiendavad ülekäigurajad Pärnu mnt ning Vääna tänavale," ütles Šillis. "Niisamuti tõstetakse Hiiu pubi esine ülekäigurada mõnikümmend meetrit Nõmme keskuse suunas. See peaks lahendama parkijate ja ülekäigurada kinni sõitvate autode probleemi. Seotud on see vana alajaama kinnistu Pärnu mnt 321 arendusega, kuhu tuleb perearstikeskus."

Mure raudtee ületusega

Šillise sõnul esitasid Nõmme ja Kristiine Linnaosa valitsused juba raudteepiirete rajamise arutelu käigus Eesti Raudteele palve, et Järve keskuse ja Tervise tn vahelisele alale rajataks korralik ülekäik. 

"Linnaosavalitsustele oli täiesti selge, et tegemist on vajaliku ülekäigukohaga ning tõsta tuleb turvalisust, mitte lihtsalt tarastada ning loota, et aastakümneid kasutusel olnud tee unustusehõlma kaob. Hea meel on teatada, et juba selle aasta detsembris valmiv ülekäik tagab kohalikele elanikele ohutuma raudteeületuse ning enam ei pea inimesed jalgsi tegema 1,5 km ringi, et jõuda Nõmme poolt Rahumäe kalmistule või Järve ja PERHi haiglasse ning Kristiine poolt Järve Keskusesse," rääkis Šillis.

"Nõmme linnaosa valitsus on esitanud Eesti Raudteele ettepaneku Rahumäe jaama ja Järve jaama vahele Järve keskuse piirkonda raudteejaama rajamiseks. Selline areng tagaks paljudele tallinlastele ühe uue mugava alternatiivi piirkonnas liikumiseks. Loodame, et täiendava raudteepeatuse rajamine ei ole vaid unistus ning see mõte realiseerub juba lähiaastatel!"

 

Laadimine...Laadimine...